TV 2 Lorrys bygninger på Allégade 7-9 på Frederiksberg

Repræsentantskab

TV 2 Lorry er en selvejende institution under Kulturministeriet.

Pr. 1. januar 2015 består vores repræsentantskab, der mødes 2 gange om året, af repræsentanter fra følgende organisationer:

 ARF Multimedier
 KLF, Kirke & Medier
 Kig og Lyt , (EU-modstandernes lytter- og seerforbund)
 Arbejdernes Oplysnings Forbund (AOF)
 Liberalt Oplysnings Forbund (LOF)
 Folkeligt Oplysnings Forbund (fof)
 FORA
 Dansk Arbejdsgiverforening (DA)
 Landsorganisationen i Danmark (LO)
 Børne- og Ungdomsorganisationernes Samråd
 Idrættens Samarbejdsudvalg
 Dansk Kunstnerråd
 Kulturelle Samråd
 Menighedsrådenes Distriktsforeninger
 Op til 6 enkeltpersoner efter ansøgning

Lea Rosfort, som repræsenterer ARF Multimedier er repræsentantskabets formand, og Flemming Thøgersen, som repræsenterer FORA, er næstformand.

 

Ansøgning om medlemskab for enkeltpersoner
Det er muligt som enkeltperson at ansøge om medlemskab af TV 2 Lorrys repræsentantskab.

Det er en betingelse for medlemskab, at man bor indenfor TV 2 Lorrys sendeområde og, at man udelukkende repræsenterer sig selv og altså ikke varetager en organisations interesser.

Det er TV 2 Lorrys bestyrelse, som udpeger enkeltpersonerne efter ansøgning. Der udpeges højst 6 enkeltpersoner.

Medlemskabet er for en 4-årig periode. Den nye funktionsperiode trådte i kraft den 1. januar 2015.

Send din ansøgning til: Bestyrelsen ved TV 2 Lorry, att.: Dorte Bendix på dobe@tv2lorry.dk

Der er i øjeblikket ingen ledige pladser som enkeltpersoner.