Hver fjerde grundvandsboring ramt af forurening i Region Sjælland

Region Sjælland går ind i samarbejde med Danske Vandværker for at forbedre grundvandet og drikkevandet

I Region Sjælland er næsten hver fjerde drikkevandsboring ramt af pesticider.

Og fem procent af boringerne indeholder en mængde af forurenede stoffer, der overskrider grænseværdien.

Selvom det ikke nødvendigvis er sundhedsskadeligt at drikke vandet, skal der nu gøres noget ved problematikken.

Som en del af Region Sjællands udviklingsstrategi for 2020-2024, indgår de nu et partnerskab med Danske Vandværker i et projekt om bæredygtig vandforsyning.

Samarbejdet går ud på at fremtidssikre regionens drikkevand og har fokus på de områder, der er særligt truet af pesticidforurening.

- Det er klart, vi ønsker ikke at have uønskede stoffer i vores grundvand og derved også i vores drikkevand, siger Susan Münster, der er direktør i Danske Vandværker, til TV 2 Lorry.

- Overordnet set er det rigtig ærgerligt, at så mange vandværker er berørt af pesticider. Det er en konsekvens af de ting, der foregår over jorden. Vores daglige liv og vores daglige aktiviteter påvirker miljøet og klimaet, og dele af det går ned i vores grundvand og derved også vores drikkevand, siger hun. 

Peter Jacobsen, udvalgsformand for Regional Udvikling i Region Sjælland skriver i en pressemeddelelse, at regionen er nødt til at finde nye løsninger, som sikrer godt vand til borgerne, ikke bare nu men i mange år fremover.

Projektet skal munde ud i en række konkrete anbefalinger, der kan bruges i regionen og i resten af landet.

Eksperter skal finde løsninger

På mandag skal eksperter og fagfolk mødes til GrundvandsCamp i Køge, hvor de sammen vil prøve at finde løsninger på forurening med pesticider.

Det store spørgsmål på dagen bliver: Hvordan sikrer vi, at der også er godt drikkevand i hanen om 100 år til borgerne i Region Sjælland? 

- Det, vi skal kigge på, er, om man kan lade være med at sprøjte i et område, hvor der samtidig skal være plads til landbrug. Kan man plante noget skov, eller kan man få øje på andre idéer og initiativer, som kan være med til at beskytte grundvandet, siger Susan Münster.

- Og udover at vi så kan sikre godt drikkevand i dag, skal det også kunne sikres til vores efterkommere, tilføjer hun.

Blandt deltagerne er blandt andet vandforsyninger, kommuner, Landboforeninger, Miljøstyrelsen, DTU og Økologisk Landsforening.