Køb et indslag

Måske deltog du i et indslag, eller syntes det var så godt, at du gerne vil have det liggende på en DVD eller som en digital fil.

Du har mulighed for at købe en DVD-kopi eller en digital fil med et indslag, der er blevet sendt på Lorry. Hvis du selv har medvirket i indslaget, koster en kopi 1.405,- kroner inkl. moms og forsendelse. Ellers er prisen 3.330,- kroner inkl. moms og forsendelse.

Ved bestilling af indslag fremsendes et indbetalingskort. Indslaget sendes med post eller via download, når betaling er modtaget.

Bemærk: 
De ovenstående priser forudsætter, at materialet ikke gøres offentligt tilgængeligt. Ønsker du at gøre brug af et indslag i forbindelse med en TV-udsendelse, internettet eller lignende, så gælder en særlig prisliste.

 

Salg til privat brug:
Bibliotekar: Henrik Husum
Tlf.: 2660 2684 

Salg til offentliggørelse:
Økonomichef: Morten Axholm
Tlf.: 3838 5606