Skåne vil bygge fire tunneler mellem Helsingør og Helsingborg

Region Skåne melder sig klar til at medfinansiere hele fire tunneler mellem Helsingør og Helsingborg. Ønsket er at kunne påbegynde tunnelbyggeriet i 2024.

En vision om en firedobbelt tunnelforbindelse under Øresund mellem Helsingør og Helsingborg i Sverige er på tegnebrættet på den anden side af sundet.

På et pressemøde onsdag erklærer Region Skåne sig klar til at gå videre med planerne og medfinansiere samt meddrifte forbindelsen mellem de to havnebyer.

Det skriver SVT Nyheter.

Region Skånes vision er ifølge SVT Nyheter at etablere hele fire tunneler under Øresund – to til tog i hver retning og to til biltrafik i hver retning – og at byggeriet af disse allerede skal starte i 2024 eller 2025 og stå færdigbygget i 2030.

Idéen er, at tunnelerne til biltrafik skal gå i land syd for købstæderne, mens tunnelerne til togtrafik skal gå direkte mellem stationerne i Helsingør og Helsingborg.

Disse visioner flugter med en af de muligheder, som Vejdirektoratet tidligere har opridset som en potentiel måde, hvorpå området kan forbindes med både tog og vej.

Således kan en mulig fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg komme til at se ud. Region Skåne vil have anlægsarbejdet sat i gang i 2024.
Således kan en mulig fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg komme til at se ud. Region Skåne vil have anlægsarbejdet sat i gang i 2024.
Foto: TV 2 Lorry

Skal forbinde området helt op til Göteborg

På pressemødet talte regionsrådsformanden for Region Skåne, Carl-Johan Sonesson fra partiet Moderaterna, sammen med viceformanden Fritzon Henrik fra Socialdemokraterna om deres fælles visioner for den foreslåede forbindelse.

- Vi indleder nu diskussionerne med de respektive stater, siger Carl-Johan Sonesson ifølge SVT.

Regionsrådsformanden siger, at forslaget ikke kun handler om at skabe en forbindelse, men om at videreudvikle arbejdsmarkedet. Rejsetiden mellem de to lande ville blive reduceret, påpeger han.

- Vi ser således nye vækstmuligheder i Danmark og det sydlige Sverige, helt op til Göteborg, siger Carl Johan Sonesson.

- Der kan skabe flere job i hele området, indskyder Henrik Fritzon til SVT.

Har været på tegnebrættet i flere år

En fast forbindelse under den nordlige dele af Øresund har været drøftet i mange år på tværs af Danmark og Sverige. I øjeblikket har hvert lands regeringen undersøgelser i gang, som skal præsentere mulighederne for en fremtidig forbindelse.

I Danmark er Vejdirektoratet sammen med Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen og det svenske Trafikverket er i gang med at undersøge en mulig forbindelse. Her lægges der op til, at tunnelen – eller tunnelerne – skal være brugerbetalt på samme måde som Øresundsbroen.

Ifølge SVT Nyheter vil de svenske og danske regeringer snart præsentere en strategisk analyse af en fast forbindelse.

Skåne klar til at medfinansiere forbindelser

Dermed er intet fortsat besluttet. 

Region Skåne gør dog på pressemødet det klart, at de i den grad ønsker forbindelsen og er parat til både at medfinansiere og senere agere medejer af det, der kaldes for HH-forbindelsen.

TV 2 Lorry har tidligere fortalt, hvordan udsigten til en mulig fast forbindelse under det nordlige Øresund har fået en blandet modtagelse i Nordsjælland.

I området omkring Snekkersten og Espergærde, hvor vejforbindelsen er udset til at blive tilkoblet, har byforeninger udtrykt bekymring over støj, forurening og naturødelæggelser ved en mulig tunnel til biltrafik.

I Helsingør har borgmester Benedikte Kiær dog tidligere berettet, at hun ønsker sig forbindelsen med tunneler til både biler og tog.

Samme melding har Henrik Møller (S), der er lokal folketingspolitiker i Nordsjællands Storkreds og bosat i Helsingør, givet.