Klager

Her kan du læse om dine forskellige muligheder for at klage over vores udsendelser.

Skriv til redaktionen
Når du har kommentarer eller kritik af TV 2 Lorrys nyhedsudsendelser, programmer eller webaktiviteter.

Send en mail til risros@tv2lorry.dk eller send et brev som almindelig post til TV 2 Lorry, Allégade 7-9, 2000 Frederiksberg.

Eller skriv direkte til souschef Anna Vigdis Hansen, viha@tv2lorry.dk eller nyhedschef Ninna Kokholm, niko@tv2lorry.dk.

 

Skriv til direktøren
Hvis du mener, at TV 2 Lorry har tilsidesat god presseskik, har givet urigtige oplysninger eller, hvis du af andre grunde vil indgive en officiel klage.

Send en mail til direktør Morten Kjær Petersen, mkpe@tv2lorry.dk eller send dit brev som almindelig post til TV 2 Lorry, Allégade 7-9, 2000 Frederiksberg Att.: Direktør Morten Kjær Petersen.

 

Skriv til pressenævnet
Hvis du har modtaget et klagesvar fra TV 2 Lorry, som du ikke mener, er fyldestgørende. Dette skal ske senest 12 uger efter, at du har modtaget dit svar fra TV 2 Lorry:

Pressenævnet
Adelgade 11-13, 4
1305 København K
Tlf. 33 15 55 64
Email: sekr@pressenaevnet.dk 

Læs mere på www.pressenaevnet.dk