Byrådsmedlemmer bagtaler og chikanerer chefen

Mere end hver tiende kommunale chef er enten blevet chikaneret eller bagtalt af et byrådsmedlem det seneste år, viser en ny rundspørge.

Politikerne er ikke kun hårde ved hinanden men også ved de kommunale embedsmænd. I en rundspørge til landets kommunale chefer foretaget af avisen Kommunen angiver 14 procent, at de enten er blevet udsat for chikane eller bagtalelse inden for det seneste år.

Mens 10 procent har svaret, at de er blevet bagtalt af en lokalpolitiker, angiver 4 procent at de har følt sig chikaneret ved blandt andet at blive truet, overfuset eller udsat for bagvaskelse.

Ingen af cheferne har ønsket at udtale sig til Kommunen, da de frygter for repressalier, men Allan Vendelbo, der selv har været kommunaldirektør i fire forskellige kommuner heriblandt Greve Kommune, fortæller til avisen, at han kan genkende billedet af en usund ledelseskultur.

- Der er de her "varmesøgende missiler", der har sat sig et eller andet mål, og hvis ikke borgmesteren og kommunaldirektøren kan tale dem ned, så er der kun én udgang; at den pågældende chef finder et nyt job eller bliver fyret, for det er simpelthen umuligt at være der, forklarer Allan Vendelbo. 

Depressive symptomer ved mobning

Mens 4 procent af de adspurgte chefer har følt sig chikaneret af en politiker inden for det seneste år, har 15 procent haft mindst en tilsvarende ubehagelig oplevelse med en borger. Og selvom chikane kan gå ud over arbejdslysten og helbredet, uanset hvem der står bag, rammer det hårdere, når gerningsmanden er en leder, forklarer lektor i psykologi Kirsten Nabe-Nielsen.

- Det handler om, hvorvidt den person, der føler sig udsat for mobning, finder det svært at forsvare sig mod disse handlinger, og der kan man i hvert fald overveje, om ikke det er sværere at give igen, hvis man bliver overfuset af en overordnet, forklarer hun.

I Kommunens rundspørge vurderer de chefer, der bliver chikaneret af en politiker også, at deres arbejdsmiljø er væsentligt dårligere end dem, der føler sig mobbet af kollegaer eller borgere. Det stemmer overens med forskning fra Det Nationale Center for Arbejdsmiljø, der viser, at ansatte, der bliver mobbet af en leder udviser flest depressive symptomer.