Socialtilsyn råber politikerne op: Hul i loven får botilbud til at tilsyns-shoppe

Et smuthul i loven betyder, at private sociale botilbud kan lege kispus med de sociale tilsynsmyndigheder. Tilsynene håber, at politikerne vil lukke hullet hurtigst muligt.

04:24

Private bosteder smyger sig udenom kontrol.

Såkaldt tilsyns-shopperi er en fidus, som private sociale botilbud kan udnytte, hvis de er under skærpet tilsyn og risikerer at blive lukket af det sociale tilsyn.

- Det sker indimellem, at tilbud ikke geografisk flytter adresse, men koncernen flytter sin hovedadresse, og så kommer de til at høre under et andet tilsyn, siger lederen af Socialtilsyn Hovedstaden, Mie Andresen, til TV 2 Lorry. 

Det er uhensigtsmæssigt, at man kan flytte midt i en kritisk proces

Mie Andresen, Tilsynschef, Socialtilsyn Hovedstaden

Socialtilsyn Hovedstaden og landets andre fire socialtilsyn har længe forsøgt at råbe Socialministeriet og politikerne op og få dem til at lukke smuthullet i loven.

- Det er uhensigtsmæssigt, at man kan flytte midt i en kritisk proces. Og det er jo også det, de fem socialtilsyn har gjort ministeriet og Socialstyrelsen opmærksom på. At der er denne her uhensigtsmæssighed i loven, siger Mie Andresen.

Socialtilsyn Hovedstadens leder, Mie Andresen, håber at politikerne snart lukker hullet i loven og sætter en stoppe for tilsynsshopperi. Foto: Espen Slavensky - TV 2 Lorry

Socialtilsyn ville lukke botilbud

Botilbuddet Damsgaarden i Gilleleje er et af de private botilbud, som har flyttet koncernens hovedadresse, da stedet var lukningstruet. Botilbuddet har udviklingshæmmede og handicappede borgere boende på gården.

Borgere som har brug for kompetent socialpædagogisk støtte. Men det får de ikke, lyder det fra en tidligere medarbejder på Damsgaarden.

Det faglige niveau var for langt væk fra den kvalitet, som et specialiseret tilbud skal have

Kenneth Hasselby, socialpædagog og tidl. ansat på Damsgaarden

- Det faglige niveau var for langt væk fra den kvalitet, som et specialiseret tilbud skal have, siger socialpædagogen, Kenneth Hasselby, som blev ansat på Damsgaarden, mens tilbuddet var under skærpet tilsyn.

Damsgaarden var i en længere periode under skærpet tilsyn hos Socialtilsyn Hovedstaden, som i juni 2019 besluttede sig for at ville lukke botilbuddet. I tilsynsrapporterne skriver de blandt andet, at det faglige grundlag er spinkelt og af bekymrende lav kvalitet. De skriver også, at ledelsen hverken udviser evner eller vilje til at højne botilbuddets kvalitet, og at der derfor er risiko for borgernes sundhed og velfærd.

Læs også Tidligere medarbejder kritiserer bosted: Fagligt niveau var ekstremt lavt

- Så viser de deres problemskabende adfærd. Og det gjorde de dagligt i lange perioder. De var selvskadende, og der manglede fokus på den udviklende del af deres dagligdag. Samtidig havde de også udadreagerende adfærd overfor hinanden og overfor personalet, siger Kenneth Hasselby.

Flytter adresse inden lukning

Og så skulle man jo tro, at en lukning af bostedet var en ren formalitet. Men pludselig sker der noget, som kortslutter hele processen.

Kort tid før lukningen bliver iværksat, vælger Damsgaardens direktør nemlig at skifte koncernens hovedadresse. På det centrale virksomhedsregister kan man se, at bostedets moderselskab Martin Smidt Holding Aps. den 3. juni i år skifter adresse fra Helsingør til Frederiksberg.

Jeg er sikker på at politikkerne er opmærksomme på, at der er denne uhensigtsmæssighed. Vi har i hvert fald gjort opmærksom på, at det er en udfordring for os

Mie Andresen, Tilsynschef, Socialtilsyn Hovedstaden

Socialtilsyn Hovedstaden må herefter overdrage sagen til Socialtilsyn Syd. De skal de, fordi Socialtilsyn Hovedstaden holder fysisk til hos Frederiksberg kommune og derfor ikke må holde øje med bosteder og specialtilbud i den kommune, hvor de selv bor. Det betyder altså, at Damsgaarden skifter tilsynsmyndighed midt i en kritisk kulegravning, der risikerer at lukke bostedet. 

- Det er jo et problem, fordi så skal et nyt tilsyn sætte sig ind i tilsynssagen på ny. Og det vil sige, at der går noget tid, før det nye tilsyn reelt set kan vurdere en sag ordentligt, siger Mie Andresen.

Det er denne manøvre, som kaldes tilsyns-shopperi. 

Sådan fungerer tilsyns-shopperi

Landets fem sociale tilsyn er sat i verden for at holde et vågent øje med dag- og døgntilbud til udsatte og handicappede borgere.

 

Tilsynene dækker hver deres regionale område og holder fysisk til i én af kommunerne her.

 

Tilsynene må ikke føre kontrol med tilbud i den kommune, de selv bor i.

For eksempel er Socialtilsyn Hovedstaden placeret på Frederiksberg. Derfor må de ikke føre tilsyn med sociale bosteder, der har adresse i Frederiksberg Kommune.

 

I denne konstruktion findes der dog et smuthul, som private tilbud kan udnytte og dermed lege kispus med socialtilsynene.   

 

Ifølge loven er det nemlig tilladt for koncernlignende virksomheder – altså firmaer med både et moder og et datterselskaber, at flytte koncernens hovedadresse. Også selvom de er under skærpet tilsyn.

Lejer en løs kontorplads

Bostedet Damsgaarden ligger i Gilleleje, og derfor hører det oprindeligt under Socialtilsyn Hovedstaden, der holder til i Frederiksberg Kommune.

Men efter de mange påbud og det skærpede tilsyn valgte Damsgaarden at flytte sin koncernadresse til Suomisvej 4 på Frederiksberg.

Her ligger kontorfællesskabet La Oficina.

På La Oficinas hjemmeside reklamerer de med, at man for ca. 1400 kroner om måneden kan leje en uforpligtende kontorplads i et lounge-agtig miljø. Man får altså ikke en fast plads, men man får lov til at registrere sit firma på adressen.

Damsgaardens direktør lejede i juni måned en løs kontorplads i La Oficina, og ifølge hans tidligere medarbejder, Kenneth Hasselby, var der en klar hensigt med adresseskiftet.

- Han præsenterede denne her mulighed for at flytte hovedsædets adresse. Derved kunne han sikre sig, at Damsgaarden overgik til et andet tilsyn. Og det ville give os noget arbejdsro, siger Kenneth Hasselby.

Damsgaardens direktør, Martin Borg Smidt, ønsker ikke at blive interviewet. Og han ønsker heller ikke at kommentere på sin tidligere medarbejders kritik.

Men han mener ikke, at han bevidst har udnyttet smuthullet i loven. I en mail skriver han:

Flytningen af holdingselskabets adresse var nødvendig, fordi Socialtilsyn Hovedstaden havde anmodet om, at alle aktiviteter, der vedrører Holdingselskabet skulle fysisk adskilles fra Damsgaarden. Holdingselskabets nuværende adresse er valgt ud fra et praktisk hensyn, da det er i nærheden af cphbusiness, hvor er jeg tilmeldt en lederuddannelse.

Vi tager kritikpunkterne fra de tidligere tilsyn alvorligt og har da også fastholdt vores fokus på deres forbedringspunkter, blandt andet i forhold til personalerekruttering, hvilket har styrket vores faglighed, og vi har en meget konstruktiv dialog med vores nuværende tilsyn, Socialtilsyn Syd.

Socialtilsyn Syd har, efter de overtog tilsynet med Damsgaarden, valgt at godkende botilbuddet i deres seneste tilsynsrapport. På trods af at de ligesom Socialtilsyn Hovedstaden konstaterer, at der er for høj personalegennemstrømning, og at bostedets medarbejdere mangler kompetencer til at arbejde med beboere med særlige behov.

Socialtilsyn Syd ønsker ikke at kommentere på, hvorfor de ikke videreførte lukningen af Damsgaarden.

Lovrevision kuldsejlede

Folketinget var i efteråret 2018 i gang med kigge på en større lovrevision omkring de sociale tilsyn. Blandt andet var tilsynsshopperiet noget som politikerne ville kigge på. Men forhandlingerne gik i vasken og dermed blev smuthullet i loven aldrig lukket. 

Men Socialtilsyn Hovedstaden har ikke opgivet håbet om, at det vil sker indenfor overskuelig fremtid.

- Loven om socialt tilsyn er forholdvis ny. Den er fra 2014. Så det har været svært at forudse, hvad der lige kunne være af uhensigtsmæssigheder i loven dengang. Men jeg er sikker på at politikkerne er opmærksomme på, at der er denne uhensigtsmæssighed. Vi har i hvert fald gjort opmærksom på, at det er en udfordring for os, siger Mie Andresen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik