PERSONPROFIL

Thomas Bisgaard

Radikale Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Lejre

Født 15. januar 1971 i Hvidovre Gift 4 børn

B

Thomas Bisgaard (R) kommunalbestyrelsesmedlem i Lejre Kommune. Han er formand for Børn-, og Ungdomsudvalget.

Thomas Bisgaard er oprindeligt uddannet lærer fra Den frie Lærerskole, men han har siden efteruddannet sig som bl.a. master i ledelse af uddannelsesinstitutioner ved Aarhus Universitet. Han arbejder til daglig som skolekonsulent for Københavns Kommune, og han har tidligere bl.a. arbejdet som afdelingsleder på Husum Skole og som efterskolelærer ved Midtsjællands Efterskole. Thomas Bisgaard er desuden formand for Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI) i Roskilde. Privat er Thomas Bisgaard bosat i Osted. Han er gift og har fire børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 125 Radikale Venstre in total 556
KV 2013 Personlige stemmer 62 Radikale Venstre in total 484

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Er lokalt forankret og aktiv i fritidslivet kommunen.
Arbejder til daglig med skoleområdet og er fagligt og personligt optaget af, at alle elever skal blive så dygtige de kan.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Radikale Venstre
Formand for Børn-, og Ungdomsudvalget Lejre Kommune, Radikale Venstre

Tillidsposter

Formand DGI Roskilde

Uddannelse

2015 - 2017

Master Ledelse af uddannelsesinstitutioner, Aarhus Universitet

2009 - 2011

Diplom i ledelse UCC København

1994 - 1999

Lærerudd. Den frie Læreskole

Erhvervserfaring

2017 - nu

Skolekonsulent Københavns Kommune

2014 - 2017

Konsulent Københavns Kommune

2012 - 2014

Afdelingsleder Husum Skole

2005 - 2011

Afdelingsleder Osted Fri- og Efterskole

2000 - 2005

Efterskolelærer Midtsjællands Efterskole
B

Politiske hverv

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Radikale Venstre
Formand for Børn-, og Ungdomsudvalget Lejre Kommune, Radikale Venstre

Tillidsposter

Formand DGI Roskilde

Uddannelse

2015 - 2017

Master Ledelse af uddannelsesinstitutioner, Aarhus Universitet

2009 - 2011

Diplom i ledelse UCC København

1994 - 1999

Lærerudd. Den frie Læreskole

Erhvervserfaring

2017 - nu

Skolekonsulent Københavns Kommune

2014 - 2017

Konsulent Københavns Kommune

2012 - 2014

Afdelingsleder Husum Skole

2005 - 2011

Afdelingsleder Osted Fri- og Efterskole

2000 - 2005

Efterskolelærer Midtsjællands Efterskole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet