Tidligere medarbejder kritiserer bosted: Fagligt niveau var ekstremt lavt

Et botilbud for udviklingshæmmede blev i juni 2019 varslet om lukning af Socialtilsynet. Alligevel kører botilbuddet videre. Nu står en tidligere medarbejder frem og kritiserer bostedet.

Botilbuddet Damsgaarden fik i januar 2019 hele syv påbud af Socialtilsyn Hovedstaden. Blandt andet fordi botilbuddets medarbejdere mangler kompetencer til at arbejde med beboere med særlige behov. Foto: TV 2 Lorry

I udkanten af Gilleleje ligger det private Botilbud Damsgaarden. Her bor der udviklingshæmmede og handicappede med en svær grad af autisme.

De udsatte beboere har brug for kompetent socialpædagogisk støtte. Men det får de ikke, mener en tidligere medarbejder på Damsgaarden, som nu står frem og retter en skarp kritik mod sin forhenværende arbejdsplads.

Læs også Botilbud for hjerneskadede lukker: Dumpes af Socialtilsynet

- Da jeg blev ansat på Damsgaarden, var det faglige niveau ekstremt lavt. Og der var særligt nogle af borgerne, som var stærkt udfordrede på deres stressniveau, siger socialpædagog Kenneth Hasselby, der i april 2019 bliver ansat på botilbuddet.

Direktøren sagde til os, at Damsgaarden skulle fremstå som et suttet bolsje, når tilsynet kiggede forbi. Det skulle være glat på overfladen.

Kenneth Hasselby, tidligere medarbejder på Damsgaarden

Botilbuddet havde på det tidspunkt i en længere periode været under skærpet tilsyn hos Socialtilsyn Hovedstaden, som i juni 2019 varslede botilbuddet om, at tilsynet ville indrage deres godkendelse og reelt lukke stedet.

Alligevel her et halvt år senere eksisterer Damsgaarden stadigvæk. 

Varslet om lukning

Det var tilbage i januar 2019, at Socialtilsyn Hovedstaden valgte at sætte Damsgaarden under skærpet tilsyn.

TV 2 Lorry har fået aktindsigt i tilsynets rapporter, og her fremgår det, at bostedet modtog hele syv påbud i 2019. Botilbuddet har blandt andet for stor personalegennemstrømning. Medarbejderne har lav uddannelse, og de mangler faglige kompetencer i sådan en grad, at Socialtilsyn Hovedstaden er bekymret for de udsatte beboeres trivsel.

Læs også Kommune udskyder beslutning om at lukke udviklingshæmmedes botilbud

- Generelt når man er i et botilbud, så er det fordi, man har nogle særlige behov. Og så er det meget vigtigt, at de mennesker, der er omkring beboerne, de ved, hvordan de skal imødekomme beboernes behov for støtte og omsorg, siger chefen for Socialtilsyn Hovedstaden, Mie Andresen, til TV 2 Lorry.

- Jeg synes bestemt, at kritikken fra tilsynet var berettiget, siger Kenneth Hasselby.

Kenneth Hasselby kritiserer det faglige niveau på sin tidligere arbejdsplads. Foto: TV 2 Lorry

Tilsynet skriver også:

Socialtilsynet finder desuden grundlag for kritik af de økonomiske dispositioner, som direktøren sammen med bestyrelsen har truffet, herunder udlån af tilbuddets midler i størrelsesorden kr. 1,4 million kroner, til tilbuddets moderselskab, samt at i denne kritiske fase ikke er truffet beslutninger, der kan styrke den faglige kvalitet i form af ansættelse af veluddannede og dygtige pædagoger.

Damsgaardens direktør Martin Borg Smidt skriver efterfølgende i en mail, at der ikke er overført penge til holdingselskabet på bekostning af Damsgaarden. 

- Overførslen på 1,4 mio. kr. var et lån til holdingselskabet, som blev betalt tilbage tidligere i år. Pengene er altså ikke flyttet væk fra Damsgaarden. Pengene er stadig i Damsgaarden, skriver direktøren.

Stressede beboere

Kenneth Hasselby bliver ansat som teamleder på Damsgaarden i april 2019, mens botilbuddet er under skærpet tilsyn.

Han er uddannet socialpædagog og har mange års erfaring med netop denne målgruppe af borgere. Ifølge Kenneth Hasselby var Damsgaardens personale ikke klædt fagligt på til arbejdet. Blandt andet var der ansat en tidligere frisør. Og den manglende faglige uddannelse havde store konsekvenser for trivslen hos de udviklingshæmmede beboere.

Læs også Får sparekniven: Udviklingshæmmede Thomas skal fraflytte bosted efter 11 år

- Så viser de deres problemskabende adfærd. Og det gjorde de dagligt i lange perioder. De var selvskadende, og der manglede fokus på den udviklende del af deres dagligdag. Samtidig havde de også udadreagerende adfærd overfor hinanden og overfor personalet, siger Kenneth Hasselby.

Ifølge Kenneth Hasselby forsøgte han adskillige gange at gøre bostedets direktør opmærksom på, at fagligheden skulle højnes. Men uden held. For efter nogle måneder bliver han fyret.

- Det var efter nogle uoverenstemmelser. Direktøren og jeg delte ikke samme opfattelse af, hvordan man driver et forsvarligt botilbud, siger Kenneth Hasselby.

- Men du sidder som fyret medarbejder og kritiserer. Kan man ikke sige, at du bare er bitter og hævngerrig?

Det kan man godt. Men denne her kritik omkring det faglige niveau af Damsgaarden, den har jeg fremført, siden jeg blev ansat. Jeg har hele tiden været meget tydelig omkring, at der simpelthen skulle være nogle ændringer personalemæssigt, for at vi kunne lykkes som botilbud. Så det jeg siger nu, det er ikke noget, som de ikke har hørt før, siger Kenneth Hasselby.

Tilsynshopperi

Socialtilsyn Hovedstaden er heller ikke tilfredse med udviklingen på Damsgaarden.

I juni 2019 varslede de bostedet om lukning. Tilsynet skrev blandt andet i deres rapport, at det faglige grundlag var særdeles spinkelt og af bekymrende lav kvalitet. De skrev også, at ledelsen hverken udviser evner eller vilje til højne bostedets kvalitet, og der derfor er risiko for borgernes sundhed og velfærd.

Også skulle man jo tro, at en lukning af botilbuddet var en ren formalitet.

Men pludselig skete der noget, som kortslutter hele processen.

Kort tid før lukningen blev iværksat, valgte Damsgaardens direktør nemlig at skifte koncernens hovedadresse. På det centrale virksomhedsregister kan man se, at bostedets moderselskab Martin Smidt Holding ApS d. 3. juni skiftede adresse fra Helsingør til Frederiksberg.

00:11 Luk video

Det adresseskifte betød, at Socialtilsyn Hovedstaden nu må overdrage tilsynet med Damsgaarden til Socialtilsyn Syd. For ifølge loven må Socialtilsyn Hovedstaden, der er tilknyttet Frederiksberg Kommune ikke føre tilsyn med virksomheder, der ligger på Frederiksberg.

- Det sker ind imellem, at vi oplever, at botilbud ikke geografisk flytter adresse, men at koncernen flytter sin hovedadresse. Og på den måde kommer de til at høre under et andet socialtilsyn, siger Mie Andresen.

Denne fidus har fået navnet tilsynsshopperi. Det betyder altså, at Damsgaarden skifter deres tilsynsmyndighed midt i en kulegravning. Bostedet hører nu under Socialtilsyn Syd, som statistisk set uddeler færre sanktioner end Socialsyn Hovedstaden.

Sminket botilbud

TV 2 Lorry har også fået aktindsigt i tilsynsrapporten fra Socialtilsyn Syd. Tilsynet vælger i modsætning til Socialtilsyn Hovedstaden at godkende Damsgaarden, på trods af at de også konstaterer, at der er for høj personalegennemstrømning, og at bostedets medarbejdere mangler kompetencer til at arbejde med beboere med særlige behov.

- Jeg undrer mig meget over, at to forskellige tilsyn kan komme frem til to forskellige konklusioner. Hvis Socialtilsyn Syd ser og oplever det samme som Socialtilsyn Hovedstaden, så er det svært for mig at forstå, at de ikke viderefører det skærpede tilsyn. På de få måneder er det jo ikke muligt at få løftet det faglige niveau så meget, som der var behov for, siger Kenneth Hasselby.

Ifølge Kenneth Hasselby forsøgte Damsgaardens direktør at sminke bostedet, når tilsynet lagde vejen forbi Gilleleje. 

- Direktøren sagde til os, at Damsgaarden skulle fremstå som et suttet bolsje, når tilsynet kiggede forbi. Det skulle være glat på overfladen. Én ting er, at der skulle se præsentabelt ud. Det er jo fair nok. Men det handlede også om at have den rigtige sammensætning af medarbejdere, når tilsynet kom. Så tilsynet kun kom til at tale med kompetent personale, siger Kenneth Hasselby.

Socialtilsyn Syd ønsker ikke at kommentere på, hvorfor de ikke videreførte lukningen af Damsgaarden.

Direktøren for Damsgaarden, Martin Borg Smidt, har ikke begået noget ulovligt ved at flytte sin adresse og dermed skifte tilsyn, men vi vil alligevel gerne høre hans udlægning af sagen. Og ikke mindst give ham mulighed for at svare på kritikken fra hans tidligere medarbejder. Martin Borg Smidt ønsker dog ikke at stille op til interview. I stedet for sender han en mail.

I mailen skriver Martin Borg Smidt:

- Flytningen af holdingselskabets adresse var nødvendig, fordi Socialtilsyn Hovedstaden havde anmodet om, at alle aktiviteter, der vedrører Holdingselskabet skulle fysisk adskilles fra Damsgaarden. Holdingselskabets nuværende adresse er valgt ud fra et praktisk hensyn, da det er i nærheden af cphbusiness, hvor er jeg tilmeldt en lederuddannelse.

Han ønsker ikke at kommentere på kritikken fra sin tidligere medarbejder, men skriver også i mailen:

- Vi tager kritikpunkterne fra de tidligere tilsyn alvorligt og har da også fastholdt vores fokus på deres forbedringspunkter, blandt andet i forhold til personalerekruttering, hvilket har styrket vores faglighed, og vi har en meget konstruktiv dialog med vores nuværende tilsyn, Socialtilsyn Syd.

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik