Læser undrer sig: Hvor sundhedsskadeligt er det at være nabo til lufthavnen?

En læser har spurgt TV 2 Lorry, hvor sundhedsskadeligt det er, at bo i nærheden af lufthavnen. Vi forsøger her at finde et svar.


I slutningen af maj fremlagde regeringen en rapporten ''Tættere på – Grønne byer og en hovedstad i udvikling", hvor en buket grønne tiltag blandt andet skulle være med til at sænke luftforureningen i København.

Blandt de tiltag var der et forslag om at udvide Københavns Lufthavn, hvilket fik en hel del naboer til lufthavnen op af stolen, der overfor TV 2 Lorry beklagede sig over den medfølgende øgede forurening og larm, der ville følge i halen af en udvidelse. 

Samtidig undrede de sig over, at en udvidelse var med i en rapport, der skulle vise vej til at sænke luftforureningen. 

I forbindelse med TV 2 Lorrys 'Spørg Os-funktion', hvor vi forsøger at finde svar på alle mulige spørgsmål fra seere og læsere, er vi blevet stillet følgende spørgsmål af Anders: 

Hvor sundhedsskadeligt er det at bo i nærheden af lufthavnen?

Fund af forurening nord for lufthavnen

For at komme så tæt på et svar som muligt, starter vi med at finde ud af, hvor langt væk fra lufthavnen vi skal for at finde forurening, der stammer fra flytrafikken. 

I forbindelse med forskningsprojektet Copenhagen Air View, har Google og Københavns Kommune i samarbejde med Utrecht Universitet og Aarhus Universitet kortlagt udledningen af ultrafine partikler, kvælstofdioxid og sodpartikler på gaderne i hovedstaden.

Følg med på Spørg Os siden

Selvom deres projekt primært handlede om at måle udledninger fra biler, fandt deres målinger en større koncentration af såkaldte ultrafine partikler i boligområder i Kastrup nord for lufthavnen, som de mente at kunne henføre til flytrafikken. 

Roel Vermeulen, der er professor i miljøepidemiologi ved Utrecht Universitet i Holland, var leder af forskningsprojektet, og han var ikke som udgangspunkt overrasket over fundet af forureningen i Kastrup, da det ifølge ham tidligere var blevet påvist, at lufthavne i Amsterdam, Boston og Los Angeles var med til at sprede ultrafine partikler fra flytrafik i en radius af flere kilometer fra lufthavnene.

Altid bekymrende med partikler i luften

Det leder os videre til anden del af spørgsmålet: 

Hvor farlige er de ultrafine partikler så?

Her allierer vi os med Steffen Loft, der er professor ved afdeling for Miljø og Sundhed på Københavns Universitet og forsker i sundhedsmæssige konsekvenser af eksponering af partikler.

Og for at understrege, at vi har med en meget kompetent ekspert at gøre, så rådgiver han netop nu et hold forskere i Holland, der er ved at undersøge sundhedsmæssige konsekvenser ved udledning af ultrafine partikler i Schiphol Lufthavn i Amsterdam.

Steffen Loft, hvor farligt er det at bo i et område, hvor der er en højere koncentration af ultrafine partikler, som der er konstateret omkring lufthavnen?

- Vi ved faktisk ikke så meget om eventuelle sundsrisici fra ultrafine partikler fra flytrafik. 

- Det skyldes, at jetmotorer er anderledes end eksempelvis dieselmotorer, og konsekvenserne af ultrafine partikler er ikke blevet undersøgt i særlig høj grad, fortæller Steffen Loft.

Han peger på, at de hidtidige resultater fra projekt i Holland ikke fokuserer på naboerne til lufthavnen, men om en meget mere direkte udsættelse for partiklerne. Men hollænderne skal i gang med at se på beboerne rundt om lufthavnen.

Kan vi virkelig ikke komme nærmere en vurdering af eventuelle sundhedsrisici?

- Det er altid bekymrende, når der er højere koncentrationer af partikler, men niveauet omkring lufthavnen er ikke højere end de mest befærdede veje i København. Så hvis vi bruger en sammenligning med partikler fra bilforurening som udgangspunkt, så vil jeg umiddelbart vurdere, der er en lille potentiel helbredseffekt i form af en øget risiko for diabetes og luftvejssygdomme, men det er en lille forøget risiko. Man falder ikke død om af at bo ved lufthavnen, siger Steffen Loft.

Støj er sundhedsskadeligt

Til gengæld peger han på en anden faktor, som også kan udgøre en sundhedsrisiko.

- Støj fra lufthavne er heller ikke undersøgt i særlig høj grad, men her ved vi fra støj fra biltrafik, at det giver en forøget risiko for slagtilfælde, hjertekarsygdomme og forhøjet blodtryk.

Helt grundlæggende er der altså endnu ikke meget viden om eventuelle sundhedsmæssige konsekvenser ved de ultrafine partikler, men det bliver der forhåbentligt rodet bod på i den nærmeste fremtid.

- Vi har igangsat et projekt her på Københavns Universitet, der skal se nærmere på det her spørgsmål med de ultrafine partikler, men der kommer nok til at gå nogle år, før vi med sikkerhed kan komme med nogle konklusioner, siger han. 

Hvad undrer du dig over?

Har du et andet slags spørgsmål af bred interesse for hele Lorryland, så skriv det i boksen. Vi sætter løbende spørgsmål til afstemning og kaster os over dem, som flest ønsker svar på.

Obs: Vi har ikke mulighed for at undersøge helt personlige forhold i dette format.Seneste Spørg Os artikler