Notat: Tilladelse til udledning af spildevand kan ikke trækkes tilbage

Teknik- og Miljøborgmester i København vil i sidste instans “se på, om byggeriet i Nordhavn kræver justeringer," for at kunne forhindre udledning af urenset spildevand i Øresund.

"I sidste instans kan vi blive nødt til at se på, om byggeriet i Nordhavn kræver justeringer, så det ikke skaber samme problemer for spildevandsledningen,” lyder det fra Ninna Hedeager Olsen. Foto: TV 2 Lorry

Tilladelsen til at lade Hofor udlede 290.000 kubikmeter urenset spildevand i Øresund kan ikke umiddelbart trækkes tilbage. 

Det vurderer teknik- og miljøforvaltningen i Københavns Kommune i et notat til teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL), der mandag eftermiddag mødes med teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune. 

Læs også Nu tilbyder specialister og nabokommune hjælp i sag om spildevand i Øresund

I første omgang skulle de enorme mængder spildevand udledes fra søndag og fem dage frem, men det er nu rykket til efteråret. 

I sidste instans kan vi blive nødt til at se på, om byggeriet i Nordhavn kræver justeringer, så det ikke skaber samme problemer for spildevandsledningen 

Teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, Ninna Hedeager Olsen (EL)

Men hvis tilladelsen fra Københavns Kommune inden da skal annulleres kræver det, at der skal være sket en fejl fra forvaltningen – men det er altså ikke tilfældet, mener kommunens embedsmænd:

“Da der er tale om en sag, hvor HOFOR skal gennemføre en nødvendig aktivitet for at undgå risikoen for fremtidige miljøulykker, skal der tungtvejende grunde til, før tilladelsen kan tilbagekaldes af forvaltningen."

Læs også UDSAT: Spildevands-skandale stoppet i sidste øjeblik - igen

Det kan være "en retlig mangel, at grundlaget for at meddele tilladelsen er forkert, herunder hvis der er begået fejl, eller hvis der efter meddelelsen af tilladelsen viser sig at være nye oplysninger af væsentlige betydning for spørgsmålet om meddelelse af tilladelsen."

"Dette vurderer forvaltningen ikke er tilfældet i den pågældende sag,” lyder det i notatet. 

Sagen kort

290.000 kubikmeter urenset spildevand svarende til 193 fyldte svømmehaller skulle søndag og fem dage frem udledt direkte i Øresund. Den plan er nu stoppet og udskudt. 
 

Københavns Kommune og Gentofte Kommune har oprindeligt givet tilladelse til, at spildevandsselskaberne Novafoss og Hofor måtte udlede de store mængder spildevand, der normalt løber til rensningsanlægget Lynetten på Refshaleøen.
 

Årsagen til den store udledning er forarbejdet til en udbygning af Svanemølleholmen, i Nordhavn. Nærmere bestemt et nyt domicil med parkeringskælder for AP Pension og Nykredit på Sundkrogsgade.

 

Herunder ligger en vital hovedspildevandsledning kaldet ”Lynetteledningen”, som forbinder Strandvængets Pumpestation på Østerbro med Lynetten Rensningsanlæg på Refshaleøen og håndterer spildevand fra både Frederiksberg, Gentofte og København.

 

Før byggeriet kan blive til virkelighed, skal Lynetteledningen fastgøres, ligesom det skal undersøges, om spildevandsledningen fra 1978 kan klare, at der skal bygges ovenpå den – og mens det sker, kan den ikke bruges.

 

Og derfor skulle de store mængder spildevand, der kun har været igennem et filter for at undgå større genstande som toiletpapir og lignende, en såkaldt mekanisk rensning, i stedet udledes direkte i Øresund fire kilometer fra kysten ved Skovshoved.

Se mere

Kræver ikke miljøvurdering

I notatet fremgår det desuden, at forvaltningen ikke har fundet det nødvendigt at lave en såkaldt VVM-screening - en særlig miljøvurdering af konsekvenserne ved udledningen af de store mængder spildevand. 

Tilladelser til at udlede spildevand kræver ikke disse screeninger, står der i notatet. 

Læs også Claus laver demo mod spildevand i Øresund: "Det gør ondt i hjertet"

Mandag eftermiddag sidder teknik- og miljøudvalget i Københavns Kommune til møde om blandt andet denne sag. I en skriftlig kommentar fra borgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) fremgår det, at hun vil have fuldt klarhed over sagen.

“Forvaltningen er nu kommet med sin redegørelse om forløbet. Men vi skal have hver en sten vendt i denne sag. Derfor vil jeg have iværksat yderligere undersøgelser. Vi skal være helt sikre på, at der ikke er juridiske og tekniske muligheder for at undgå den store udledning af spildevand til Øresund. Det er jeg sikker på, at flertallet i Teknik- og Miljøudvalget vil bakke op om.”

Læs også Borgmester undersøger handlemuligheder i spildevandssag

“Sagen har heldigvis fået stor opmærksomhed på Christiansborg. Derfor må der her være god opbakning til en ændring af lovgivningen, hvis yderligere undersøgelser skulle bekræfte, at kommunens handlemuligheder er for begrænsede,” udtaler Ninna Hedeager Olsen.

Borgmester lufter tanker om at justere på byggeri

Samtidig åbner hun for, at der kan blive tale om at se på lokalplanen for byggeriet ved Svanemølleholm.
Det er netop planerne om et byggeri i Nordhavn - nærmere bestemt et nyt domicil med parkeringskælder for AP Pension og Nykredit på Sundkrogsgade - som er årsag til den midlertidige lukning af Lynetteledningen. 

Læs også Miljøminister vil have stoppet spildevandsudslip i Øresund

“Hofor vurderer, at parkeringskælderens placering oven på Lynetteledningen nødvendiggør, at ledningen inspiceres for at sikre, at den er tilstrækkeligt forankret,” står der i notatet.

Og det er altså det, der i sidste ende betyder udledning af spildevand i Øresund.

Læs også Borgmester kræver forklaring i spildevandssag

“Udledningen af de store mængder spildevand til Øresund skyldes byudviklingen i Nordhavn. Derfor mener jeg, at vi i sidste instans kan blive nødt til at se på, om byggeriet i Nordhavn kræver justeringer, så det ikke skaber samme problemer for spildevandsledningen,” lyder det fra Ninna Hedeager Olsen.

Sverige ikke påvirket

I notatet vurderer teknik- og miljøforvaltningen, at udledningen af de 290.000 kubikmeter spildevand udgør en såkaldt “merbelastning af Øresund med kvælstof fra udledninger og renseanlæg på ca. 2-3 %”. 

Læs også Kommuner tillader udledning af spildevand i Øresund i fem dage – eksperter er rystede

Embedsfolkene i Københavns Kommune vurderer i notatet, at badevandet i kommunen vil blive påvirket af udledningen, ligesom at den svenske side af Øresund heller ikke vil blive påvirket. Derfor har man ikke informeret de svenske myndigheder, lyder det i notatet. 

02:50

TV 2 Lorrys indslag fra torsdag i sidste uge, da sagen dukkede op

Luk video


Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik