Nu begynder omdiskuteret byudvikling på affredede områder

By & Havn, som står for udviklingen, vil inddrage borgerne i processen.

Dette område på Amager Fælled vil blive et nyt kvarter med 2.000 boliger. Foto: Asger Ladefoged - Ritzau Scanpix

Ambitionen for både Vejlandskvarteret på Amager og Stejlepladsen i Sydhavnen er at skabe nye, bæredygtige bydele i København. Seline Nord ved Sjællandsbroen er tænkt som et rent erhvervsområde.

Det er By & Havn, som skal gøre ambitionen til virkelighed og de vil have borgerne med i processen:

- Vi ved, at der er nogle, som har mange synspunkter på de her arealer. Det har været en følsom proces og derfor vil vi gerne involvere nogle af de synspunkter, siger Anne Skovbro,  administrerende direktør i By & Havn.

- Det går jo ikke på at man ikke kan bygge for der skal bygges der, men det går på, at der kan være nogle særlige højder, man gerne vil tage hensyn til. Der kan være nogle hensyn til fiskere og andet. Det vil vi gerne have med ind oplæggene til arkitektkonkurrencerne, siger hun.

Derfor vil By & Havn invitere lokale beboere, foreninger og erhvervsdrivende til borgermøder om udviklingen af Vejlandskvarteret på Amager og Stejlepladsen i Sydhavnen.

Forventet tidsplan for udviklingen af Vejlandskvarteret og Stejlepladsen

 • Borgermøder (Vejlandskvarteret den 25. april og Stejlepladsen den 7. maj)
 • Miljø- og geotekniske undersøgelser på begge arealer (april 2019)
 • Offentliggørelse af vinderforslag til masterplaner (4. kvartal 2019)
 • Borgermøder om vinderforslag (masterplaner) (4. kvartal 2019)
 • VVM-undersøgelse igangsættes (4. kvartal 2019)
 • Offentlig høring af lokalplansforslag (omkring 3. kvartal 2020)
 • Vedtagelse af lokalplaner (omkring 4. kvartal 2020)

 

Kilde: By & Havn

By & Havn skal dog næppe forvente, at projektet kommer til at foregå helt uden knaster. Fredningsalliancen, en bevægelse mod byggeplanerne, agter i hvert fald at kæmpe videre mod byudviklingen på de tre grønne områder.

Se mere i indslaget herunder:

02:44 Luk video

Staten har fjernet fredninger

De tre områder, som Borgerrepræsentationen i København har peget på, var alle fredede områder.

Derfor har hele igangsættelsen af udviklingsprocessen krævet, at staten gik ind og fjernede fredningen. Den lov trådte i kraft 1. april i år.

Udviklingsprocessen ventes at komme til at strække sig over de næste par år med de nævnte borgerinddragelser, miljøundersøgelser, arkitektkonkurrencer og endelig politisk vedtagelse af lokalplanerne for de enkelte områder og først herefter vil byggearbejdet kunne gå i gang. 

By & Havn forventer det bliver i tidligst i år 2022.

Politiske beslutninger vedr. udvikling af nye arealer

 • I Københavns Kommunes budgetaftale for 2019 indgik et bredt flertal en aftale om at erstatte Ørestad Fælled Kvarter med tre alternative byggegrunde.
 • Budgetaftalen forudsatte, at Folketinget vedtog en lovændring, der giver By & Havn mulighed for at byudvikle Vejlandskvarteret, Stejlepladsen og Selinevej Nord. Denne lovændring er trådt i kraft den 1. april 2019. 
 • Lovændringen betyder, at ’Strandengen’ kan fredes, samtidig med at Vejlandskvarteret, Stejlepladsen og Selinevej Nord affredes med henblik på byudvikling. 
 • Med de politiske aftaler på plads kan By & Havn få kompensation for den værdi, selskabet taber ved ikke at byudvikle Ørestad Fælled kvarter. 

 

Udover at udvikle Vejlandskvarteret, Stejlepladsen og Selinevej Nord, får By & Havn også mulighed for at fortætte med mere erhvervsbyggeri i Ørestad. 

 

Kilde: By & Havn

Tidligere besøgte TV 2 Lorry Fiskerhavnen i et søndagsmagasin, hvor man går i dybden med den lille enklave, før bulldozerne rykker ind.

13:24

Fiskerihavnen ærgrer sig over fremtid med mere byggeri.

Luk video


Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik