Aktion "Red Padderne" er sat i gang ved nyt supersygehus

Der bliver gjort klar til byggeriet af det nye supersygehus i Nordsjælland. Det indebærer blandt andet en beskyttelse af de fredede padder på byggegrunden.

Padderne blev indsamlet af Natasja Corfixen, økologistuderende på Københavns Universitet, Tilde Roland Høberg, biolog hos COWI, og Kristian Søgaard, biolog hos Hillerød Kommune. Foto: Loise Kjærsgaard, Nyt Nordsjællands Hospital

Lille vandsalamander. Foto: Loise Kjærsgaard, Nyt Nordsjællands Hospital

Paddeindsamling. Foto: Loise Kjærsgaard, Nyt Nordsjællands Hospital

Spidssnudet frø . Foto: Loise Kjærsgaard, Nyt Nordsjællands Hospital

Paddeindsamling. Foto: Loise Kjærsgaard, Nyt Nordsjællands Hospital

Butsnudet frø. Foto: Loise Kjærsgaard, Nyt Nordsjællands Hospital

1 af 6

Det nye hospital i Nordsjællland skal bygges i en gammel mose i Hillerød. 

Mosen er et kerneområde for flere særligt beskyttede arter af padder, der derfor skal flyttes, inden byggeriet kan gå i gang.

Læs også Smart hegn skal redde små frøer ved Supersygehus

Hele vejen rundt om den kommende byggegrund er der blevet opsat et paddehegn, der er cirka 30 centimeter højt, og nu er området indenfor hegnet ved at blive tømt for padder. 

- Vi har gravet spande ned langs indersiden af hegnet. Her i løbet af foråret vandrer padderne mod deres ynglesteder. Det er to vandhuller i nærheden. Når de så nærmer sig hegnet, falder de ned i spandene, hvor vi samler dem op, fortæller Tilde Roland Høberg, der er biolog hos COWI. 

Læs også By & Havn frikendes for paddemassakre på Amager Fælled

Fredede arter af padder

Padderne vandrer om natten, så spandene bliver tjekket hver morgen. Indtil videre er der blevet indsamlet 1.200 padder. 

- Vi bliver ved, indtil der ikke har været en eneste padde i spandene i fem dage i træk. Så regner vi med, at området er tømt for padder, fortæller Tilde Roland Høberg, der er med til at indsamle padderne. 

Der er indtil videre blevet indsamlet seks forskellige arter af padder. Der er et klart overtal af den spidssnudet frø og den lille vandsalamander. Begge arter er fredede. 

Tilde Roland Høberg vurderer, at byggeriet af det nye supersygehus ikke kommer til at genere padderne i det lange løb. 

Læs også Supersygehus-byggeri risikerer massive grundvandsproblemer

- Det er vurderingen. Der bliver etableret noget erstatningsnatur og forbedret et vandhul. Det er tiltag, der kan bevare og formentlig også styrke bestanden af padder, fortæller hun. 

Når padderne bliver indsamlet, bliver de flyttet ud til vandhullerne, hvor de yngler.

Det er muligt, at de senere vil forsøge at vende tilbage til byggegrunden, men det vil paddehegnet så forhindre dem i.   

Læs også Supersygehus i Hillerød er forsinket

Fakta om padder

Der findes i alt 14 arter af padder i Danmark. De omfatter salamandre, frøer og tudser. Alle padder er fredede. 

Bjergsalamander
Butsnudet frø 
Grønbroget tudse 
Grøn frø 
Klokkefrø 
Lille vandsalamander 
Latterfrø
Løgfrø 
Løvfrø 
Skrubtudse 
Stor vandsalamander 
Spidssnudet frø 
Springfrø
Strandtudse

Kilde: Miljøstyrelsen

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik