Badning frarådes ved havbad efter udledning af spildevand

Udledning af spildevand forringer badevandskvaliteten i Skovshoved Havbad i en sådan grad, at Gentofte Kommune nu fraråder al badning og ophold i vandet.

Selv om badesæsonen officielt er slut, og efteråret så småt varsler sin kommen, kan en sidste dukkert måske være fristende. Fristede borgere i Gentofte må dog se langt efter bølgen blå de kommende dage på grund af dårlig vandkvalitet i Skovshoved Havbad.

Gentofte Kommune fraråder badning og ophold i vandet ved Skovshoved Havbad. Det sker efter, at kratig regn har medført udledning af spildevand tæt ved havbadet. Udledningen skyldes en lækage på overløbsledningen.

Det oplyser Gentofte Kommune på deres hjemmeside.

Overløbsledningen bruges, når det regner kraftigt og har udløb 1,6 km fra kysten. Vandkvaliteten vil hurtigt ændre sig ved kraftig regn, idet udløbsledningen i sådanne tilfælde bliver taget i brug.

Kommunens vandforsyningsselskab, Novafos, arbejder på højtryk for at få udbedret lækagen på ledningen. Dog gør ledningens placering det udfordrende at udføre arbejdet. Det betyder, at det endnu ikke vides, hvornår utætheden er udbedret.

I mellemtiden følger Gentofte Kommune nøje med i vandkvaliteten, og tager daglige prøver for at vurdere effekten af de tiltag, Novafos udfører.

Kommunen opfodrer borgerne til at holde øje med skilte og flagstatus på badevand.dk, der ind til videre indeholder røde flag for mandag og tirsdag grundet forringet badevandskvalitet.

 
 

 


Spørg Os - Afstemning

Spørg Os - Formular

Valg til Folketinget