261038-7b6a6a1d.jpeg
261038-7b6a6a1d.jpeg
V
Venstre
Kim Dupont
Født 9/3/1962 i København - Gift - 3 børn - 2791 Dragør
Nuværende stilling: Selvstændig
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg står for et selvstændigt Dragør, med fokus på en levende by, en tryg by og en by, der er kendetegnet ved at have et stærkt og unik sammenhold. Dragør er kvalitet og ja, det koster lidt, men er meget mere værd! Den borgernære service som fx skoler, institutioner og ældrepleje skal altid være i top 10!
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Dragør Kommune skal bruge ressourcer på at få optaget den gamle bymidte på UNESCO's Verdensarvsliste.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, det skal vi ikke! Dragør har tusindevis af turister i forvejen, pga vores attraktioner og beliggenhed. Niveauet er acceptabelt nu, men er også på grænsen af hvad borgerne i den gamle by kan klare. Vi har heldigvis selv meget stramme vilkår for at bevare den gamle by.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi overholder al lovgivning til punkt og prikke!

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Indsatsen er heldigvis allerede meget højt prioriteret pga lovgivningen.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Dragør må aldrig være en discount-kommune. Skal vi være attraktive som bosætter-kommune, skal vi levere en service i top 10. Man bor ikke her for at spare lidt håndører!

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvor meget hver enkelt vil motionere mv, er et individuelt valg. der er masser af foreningstilbud i Dragør, til dem der vil være aktive.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Straksaktivering friske og unge mennesker, der sagtens kan selv!

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Begge dele er vigtigt!

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal gøre mere for at få unge kontanthjælpsmodtagere aktiveret, gennem straksaktivering. Tårnby har været for slappe til at aktivere vores unge og det skal skærpes nu!

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En sammenlægning af Dragør Kommune og Tårnby Kommune er en god idé.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Dragørs selvstændighed er altafgørende - ingen i Tårnby har følelser for Dragør! Det er os der bor her og betaler skat her, der også skal bestemme her!

Helle Barth og Eik Dahl Bidstrup har været gode borgmestre de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke på bekostning af! At bruge penge på tætte vinduer og LED-belysning fx, tjener sig typisk hjem på ca 7 år - win-win for miljø og økonomi!

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De både kan og bør være en ressource. Vi har ikke råd til en blind forsørgelse af dem. Kan de komme hele vejen til Danmark, kan de også arbejde.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Friplejehjem er jo et super eksempel på det! Det er ikke dyrere bare bedre med flere valgmuligheder for det enkelte menneske!

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Varme hænder vil altid være vigtigere end kolde!

Dragør Kommune burde have tilsluttet sig digeprojektet i Tårnby Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det kommer da an på hvilke vilkår der ville have været aktuelle - det kan man intet sige noget om i dag!

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Muligheden er bestemt til stede - konkurrence er altid sundt i en liberal verden!

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Beskyttelsen af miljøet kan aldrig være for højt prioriteret. Er grønne åndehuller først væk, er det for evigt!

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, men vi skal sikre os at de kommer i arbejde, så vi dermed sparer penge - mange penge!

Det var en rigtig prioritering, at Dragør Kommune vedtog besparelser på børneområdet i 2018 for at genoprette Dragør Kommunes økonomi.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ja, det var trist men nødvendigt. Men i dag kan alle partier se fornuften i det og Dragørs økonomi er stærkere end nogensinde pga reformerne.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi kan sagtens opprioritere idræt og fritid, og rationalisere på administration.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal i hvert fald skelne mellem need to og nice to! Det nytter ikke at bruge penge på fine kunstudstillinger, hvis eleverne skal sidde 29 i én klasse!

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, det må aldrig være på bekostning af andre elever, men jeg ser gerne at man ikke bevidstløs sender børn med en diagnose i taxa hver morgen til en hundedyr udenbys specialskole, men holder dem i speciel-forløb i Dragør!

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

EL-biler er fremtiden, der allerede er her! Miljø og klimaindsatsen kan kun undervurderes!
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Unge skal ikke påduttes et valg, men selv vælge på et oplyst grundlag om fremtidige beskæftigelsesmuligheder.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Rent og sund drikkevand er et must, punktum!

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Man kunne fx indføre et gebyr hvis borgere bliver væk fra konsultationer uden at give besked.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det gælder om at komme til en specialist der bedst muligt kan redde/kurere en. Man er ikke på hospitalet for hyggens skyld!

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Skal det så pludseligt være en fordel at være socialt udsat? Så røg ligheden i sygehussystemet da lige der!

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal det offentlige slet ikke blande sig i. Hvad bliver det næste, en kønsfordeling?

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Et lille gebyr på fx 50 kroner, mener jeg er ok. Det er ikke alle “forkølelser” der kræver tilsyn og behandling. Tag afsted hvis man er urolig og brug den sunde fornuft!

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

En af bureaukratisering og effektivisering kan gøre det!

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Men det skal jo ske på perifære ikke livstruende områder!

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, hvis der mangler penge på området skal de fremkomme ved effektivisering og mindre “papirarbejde”. Varme hænder, fremfor regnedrenge!
Curriculum Vitae

Politisk karriere (6)

Medlem af By- Erhvers- og Planudvalget.

2021-d.d.

Medlem af Skoleudvalget, Næstformand

2018-d.d.

Medlem af Børne-, Fritids- og Kulturudvalget

2018-d.d.

Nordstranskolen, KBs repræsentant

2018-d.d.

Kommunalbestyrelsesmedlem, Dragør Kommune

2018-d.d.

Medlem af Social- og Sundhedsudvalget

2018-2021

Erhvervskarriere (2)

Selvstændig, Dupont Education

2017-d.d.

Online-Underviser, Niels Brock Online Academy

2013-2017

Uddannelse (1)

Lærer, KDAS, Samfundsfag

1995-d.d.

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

464
Venstre
98148
Kommunalvalg 2021

79
Venstre
1011
valgt ind
Kommunalvalg 2017

69
Venstre
1732
Regionsrådsvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
464
Partiet i alt
98148
Kommunalvalg 2021
Venstre
Personlige stemmer
79
Partiet i alt
1011
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Venstre
Personlige stemmer
69
Partiet i alt
1732
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Trafik
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat