Kommunen vil have den, men naboer siger nej tak til 'kæmpe buttplug’

En skulptur af kunstneren Sophia Kalkau deler vandene, men nu har områdets borgere ifølge forvaltningen sagt god for den. Der er bare et problem. Det mener beboerne ikke.

Medlemmerne af Teknik- og Miljøudvalget i Københavns Kommune var en lille smule lorne, da de skulle tage stilling til opførelsen af en skulptur på Christmas Møllers Plads på Amager.

Skulpturen, der bærer den fornemme titel "Porten til Amager", fik blandt andet kritik for at ligne et "rektalt sexlegetøj" af udvalgets socialdemokratiske medlem Rune Dybvad. Derudover skulle skulpturen placeres lige foran en række beboere i Andelsforeningen A/B Vennelyst.

På opfordring fra Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti besluttede Teknik- og Miljøudvalget i sidste ende - noget utraditionelt - at sende skulpturen i høring hos de borgere og virksomheder, der hver dag skal se på den.


Uenighed om høringssvar

I alt 45 beboere og erhvervsdrivende på adresserne Christmas Møller Plads 3 og 5 har i perioden mellem den 2. og 30. juni kunnet give deres besyv med om, hvorvidt de var imod opførelsen af skulpturen. 

Det har i alt ni beboere valgt at benytte sig af.

quote Forvaltningen gør modstanden mod skulpturens placering mindre, end det, vi synes, vi hører

Andreas Keil, medlem af Teknik- og Miljøudvalget (A)

Men selvom otte af ni henvendelser udtrykker kritik af skulpturens placering, så vurderer Teknik- og Miljø-forvaltningen, at der ikke er gjort væsentlige indsigelser fra beboerne side mod skulpturens placering. Deres vurdering er, at beboerne i A/B Vennelyst har godkendt skulpturens placering.

- Forvaltningen vurderer, at der ikke er fremkommet væsentlige forhold i forbindelse med nabohøringen, at skulpturen vil være til begrænset gene for beboerne og anbefaler derfor, at skulpturens opstilling godkendes, står der sagsfremstillingen.

Pladsen, hvor skulpturen skal stå, er allerede tæt befolket af Nettos kunder og folks cykler.
Pladsen, hvor skulpturen skal stå, er allerede tæt befolket af Nettos kunder og folks cykler.
Foto: Visualisering fra Københavns Kommune

Men den udlægning af høringssvarene er Socialdemokratiet ikke enige i. Derfor bad partiets tre medlemmer i Teknik- og Miljøudvalget om at få indført en såkaldt protokolbemærkning, da sagen blev behandlet på udvalgets møde den 30 august:

- Vi undlader at stemme for sagen, da vi er uenige i forvaltningens vurdering og beskrivelse af høringssvarene, og vi klart oplever, at naboerne ikke ønsker skulpturen placeret på den pågældende lokation, siger Socialdemokratiet i bemærkningen. 

Over for TV 2 Lorry uddyber Socialdemokratiets medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Andreas Keil, partiets kritik.

- Vi mener, at forvaltningen gør modstanden mod skulpturens placering mindre, end det, vi synes, vi hører, siger han og uddyber:

- Vi læser, at otte ud af ni ikke har ønske om, at skulpturen skal placeres på pladsen. Det handler ikke om udformningen, men størrelsen på skulpturen i forhold til udsynet fra deres vinduer.

Høringssvar fra naboer

Andelsforening: Vi har ikke godkendt skulpturens placering

Heller ikke Per Munch er enig i Teknik- og Miljøforvaltningens udlægning af høringssvarene. Han er formand for Andelsboligforeningen A/B Vennelyst, der huser omkring 1.000 beboere fordelt på 225 lejligheder. 

- Vi er lodret uenige i Miljø- og Teknikforvaltningens vurdering. Vi synes, den er meget dominerende og tager vores udsigt til volden. Jeg begriber ikke, at man placerer den der, siger han til TV 2 Lorry.

Han understreger, at hans udsyn fra 3. sal ikke bliver direkte berørt af skulpturen. Han taler derfor på andelsforeningens vegne, når han understreger, at de ikke ønsker den 10 meter høje skulptur så tæt på flere beboeres vinduer.

quote Jeg begriber ikke, at man placerer den der

Per Munch, bestyrelsesformand i A/B Vennelyst

- Hvis I er uenige i skulpturens placering, hvorfor er der så kun ni af 45, der har indsendt høringssvar?

- Det er dem, der bliver direkte påvirket, der har indsendt høringssvar. Det (høringen, red.) er også kommet op mod sommerferie. Hovedparten i den ene opgang er ældre mennesker, og det er ikke så underligt, at de ikke skriver tilbage, for de er ikke så elektroniske, siger Per Munch til TV 2 Lorry. 

Heller ikke Andreas Kiel mener, at det lave antal af høringssvar siger noget om, at der er en form for stiltiende accept fra beboerne:

- Nej, fordi vi ser, at meget af dem, der svarer er fra de to opgange, der rent faktisk bliver påvirket af skulpturen. Folk, der ikke bliver direkte påvirket, tænker måske ikke så meget over det.

Skulpturen vurderes at komme til at stå knap 15 meter fra beboerne på 1. og 2. sal.
Skulpturen vurderes at komme til at stå knap 15 meter fra beboerne på 1. og 2. sal.
Foto: Visualisering fra Københavns Kommune

quote Forvaltningen vurderer, at ingen lejligheder vil få et væsentligt begrænset udsyn som følge af opsætningen af skulpturen

Teknik- og Miljøforvaltningen i Københavns Kommune

Forvaltningen afviser borgernes kritikpunkter

Kritikken preller dog af på Teknik- og Miljø-forvaltningen, der i sagsfremstillingen afviser den rejste problematik i høringssvarene.

- Forvaltningen bemærker, at skulpturen kommer til at stå på den anden side af vejen, ca. 15 meter fra bygningen på Christmas Møllers Plads 3-5 og pladsen, så forvaltningen vurderer, at ingen lejligheder vil få et væsentligt begrænset udsyn som følge af opsætningen af skulpturen, skriver de i sagsfremstillingen.

Teknik- og Miljø-forvaltningen vurderer selv, at tre af høringssvarene er direkte kritiske over for selve skulpturen. Fem af høringssvarene går på de praktiske forhold på pladsen og udtrykker bekymring for konsekvenserne, hvis by-udstyr, især skraldespand og cykelstativer, fjernes eller flyttes.

Men heller ikke disse indsigelser giver anledning til at ændre på skulpturens placering.

- De nuværende cykelstativer vil blive flyttet og opstillet langs muren ved supermarkedet på Amagerbrogade. Antallet af cykelstativer bliver dermed fastholdt. Der er indtænkt tre siddeelementer ved monumentet, og der vil blive opstillet en skraldespand på pladsen ved skulpturen.

quote Jeg tror ikke på, at det får nogen effekt, bare fordi man flytter cykelstativerne

Per Munch, bestyrelsesformand i A/B Vennelyst

Rodet plads

Men selvom der bliver rykket rundt på pladsen, så køber Per Munch ikke forvaltningens vurdering af, at pladsen "vil få et æstetisk løft".

- Når de siger, det bliver fint og æstetisk flot, så er det ikke rigtigt, for folk smider deres cykler, hvor den skulptur står, siger han og uddyber:

- Der står vel gennemsnitligt 25-30 cykler i øjeblikket, og hvor mon de står, når der også skal være plads til en skulptur. Jeg tror ikke på, at det får nogen effekt, bare fordi man flytter cykelstativerne.

Andreas Keil understreger, at Socialdemokratiet ikke ønskede at stemme imod forvaltningens indstilling til Borgerrepræsentationen, da de gerne ser mere kunst i bybilledet, og at skulpturen i sin helhed falder i deres smag. 

Den skal bare ikke være på den foreslåede placering.

TV 2 Lorry har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Teknik- og Miljøforvaltningen, og vi ville gerne have spurgt dem, hvorfor de vurderer, " at der ikke er fremkommet væsentlige forhold i forbindelse med nabohøringen", når otte ud af ni høringssvar retter kritik mod skulpturens placering.

Teknik- og Miljøforvaltningens presseafdeling skriver i en mail, at de ikke kan håndtere TV 2 Lorrys henvendelse, da der er budgetforhandlinger i gang.