Corona giver ekstra affald i Storkøbenhavn: - Der er opstået en pulterkammereffekt i hjemmene

Der blev indsamlet mere affald end normalt sidste år. Heldigvis bliver mere og mere også sorteret til genanvendelse.

Er du en af dem, der har brugt Corona-tiden til at rydde ud i kælderen eller lave en ny tilbygning. Så er du ikke alene. På Vestforbrændings genbrugsstationer har 2020 været et travlt år.

Og også i private hjem er der kommet ekstra i skraldespandene. Det viser nye tal fra Vestforbrænding.

Således blev den samlede affaldsmængde fra borgerne i 18 af Vestforbrændings ejerkommuner i 2020 fem procent større end året før.

- Der er opstået en pulterkammereffekt i hjemmene, hvor mange borgere har udnyttet tiden til at få ryddet op, bygget nyt eller lavet havearbejde. De aktiviteter ses tydeligt i affaldsmængderne fra 2020, siger Gitte Holm Ditlevsen, datakonsulent i Vestforbrænding.

Efter en nedlukning i foråret oplevede Vestforbrænding i april rekordhøje indsamlede mængder, da genbrugsstationerne åbnede igen. De høje mængder fortsatte mere eller mindre året ud, dog i mindre skala fra august.

I 2020 blev der alene på genbrugsstationerne indsamlet 379.313 ton - en stigning på 7,6 procent i forhold til 2019. I næsten alle affaldsgrupper kan der konstateres større mængder i 2020, og de tre største grupper er byggeaffald, haveaffald og jord. Men også træ er der kommet mere af.

Capture

Mere i skraldespandene

Ved husstandene og i affaldskuber er der også blev indsamlet mere affald end normalt og i alt 272.000 ton.

- Der er kommet mere affald fra de private hjem, fordi flere har arbejdet hjemme. Måltiderne bliver spist hjemme. Og så er der mange, der har købt varer på nettet, og det kommer der en masse pap ud af, siger Gitte Holm Ditlevsen.

Faktisk er affaldsmængderne steget i stort set alle de affaldstyper, der bliver sorteret til genanvendelse – lige bortset fra papir, fordi flere frabeder sig aviser og reklamer.

quote Der er opstået en pulterkammereffekt i hjemmene, hvor mange borgere har udnyttet tiden til at få ryddet op, bygget nyt eller lavet havearbejde.

Gitte Holm Ditlevsen, datakonsulent i Vestforbrænding.

Det fremgår i figuren nedenfor, hvordan mængderne fordeler sig på syv affaldsgrupper. De er særligt udvalgt som målepunkt i Danmarks ressourcestrategi og indsamles både ved husstanden, i kuber og på genbrugsstationer. 

Målet er 50 procent genanvendelse for de syv udvalgte grupper i 2022. I 2020 nåede Vestforbrændings kommuner 42 procent.

Capture1

Men også mere til genanvendelse

Men selvom vi har smidt mere ud, så er den gode historie, at mere affald bliver sorteret til genanvendelse og mindre kommer til forbrænding.

- Kommunerne er kommet langt med at indsamle affald til genanvendelse, og borgerne er gode til at sortere – både hjemme og på genbrugsstationen. De fleste har efterhånden også mange skraldespande i indkørslen eller i gården. Og der kommer flere til med tiden, sige Gitte Ditlevsen.

Hun henviser til, at mange husstande i løbet af det næste år skal begynde at sortere i 10 affaldstyper.

I dag sorterer vi godt 64 procent til genanvendelse af alt det affald, der kommer fra private husstande via indsamling, genbrugsstationer og affaldskuber.

Capture2

TV 2 Lorry har tidligere på året fortalt om, hvordan kun tre af 34 kommuner i hovedstadsområdet forventer at leve op til Folketingets skærpede krav til affaldssortering, når de træder i kraft 1. juli.

I artiklen herunder kan du se, hvordan det ser ud i din kommune, og om den lever op til kravene om affaldssortering.

Kravene til kommunernes affaldssortering er så omfattende, at mange ikke når det inden deadline