PERSONPROFIL

Rune Ammitzbøll Langholm

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Allerød

Født 21. april 1979 i Grenaa I et forhold

C

Rune Ammitzbøll Langhorn var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget i Allerød kommune. Rune Ammitzbøll Langhorn blev ikke valgt ind.

Han har tidligere været aktiv i Konservativ Ungdom og har siden 2009 været medlem af Det Konservative Folkeparti.

Han har en uddannelsesbaggrund fra N. Zahles Seminarium, hvor han læste til lærer - en uddannelse han efterfølgende har suppleret med et ophold på Lund Universitet, hvor han læste religionsvidenskab og teologi frem til 2007. Efter endt uddannelse har han beskæftiget sig som underviser i dansk, religion, historie og samfundsfag på bl.a. Niels Steensens Gymnasium. I dag er han ansat som afdelingsleder på samme gymnasium.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 27 Det Konservative Folkeparti in total 3144

Mærkesager

  • Miljø- og renholdelse
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Jeg arbejde på at vi i Allerød kommune kan have en stærk økonomi med en lav skatteprocent uden at kommunens serviceniveau forringes. Jeg mener nemlig at borgerne bedst selv råder over deres egne penge. En stemme på mig vil gå til at sikre en ansvarlig økonomisk politik, hvor kommunens økonomi er robust og rustet til fremtiden.

Jeg er ’skole-mand’ og stor fortaler for god uddannelses mulighed for alle. Netop derfor er skolepolitik et meget vigtig fokus for mig. Hvorvidt den enkelte vælger privatskolen eller folkeskolen er et selvstændigt valg. Jeg er dog principielt imod heldagsskolen. Og jeg mener at folkeskolen i vores kommune skal styrkes og hjælpes med flere midler. Først og fremmest for at sikre, at skolernes lokaler og udstyr er tidsvarende, men især også for at sikre efteruddannelse af kommunens dygtige lærer. God uddannelse kommer med dygtige lærere, som er rustet til at løse nuværende og fremtidige opgaver.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

Religionsvidenskab og Teologi, Lund Universitet
Folkeskolelærer N. Zahles Seminarium

Erhvervserfaring

2015 - nu

Afdelingsinspektør Niels Steensens Gymnasium
C

Uddannelse

Religionsvidenskab og Teologi, Lund Universitet
Folkeskolelærer N. Zahles Seminarium

Erhvervserfaring

2015 - nu

Afdelingsinspektør Niels Steensens Gymnasium

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet