Region klar med million-indsprøjtning til personalet på fødeområdet

Det skal være mere attraktivt at arbejde på fødeafdelingerne i Region Sjælland.

Fem millioner kroner.

Det er resultatet, efter regionsrådet i Region Sjælland tirsdag aften er nået til enighed om en sommerpakke, der skal gøre det mere attraktiv at arbejde på regionens fødeafdelinger i de kommende måneder.

Det oplyser Region Sjælland i en pressemeddelelse.

- Vores dygtige personale på fødeafdelingerne yder hver dag en stor indsats med at sikre, at de gravide og fødende i Region Sjælland får en god og tryg oplevelse, og derfor er der generelt stor tilfredshed med at føde på regionens fødeafdelinger i Slagelse, Holbæk, Roskilde og Nykøbing Falster, siger regionsrådsformand Heino Knudsen og forklarer videre:

- Der er en særlig udfordring på fødselsområdet i Region Sjælland i løbet af sommeren. Vi synes, det er rimeligt, at vi ser på, om vi kan gøre det mere attraktivt for alle faggrupper, det vil sige både jordemødre, fødselslæger, sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter og lægesekretærer, at bidrage i denne særlige situation.

Jordmoderforening glæder sig over beslutning

Beslutningen vækker glæde hos formanden for Sjællandskredsens jordemoderforeningen, Kit Dynnæs Hansen. 

Hun mener, at pengene falder på et tørt sted, og at de kan være med til at løse udfordringen med manglen på personale på fødeafdelingerne.

- Min umiddelbare reaktion er, at vi sætter vældig pris på og er glade for, der komme ekstra midler. Lige nu er der stor en mangel på hænder, og det handler om at gøre det attraktivt og få lukket de huller, der er, siger hun til TV 2 Lorry.

Region Sjælland vil derudover indkalde de relevante faglige organisationer til forhandlinger om, hvordan pengene bedst kommer ud at arbejde.

- Det er vigtigt, at vi får medarbejdernes indspark til, hvordan vi kan få størst gavn af sommerpakken. Fra regionsrådets side er vi optaget af, at pengene i så høj grad som muligt bidrager til fødsler af høj kvalitet og til at forbedre personalets arbejdsvilkår, siger Heino Knudsen.

Kit Dynnæs Hansen tager imod invitationen med kyshånd. Men hun slår også fast, at det er vigtigt, at der også bliver talt om det længere perspektiv for fødeafdelingerne.

Normeringer er afgørende

Særligt er det nødvendigt at kigge på normeringerne, for ifølge hende er det her, man finder kernen til at rekruttere.

- De fem millioner er tænkt som rekruttering lige nu. Normeringerne er en lidt længere sej kamp, men den skal være i orden nu. Det er rigtig vigtigt, at vi sætter os ned og finder ud af, hvad der egentlig er det centrale her. Det er vigtigt, at vi finder ud af, hvordan man kan være i det her arbejde i et helt liv, og ikke falder fra efter et par år, som man ser på nogle afdelinger i København eksempelvis.

Og noget kunne tyde på, at politikkerne i regionen vil tage del i den snak.

Region Sjælland oplyser, at de er ved at udarbejde en ny fødeplan, som på den lange bane skal sikre gode forhold for de fødende og for medarbejderne på fødeområdet. En plan, der forventes politisk vedtaget omkring årsskiftet.

- En ny fødeplan er hjørnestenen i at sikre et godt arbejdsmiljø for ansatte på fødeafdelingerne samt et godt og nært fødetilbud af høj kvalitet til de fødende kvinder. Vi er glade for det gode samarbejde med medarbejderne og de faglige organisationernes om at sikre rette rammer for fødeområdet i Region Sjælland, siger Anne Møller Ronex, der er 1. næstformand og formand for Sygehusudvalget i Region Sjælland.

For nylig blev der på Christiansborg som en del af finanslovsforhandlingerne indgået en fødselsaftale, og det er herfra, at sommerpakken finansieres.

Blandt andet er det afsat en pulje af på 51,1 millioner kroner til en rekrutterings- og fastholdelsespakke i 2022, hvoraf Region Sjælland råder over 7,7 millioner kroner. 

Heraf går fem millioner kroner til en sommerpakke, mens de resterende penge endnu ikke er udmøntet. Den nationale fødselsaftale indeholder derudover midler til en række andre initiativer.