Organmangel på Sjælland koster liv: Patienter dør på venteliste

Hospitalerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland finder ikke lige så mange organer til transplantation som i resten af landet, og det rammer de afventende patienter.

Hvis man venter på at få en ny nyre, er man dårligere stillet, hvis man bor på Sjælland end i resten af landet.

Ventelisterne er nemlig markant længere af den grund, at hospitalerne i Region Hovedstaden og Region Sjælland ikke finder lige så mange organer til transplantation som hospitaler i resten af landet.

Forskellene skal ikke findes i antallet af borgere, der er tilmeldt organdonorregistret. Det er nemlig jævnt fordel over hele landet. Faktisk er der en lidt større andel i Region Hovedstaden, hvor hver femte borger er skrevet op i organdonorregistret.

Hos Nyreforeningen mener man i stedet, at forskellene skyldes, at de sjællandske hospitaler ikke i samme grad får udnyttet organerne fra patienter, der er erklæret hjernedøde.

- Nej, det gør man ikke. Man finder dem ikke, og derfor kan man ikke udnytte dem, når man ikke er opmærksom på, hvor der er organer, der kan bruges. Det er der, jeg tror, der skal sættes ind, siger landsformand i Nyreforeningen, Jan Rishave.

I første kvartal af 2019 stod 111 aktivt på venteliste til en ny nyre i Region Midt- og Nordjylland, hvor patienterne er samlet under Aarhus Universitetshospital. I Region Syddanmark var tallet 80, mens tallet i Region Hovedstaden og Sjælland var oppe på 207 patienter på venteliste.

Ventelisten til en nyre i Region Hovedstaden og Region Sjælland er markant længere end i resten af landet. Og det har ifølge Nyreforeningen desværre også fatale konsekvenser.

Og de længere ventelister har ifølge Nyreforeningen desværre også haft fatale konsekvenser for patienter på Sjælland.

- Øst for Storebælt døde der fem på ventelisten sidste år. Der var ikke nogen, der døde på ventelisten vest for Storebælt, siger landsformand Jan Rishave, der oplyser, at ventetiden på en ny nyre er dobbelt så lang på Sjælland som i resten af landet.

Det er især nyrepatienterne, der påvirkes af geografiske forskelle, da organerne primært fordeles til patienter i det område, hvor de er doneret. Andre organer som lever, lunge og bugspytkirtler fordeles på tværs af landet.

Jan Rishave, landsformand for Nyreforeningen.
Jan Rishave, landsformand for Nyreforeningen.
Foto: Jens Jacob Juulsager / TV 2 Lorry

Svært at finde en forklaring

Sidste år donerede i alt 28 patienter deres organer fra hospitaler i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Det svarer til 11 donorer for hver million indbyggere.

I Region Midt- og Nordjylland, havde man 22 donorer for hver million indbyggere, og i Region Syddanmark var tallet oppe på 25 for hver million indbyggere.

Selvom den såkaldte donorrate ganske vist er vokset på Sjælland de senere år, kan man ikke følge med udviklingen i resten af landet. På Rigshospitalet - der foretager organtransplantationerne på Sjælland - har man svært ved at finde en konkret forklaring.

- Det er en problemstilling, som vi er rigtig kede af, og som vi synes er svær. Vi ser og har set nøje på, om der er noget på Rigshospitalet, som vi kan optimere. Men alt hvad vi har kigget på, har ikke givet en forklaring, der for alvor kan flytte antallet af organdonationer, siger Rigshospitalets vicedirektør, Per Jørgensen, og fortsætter:

- Derfor prøver vi nu at kigge på et tættere samarbejde med resten af hospitalerne på Sjælland, fordi det handler om at finde flere potentielle organdonorer på alle hospitalerne i begge regioner.

For et år siden besluttede man at lave en arbejdsgruppe på Rigshospitalet med deltagelse også af en repræsentant fra Region Sjælland. Så man får skærpet fokus på organdonation på alle østdanske hospitaler.

- Det, vi for alvor kan gøre, er at arbejde for, at vi ikke overser potentielle organdonorer. Men at vi sikrer, at familierne til alle potentielle organdonorer bliver spurgt, om man ønsker organdonation eller ej, forklarer Rigshospitalets vicedirektør, Per Jørgensen.

Nyretransplanteret patient.
Nyretransplanteret patient.
Foto: Sofie Mathiassen / Ritzau Scanpix

Løsningen skal måske findes på Fyn

I Region Hovedstaden ser formanden for Sundhedsudvalget, Christoffer Buster Reinhardt, Kons., med stor alvor på manglen af organer.

- Tallene har gjort stort indtryk på mig, og derfor har jeg også bedt om, at vi får rettet op på det her hurtigst muligt i Region Hovedstaden. For organer er med til at give folk et bedre liv, når de er sat ind og virker.

Reinhardt foreslår, at man følger Nyreforeningens opfordring om at hente inspiration fra Odense Universitetshospital (OUH, red.).

For år tilbage stod Region Syddanmark nemlig også med massiv organmangel. Men så udpegede man en læge og en sygeplejerske på hospitalet som nøglepersoner med særligt fokus på problemet.

- De er ude at snakke med kollegaerne på andre afdelinger og stiller sig til rådighed, hvis nogen har spørgsmål eller mangler afklaring på nogle ting. På den måde har de været med til at sikre en kulturændring, forklarer Mathilde Schmidt-Petersen, sygeplejefaglig direktør på OUH.

Derudover holder man jævnlige møder på tværs af regionens hospitaler, hvor man forsøger at optimere alle led i transplantationscirklen. Og tallene taler deres tydelige sprog: Fra 10 donationer i 2013 til i alt 30 donationer sidste år.

- Det har givet os en forståelse for, at vi er afhængige af mange forskellige aktører på hospitalet og mange forskellige afdelinger for at være helt sikre på, at der på hospitalet ikke er noget, der forhindrer os i at nå processen med organdonation, siger Mathilde Schmidt-Petersen.

På Rigshospitalet ser man positivt på forslaget om at udpege nøglepersoner, der skal skærpe fokus på organdonation på alle sjællandske hospitaler.

- Jeg synes, det lyder som en rigtig spændende mulighed. Vi vil overveje den endnu nøjere, og vi er meget positive over for at arbejde på at få ansat sådanne ildsjæle, siger vicedirektør Per Jørgensen.

Fra Region Hovedstaden lyder det, at man hurtigst muligt vil iværksætte det nye initiativ.

- Jeg havde møde med Nyreforeningen i forrige uge, og jeg har med det samme kontaktet Rigshospitalet. Der er en enighed mellem hospitalet og os politikere om, at det skal vi have. Så det håber jeg på kommer i gang meget hurtigt, siger formand for Sundhedsudvalget Christoffer Buster Reinhardt.

Det er muligt for nyrepatienter på Sjælland at benytte det frie sygehusvalg og i stedet komme på venteliste på universitetshospitalerne i enten Aarhus eller Odense. Men det er ifølge Nyreforeningen ganske få patienter, der benytter denne mulighed, da man ofte er mest tryg ved det hospitalspersonale, man allerede er knyttet til i sin behandling.