ITU har mobberekord blandt danske universiteter

IT-Universitetets rektor var efter eget udsagn ved at falde ned af stolen, da han så de høje tal.

IT-Universitetet har tre institutter. To af de tre institutter har ifølge deres seneste APV større problemer med mobning end nogen andre institutter på de otte danske universiteter.

Det fremgår af en aktindsigt, som Magisterbladet har fået i de seneste APV’er på de otte danske universiteter. 

22 procent af medarbejderne på Institut A på IT-Universitetet svarer, at de “af og til” eller hyppigere er blevet mobbet inden for de seneste 12 måneder. 16 procent svarer det samme på Institut B.

Det fremgår af APV’er fra 2017, som IT-Universitetet har anonymiseret på enhedsniveau af hensyn til en intern aftale om publicering af resultaterne. 

quote Når der er tale om så høje tal for mobning i en APV, så bør man som universitetsledelse ligge søvnløs, indtil man har fundet ud af, hvad det skyldes.

Søren Bjerregaard Kjær, arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Magisterforening

På Institut B svarer 88 procent desuden, at de har talt med nogen på arbejdspladsen om problemet, samtidig med at 88 procent svarer, at de ikke føler, at der er blevet taget hånd om problemet.

Når eksempelvis 22 procent på et institut i en APV svarer, at de er blevet mobbet, så er der ingen tvivl om, at der er problemer, som man bør tage hånd om. Det siger flere arbejdsmiljøeksperter, som Magisterbladet har talt med.

En af dem er Henrik Lund, lektor ved Center for Arbejdslivsforskning på Roskilde Universitet.

- 22 procent lyder helt vildt. Så højt et tal har jeg aldrig hørt om før,  siger han til Magisterbladet.

Rektor var ved at falde ned af stolen

IT-Universitetets rektor, Mads Tofte, var efter eget udsagn ved at falde ned af stolen, da han så de høje tal.

- Tallene er påfaldende. Det er vi fuldstændig enige i. Vi har prøvet at finde ud af, hvad det handler om, men der er vi desværre kommet lidt til kort. Vi fandt et enkelt konkret eksempel, hvor der var samarbejdsproblemer mellem nogle medarbejdere og en måske lidt for hård tone, og det tog vi fat i, siger han til Magisterbladet.

Han mener, at universitetet har lært to vigtige ting af data fra APV’en. 

- For det første: Ikke alle, der har oplevet mobning, har talt med andre om det. For det andet: Selv blandt dem, der har talt med andre om det, er det ikke alle, der oplever, at der er blevet fulgt op. Ingen af delene er godt, siger han.

Som reaktion har IT-Universitetet indført en mobbepolitik, hvori det skrives, at uanset om man er den, det går ud over, eller er vidne, så forventes det, at man gør noget. IT-Universitetet skriver, hvem man skal gå til, og placerer et ansvar for, hvem der skal følge op. 

Ledelse bør ligge søvnløs

Men det er ikke nok, siger Søren Bjerregaard Kjær, arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Magisterforening.

- Når der er tale om så høje tal for mobning i en APV, så bør man som universitetsledelse ligge søvnløs, indtil man har fundet ud af, hvad det skyldes. Man bør sige, at den usikkerhed kan man ikke leve med, det er ikke en mulighed, siger han til Magisterbladet.

Han anerkender, at det er en svær opgave at finde frem til kernen af et mobbeproblem, men hvis man ikke kan løfte den selv, så bør man alliere sig med nogen udefra. 

Vil handle i tilfælde af konkrete sager

Men IT-Universitetet nedsatte ikke en ekstern, men derimod en intern arbejdsgruppe bestående af medarbejdere fra instituttet Digital Design for at finde ud af, hvad problemet skyldtes.

- Gruppen konkluderede, at der manglede en definition af, hvad mobning er, og anvisninger på, hvor man skal gå hen, hvis man bliver udsat for mobning. Det har vi i samarbejds- og sikkerhedsudvalget adresseret ved at indføre en mobbepolitik, siger Mads Tofte.

Der er ingen planer om at følge op på, om politikken, der blev indført i starten af oktober, har en effekt, før næste APV.

- Vi vil selvfølgelig interessere os særligt for sager om mobning, nu hvor vi har indført en ny politik. Vi vil handle, hvis vi ser nogle konkrete sager. Men næste gang vi gennemfører en rundspørge om mobning, bliver næste gang vi gennemfører en APV, fortæller rektor.

Nedenfor kan du se et indslag om ITU, der handler om noget hele andet end mobning. Nemlig det. at de studerende for flere jobtilbud allerede efter deres første halve år på skolebænken, fordi danske virksomheder hungrer efter it-arbejdskraft. 

Danske virksomheder hungrer efter arbejdskraft med IT-evner. Det oplever de blandt andet på Københavns IT-universitet. Her får studerende adskillige jobtilbud allerede efter deres første halve år på skolebænken.