Største pilotprojekt til dato: Helsingør er testby for 5G

Der er blevet opsat 5G-udstyr på 40 mobilmaster i Helsingør, og for nylig blev signalet tændt. Den nye teknologi skaber debat blandt byens borgere.

I løbet af efteråret har firmaet TDC NET haft travlt med at udskifte mobilmaster i Helsingør.

40 steder i byen er der opstillet udstyr, der er gearet til 5G, og kort før jul blev netværket så aktiveret. 

Helsingør er dermed et af ganske få steder i Danmark, hvor der nu er 5G i luften.

- Det er jo besluttet, at vi skal have 5G i Danmark. Jeg synes, det er enormt spændende, at Helsingør er blevet udpeget som det sted, hvor det sker først, lyder det fra Benedikte Kiær fra Det Konservative Folkeparti, der er borgmester i Helsingør. 

Stigende datatrafik

5G er den femte generation af det internet, vi får fra mobilmasterne, og på sigt skal det rulles ud over hele Danmark. Men hvorfor er opgraderingen fra 4G overhovedet nødvendig?

Det har Jakob Willer, direktør i Teleindustrien - teleselskabernes branchesamarbejde, et svar på.  

- Det er sådan, at datatrafikken stiger med cirka 40 procent om året. Man er nødt til at investere i 5G og få mere kapacitet i mobilnettene for at kunne håndtere det. Derudover kommer 5G til at skabe en masse nye muligheder for innovation, og det er dét, der skal til, hvis vi stadig vil ligge helt i front på det teknologiske område, fortæller han. 

5G har langt højere hastigheder og kortere svartider end 4G, og enheder vil derfor kunne kommunikere bedre med hinanden og stort set uden forsinkelser. Det kan blandt andet på sigt åbne op for sådan noget som fjernoperationer ved hjælp af robotter og kørsel med selvkørende biler.

Debat blandt borgerne

Selvom signalet er tændt, så er det ikke alle og enhver, der kan benytte 5G-netværket i Helsingør. Udvalgte virksomheder og private borgere vil blive inviteret til at teste det for TDC NET. 

På trods af det har 5G-netværket skabt en større debat blandt byens borgere - både i lokalavisen og i den offentlige facebookgruppe "Helsingør", hvor flere giver udtryk for, at de frygter, at strålingen fra mobilmasterne er sundhedsskadelig. 

Mød Bernhard Mikael Hansen, der vil tilbyde folk i Helsingør at måle evt. stråling i deres hjem.

Byrådet har også fået en håndfuld henvendelser fra bekymrede borgere, og det har fået byrådspolitiker i Helsingør, Daniel Boalth Petersen fra Socialdemokratiet, til at stille en række spørgsmål til forvaltningen. 

- Det har jeg gjort på baggrund af den debat, vi har haft her i byen. For at koge det ned, så synes jeg, at det mangler at blive belyst, om 5G indebærer en sundhedsrisiko, fortæller han.

Ikke grund til bekymring

I svaret til Daniel Boalth Petersen henviser embedsværket til de nationale myndigheder - herunder Sundhedsstyrelsen, der vurderer, at der ikke er grund til at være bekymret for 5G. 

Det mener Sundhedsstyrelsen om 5G 

Og det er også det, som byens borgmester forholder sig til. 

- Vi skal selvfølgelig tage det alvorligt, når folk er bekymrede. Men sådan har det også været tidligere, når vi har haft de her landvindinger indenfor den digitale udvikling. Men der må vi jo bare hæfte os ved, at sundhedsmyndighederne har meldt ud, at de ikke mener, der er nogle problemer med 5G, afslutter Benedikte Kiær.