Tæt på salg af halvdelen af boligerne i Mjølnerparken

I løbet af de kommende måneder vil det almene boligselskab Bo-Vita, der ejer Mjølnerparken, sælge halvdelen af lejemålene.

Mjølnerparken skal af ghettolisten én gang for alle.

Det står klart, efter Bo-Vita, det almene boligselskab, som administrerer de fire boligblokke på Nørrebro i København, er klar til at frasælge halvdelen af boligerne.

Det oplyser boligselskabet i en pressemeddelelse.

Det vil betyde, at Mjølnerparken, som har været på ghettolisten i mere end fem år og derfor betegnes som "hård ghetto", kan se frem til at komme af den berygtede ghettoliste, når mængden af almene familieboliger gennem frasalget af de i alt 260 lejligheder nedbringes til 40 procent af den samlede almene boligmasse i området.

Samtidig vil salget ske i forbindelse med en forestående renovering af Mjølnerparkens cirka 500 lejligheder - en renovering, der er vedtaget af beboerne selv.

- Nu skal Mjølnerparken af ghettolisten én gang for alle. I 14 år har vi lavet boligsociale helhedsplaner for Mjølnerparken, og vi må konstatere, at vi ikke er kommet i mål.

- Vi skal tænke nyt. Både renoveringen, salget og implementering heraf er godkendt af både Folketinget og Københavns Kommune med solide flertal, og vi begynder nu for alvor at kigge ind i salget, lyder det fra Bo-Vitas formand, Jan Hyttel, i en pressemeddelelse.

Disse to karréer skal sælges, oplyser Bo-Vita.

Omdiskuteret beslutning

I november 2018 vedtog den nu hedengangne VLAK-regering og et bredt flertal i Folketinget et lovforslag om, at der fremover højst må være 40 procent almene familieboliger i de hårdest ramte ghettoområder.

Regeringen foreslog i samme ombæring, at nedrivning af boliger i hårde ghettoer var en del af de planer, som skulle få antallet af familieboliger ned.

Kort efter præsenterede overborgmester Frank Jensen (S) den såkaldte Københavnermodel, som er en model for, hvordan københavnske ghettoer som blandt andet Mjølnerparken kunne komme af ghettolisten gennem frasalg af lejligheder.

- I en by som København med pres på boligmarkedet kan vi ikke tillade os at rive solide familieboliger ned, lød det fra overborgmesteren i december 2018.

Siden har beboerne dog udtrykt deres utilfredshed med løsningen.

Københavnermodellens fem grundprincipper

I sommeren 2019 præsenterede Bo-Vita en konkret plan, som betød, at to af de i alt fire karréer skulle sælges fra, mens beboerne allerede forud for planerne var blevet tilbudt at flytte til andre afdelinger i boligselskabet.

Det fik flere beboere til at føle sig truet og kalde Bo-Vitas brev for "afpresning".

Mjølnerparkens beboerformand Mohammed Aslam er rystet over, at Bo-Vita nu er klar til at sælge halvdelen af boligerne.

- Vi kan simpelthen ikke forstå det. Lovgivningen beskriver, at vi skal reducere familieboligerne til 40 procent. Med i og med, at loven er vedtaget, så er det klart, at vi skal overholde den, siger han til TV 2 Lorry.

Beboerformanden mener, at metoden til at komme af ghettolisten er forfejlet, når der i lovgivningen er beskrevet flere metoder.

- Hvorfor hulen vil man sælge billige boliger, når man kan ommærke dem til studieboliger og dermed nå lovens og intentionens mål, siger Mohammed Aslam, som tilføjer, at det for ham at se går stik mod Københavns Kommunes egne ønsker om flere billige boliger i hovedstaden.

- Det er en samfundskatastrofe at sælge billige boliger, som Bo-Vita gør lige nu. Det vil sige, at ingen almindelige mennesker vil have råd til at bo i byen i fremtiden, tilføjer formanden.

Specifikke krav til købere

Ifølge Bo-Vita er feltet af potentielle købere af Mjølnerpaken nu indsnævret til tre mulige investorer, som alle har vist interesse for at investere "massivt, langsigtet og bredt i Mjølnerparken", forklarer formand Jan Hyttel.

For overhovedet at være nået så langt i forhandlingsprocessen har de mulige købere skulle leve op til en række krav, som Bo-Vita på forhånd har opstillet.

- Vi vil under ingen omstændigheder sælge Mjølnerparken til en af disse ’Buy it, fix it, sell it’-investorer, som politikerne på det seneste har tordnet mod. Vi er udelukkende interesseret i en investor, der har en langsigtet interesse i området, og som vil bidrage positivt til, at Mjølnerparken i fremtiden bliver en helt almindelig og blandet bydel i København, siger Jan Hyttel.

Desuden skal køberen have en holistisk plan for området, arbejde for et integreret ude- og erhvervsliv, et positivt gademiljø og tænke både socialt og miljømæssigt bæredygtigt, fremgår det af pressemeddelelsen.

De første genhusninger, der vil ske som følge af salgsplanerne, vil finde sted i slutningen af 2022. Bo-Vita tilbyder frivillig genhusning og flyttehjælp til de beboere, der skal fraflytte som følge af salget.