Billedet af baby i maven bliver gratis

Når lille junior første gang svømmer på skærmen, er de fleste forældre glade for at få ultralydsbilledet med hjem.

Foto: TV2/ Lorry

Men det har hidtil kostet 25 kroner på sygehusene i Roskilde, Holbæk og Køge.

På samme vis har der også været brugerbetaling på alle Region Sjællands sygehuse, hvis en patient havde brug for at få en cd med egne røntgen- og scanningsbilleder - fx hvis man har skullet behandles på privathospital.

Det har hidtil kostet 150 kroner.

Men indtægten ved brugerbetalingen - 106.398 kroner i 2012 - er forsvindende lille set i forhold til regionens milliard-budget.

De 15 politikere i regionens forretningsudvalg er netop blevet enige om en ensartet politik.

De stryger brugerbetalingen og gør tilbuddene gratis. Det skriver DAGBLADET Roskilde.

Chefjordemoder: Folk har ikke syntes, det er dyrt at betale 25 kr.

s har de kun ganske få gange oplevet, at kommende forældre har sagt, at de ikke kunne betale de 25 kroner.

- Det er bestemt ikke vores indtryk, at folk har syntes, at det var dyrt, siger chefjordemoder Charlotte Bjerre, Roskilde Sygehus.

Regionen fjerner samtidig et gebyr på aktindsigt i egen patientjournal. Det er mest en formsag, idet gebyret på 10 kroner plus en krone pr. efterfølgende side slet ikke er blevet opkrævet i 2011 og 2012.

Flere patienter har rent faktisk ikke betalt for ultralydsbilledet af barnet eller røngtenbilledet af knoglebruddet. Det fremgår af forretningsudvalgets referat, og Charlotte Bjerre bekræfter tendensen.

- De fleste har betalt hos sekretæren, som vi har bedt om. Men nogle er gået uden at betale, og det har vi ikke brugt ressourcer på, siger chefjordemoderen.

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik