Fra rør til rislen: Nu bliver gemt å gravet fri

Hillerød vil ikke stå tilbage for nabokommunen Fredensborg og omdanner nu et rørlagt vandløb til et åbent naturområde.

For nylig skrev vi om en rørlagt strækning af Donse Å, der er blevet frigivet og omdannet til et nyt naturområde i Fredensborg Kommune.

Nu er det så nabokommunes tur til at gøre det samme, for i Hillerød Kommune har man nu givet tilladelse til at omlægge det offentlige rørlagte vandløb mellem St. Stendam og Karlssø, så det fremover kan bruges som naturområde med et rislende åbent vandløb.

Ifølge Klima-, Natur- og Byplan i Hillerød Kommune fremstår det rørlagte vandløb i dag i dårlig stand med flere jordfaldshuller som følge af forskudte eller beskadigede rørstykker – og det skyldes især rørets fremskredne alder.

Og ved at åbne op skabes en vandløbsstrækning, der samtidig kan fungere som spredningskorridor mellem Store Dyrehave og naturarealerne ved Karlssø.

På tegningen ses det, hvordan det nye bandløb skal bugte sig.
På tegningen ses det, hvordan det nye bandløb skal bugte sig.
Foto: Hillerød Kommune

Projektet forventes gennemført ved udgangen af 2018 eller i starten af 2019, og det udføres og betales af Hillerød Kommune.

Arealerne, hvor den nye å skal bugte sig, benyttes i dag til hestefolde, og der bliver jævnligt taget slæt på arealerne, når de ikke afgræsses.

For at sikre den fortsatte funktion af foldene, bliver der etableret fire overgange, hvoraf en af overgangene er særligt forstærket, så man eksempelvis kan køre over med en traktor.

I det hele taget har matriklerne forskellig karakter af både dal, overdrev og eng, og planen er at grave et nyt åbent forløb, som vil ligge naturligt højt i terræn, mens det nye vandløb vil forløbe naturligt, hvor terrænet er lavest.

Også Donse Å i Fredensborg løber nu frit igen:

 

Mest læst i dag

Se flere

Mest læst i dag

Se flere

Natur

Stejlepladsen havn

playUnikt fiskerimiljø bevares 20 år endnu - men forening frygter fortsat fremtiden

Musvåge

Rovfugle dræbt af ulovlig gift: "Det er noget svineri"

Lystfisker

”Træk en gammel sweater på…” - her finder du alle fiskestederne

Untitled collage

Store planer for lang å – betonen skal fjernes, og vandet skal flyde frit

Hillerød

Forsiden lige nu

Se flere

På forsiden nu

Se flere