Botilbud for hjerneskadede lukker: Dumpes af Socialtilsynet

Et botilbud for hjerneskadede i Københavns Kommune mister tilladelse il at dribe bosted efter flere skærpede tilsyn og påbud fra Socialtilsyn Hovedstaden.

Socialtilsyn Hovedstaden har ikke længere tillid til, at Socialforvaltningen i København Kommune kan rette op på de turbulente forhold på botilbud for 61 beboere med erhvervet hjerneskade og trækker derfor godkendelsen til botilbuddet.

Ifølge Mie Andresen, chef for Socialtilsyn Hovedstaden, mister botilbuddet godkendelsen på grund af 'udtalt bekymring for borgernes sundhed og trivsel'. 

- Tilbuddet har været præget af manglende stabilitet på grund af skiftende ledelse og medarbejdere, der har gjort det svært at opstille arbejdsgange for at håndtere for eksempel medicin og magtanvendelser, siger hun til Fagbladet FOA.

Som konsekvens har socialudvalget i Københavns Kommune på et møde den 20. september besluttet at lukke botilbuddet i sin nuværende form fra udgangen af året, oplyser chef for Borgercenter Handicap Lasse F. Steenland.

- Vi samarbejder med Socialtilsynet om den afvikling, der er i gang af Strandviben, men også i forhold til en proces, hvor vi har ansøgt Socialtilsynet om at åbne to nye botilbud på samme adresser, siger han.

Botilbuddet Strandviben hører under Center Campo i Københavns Kommunes Socialforvaltning, der har indsat flere fagkonsulenter og 12 ekstra pædagoger indtil lukningen af botilbuddet i slutningen af året.

Strandviben, der har været under skærpet tilsyn siden marts måned, har kæmpet med stor udskiftning af ledere og personale og haft et usædvanligt højt forbrug af vikarer, hvilket de ansatte før har kritiseret.

I 2016 blev der brugt over fem millioner kroner på vikarer, viser en aktindsigt fra Københavns Kommune til Fagbladet FOA.

Social- og sundhedshjælper og tillidsrepræsentant Natacha Noer Zaari er lettet over, at der endelig kommer ekstra personale til at drage omsorg for beboerne, selv om det er midlertidigt. 

- Vi har fået fagligheden tilbage og arbejdsglæden. Men hvor havde det været rart, hvis vi for længst havde fået det personale, der er brug for, og alle ressourcerne ikke var gået til vikarbureauer, siger hun.

Chef for Borgercenter Handicap Lasse F. Steenland erkender, at man kunne have ansat en ekstra medarbejder i stedet for de mange vikarer.

- Jeg ville ønske, at det havde været sådan, det er desværre ikke tilfældet denne her gang, siger han.

Helle Vibeke Haslund, medlem af forretningsudvalget og faglig sagsbehandler i Landsforeningen For Socialpædagoger (LFS) håber, at Københavns Kommune nu vil sikre bedre rammer.

- Hvad angår de to nye tilbud, man vil etablere, håber vi først og fremmest, at man stiller den nødvendige økonomi til rådighed og sikrer en klar, stabil, nærværende og faglig ledelse. Ellers er det hele formålsløst," siger hun.