Får bæredygtig overhaling: Søvand sikrer kølige operationsstuer på Rigshospitalet

Region Hovedstaden er i gang med et energirenovere hospitalerne. Et af de største enkeltprojekter er renoveringen af Rigshospitalets køleanlæg, der bruger afkølet vand fra den nærliggende Sortedam Sø.

Operationsstuer, scanningsudstyr, laboratorier og medicinopbevaring. Der er mange steder på et hospital, der kræver en lav temperatur.

Og lige siden 1960’ene, hvor Rigshospitalet blev bygget, har man derfor udnyttet det kolde vand fra den nærliggende Sortedam Sø på Østerbro til at køle hospitalet. 

Vandet cirkuleres gennem store rør, der løber under jorden mellem sø og hospital.

Nu kræver kølesystemet så en opdatering som led i Region Hovedstadens vision om at reducere regionens samlede CO2-udledning på energiforbruget med 70 procent inden 2025.

- Søkøleanlægget bruger fuldstændig samme system til at levere til kølesystemet i dag, som da Rigshospitalet blev bygget. Men nu er der brug for lidt fornyelse. Pumperne er blevet renoveret, lejer og pakninger er udskiftet, og selve indtaget, der står ude i søen og filtrerer vandet, er udskiftet, siger maskinmester og projektleder Jens Ole Hansen fra Region Hovedstadens Center for Ejendomme

Foruden renoveringen af søvandsindtaget, bliver de gamle kølemaskiner udskiftet til nye, mens der suppleres med to nye varmepumper, så hospitalet fremadrettet kan køle og genbruge overskudsvarmen varmen i stedet for, at det sendes tilbage ud i søen.

Når det nye kølesystem, med de to nye varmepumper er sat i drift, vil systemet årligt spare cirka 11 millioner kWh energi og 650 tons CO2.

Renoveringen af søvandsindtaget er særligt udfordrende, da dele af renoveringen foregår under vandet ude i Sortedamssøen. Derfor har arbejdet været udført af dykkere.

- Det er selvfølgelig ekstra udfordrende at arbejde under vand, og det tager også lidt længere tid end under mere almindelige omstændigheder. Særligt vandet i Sortedamssøen er ret grumset, så det gav et begrænset udsyn på kun 5-20 centimeter frem. Derudover kræver det selvfølgelig, at vi sikrer iltforsyning til dykkerne, varmeforsyning til dykkerdragterne, kommunikationslinje og så videre, siger Jens Ole Hansen.

Arbejdet forventes afsluttet i løbet af sommeren 2022 og har et budget på cirka 60 millioner kroner.