Her kan borgere snart sortere affald i ni forskellige dele - som en af få kommuner

Trods en kort tidsfrist er Solrød Kommune klar til at leve op til regeringens og et bredt flertal i Folketingets krav om en udvidet og grønnere affaldsordning.

Som en del af den grønne omstilling og for at nedbringe CO2-udledningen har regeringen og et bredt flertal i Folketinget besluttet, at der skal genanvendes langt mere. 

Et af midlerne til at nå det mål er, at danskerne skal sortere deres husholdningsaffald endnu mere.

Fra den 1. juli i år skal alle private husholdninger sortere affald i ni forskellige dele. Mad-, papir-, pap-, metal-, glas- og plastaffald. Samt drikke- og fødevarekartoner, farligt affald og restaffald.

Fra det næste årsskifte følger yderligere en tiende fraktion, når vi også skal til at sortere vores tekstilaffald.

Som en af få kommuner i landet er Solrød klar til at løfte opgaven. Byrådet har nemlig vedtaget at sende et nyt regulativ for husholdningsaffald i høring. Det skal sikre, at Solrød Kommune er klar til at rulle ændringerne i affaldsordningen ud fra den 1. juli 2021 og fremefter. Regulativet er i høring fra den 23. marts 2021 til og med den 20. april 2021.

- Der er ingen tvivl om, at øget genanvendelse af husholdningsaffaldet er en vigtigt måde til, at vi i endnu højere grad kan sætte gang i den nødvendige grønne omstilling, og i Solrød Kommune er vi allerede rigtig godt på vej, siger borgmester Niels Hörup (V) i en pressemeddelelse.

Fakta: Sådan bliver den nye ordning

Han henviser til, at kommunens genanvendelsesprocent i slutningen af 2020 lå på hele 57 procent, hvilket er meget tæt på det mål, som regeringen og et bredt flertal i Folketinget har sat for genanvendelse i 2030. 

- Det kan vi godt være stolte af. Den grønne omstilling er vor tids største udfordring, og det er derfor også nødvendigt, at vi i endnu højere grad tænker affald som en ressource. Derfor er det også super dejligt at opleve solrøddernes store engagement, og jeg er overbevist om, at solrødderne også kommer til at tage ændringerne med sortering af fødevarekartoner og tekstiler til sig, siger borgmester Niels Hörup.

Forsøgsordning har banet vejen

I en rundspørge, der blev foretaget i februar, til de 34 kommuner i TV 2 Lorrys sendeområde svarede kun tre kommuner – Frederiksberg, Herlev og Solrød – at de forventede at kunne leve op til kravet om sortering af de i første omgang ni affaldstyper, når kravet træder i kraft 1. juli.

I de tre kommuner har man allerede affaldsordninger, der nogenlunde matcher de nye krav fra Folketinget, så man ikke har brug for en helt så stor omlægning som i andre kommuner.

Den udvidede affaldsordning medfører, at borgerne i Solrød Kommune skal til at sortere affald i ti fraktioner i stedet for de otte, som de sorterer i nu. De nye fraktioner er fødevarekartoner, som skal sorteres senest fra den 1. juli, og tekstiler, som skal sorteres senest fra den 1. januar 2022.

Ordningen medfører ikke, at borgerne får flere affaldsspande, da fødevarekartonerne skal sorteres sammen med plast, og tekstilerne skal sorteres i en pose.

Det er en ordning, som Solrød Kommune allerede har rigtig gode erfaringer med, fordi flere borgere i Havdrup og Solrød Strand i en tidsperiode på fem måneder har prøvet kræfter med en forsøgsordning med regeringens nye sorteringskrav.

- Vi kan konstatere, at forsøget med at sortere de nye fraktioner har været en stor succes. Borgerne har taget ordningen til sig, og erfaringerne er, at det har været intuitivt at sortere både fødevarekartoner og tekstiler, siger Niels Hörup.

Solrødderne er gode til at sortere

En analyse af kommunens nuværende affaldsordning, som blev rullet ud den 1. marts 2020, viser, at mængden af borgernes restaffald er halveret, og at genanvendelsesprocenten er steget fra 31,2 procent i 2019 til 57 procent i slutningen af 2020.

Det vil sige, at Solrød Kommune allerede ligger over den nationale målsætning om at genanvende 50 procent af danskernes husholdningsaffald senest i 2022. Det er målsætningen, at den skal stige til 55 procent i 2025, 60 procent i 2030 og 65 procent i 2035.

Sådan ser det ud i din kommune