PERSONPROFIL

Peter Dits Christensen

Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i København

Født 17. oktober 1974 i København I et forhold

V

Peter Dits Christensen var i år 2017 kandidat for Venstre ved Kommunalvalget i København kommune. Peter Dits Christensen blev ikke valgt ind.

Han arbejder til dagligt som sosu-assistent i Københavns kommune. Privat bor han i Ørestad med sin kæreste Sterlin, som stammer fra Caribien.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 547 Venstre in total 23652

Mærkesager

  • Trafik
  • Socialområdet

Med kandidatens egne ord

- STOP hetzen mod privatbilismen.
København skal være for alle og politikerne skal stoppe med bevidst at gøre København ufremkommelig for bilister. Mange familier er afhængig af en bil. Det skal ligeledes prioriteres MEGET højt at få p-priserne ned i Ørestad og Nordhavn.

Vi skal ikke glemme vores ældre medborgere. Jeg arbejder med ældre hver eneste dag og kommer i deres hjem. Tiden er inde til at denne gruppe borgere opprioriteres.

Børn er kommunens fremtid. Bedre støtte til familier med særlige udfordringer. Flere og bedre aktiviteter for byens unge. Støtte til elever med særlige faglige udfordringer.

Bevar Amager Fælled - OGSÅ EFTER ET VALG. Nej til byggeri på Fælleden.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Københavns Kommune skal gøre det lettere for cyklister at færdes i trafikken og dermed sværere for bilister.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg vil meget gerne være med til at gøre København til en en endnu bedre cykelby - men IKKE på bekostning af bilisterne. København skal være for alle. Gående, cyklister, bilister og pendlere. Mange familier er afhængig af bilen og det frie valg om man vil bruge cykel eller bil skal være der for alle. Uden man skal føle som uønsket i byen.

2 Borgerrepræsentationen skal bremse boligbyggeri på Amager Fælled.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Absolut. Byen har brug for åndehuller og kun VI kan passe på Amager Fælled. Jeg har fra dag 1 jeg flyttede til byen holdt af og brugt Amager Fælled. Jeg har som en af de eneste kandidater i mit eget parti HELE vejen igennem talt imod byggeri. Den holdning står jeg ved OGSÅ efter et valg. INTET kan få mig til at ændre den holdning. Jeg bifalder alle de frivillige borgere der har kæmpet denne sag.

3 Frank Jensen har været en god overborgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg føler at han gemmer sig og ikke tør møde vælgerne. Amager Fælledsagen og Ørestads parkeringsforening.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har en god kollektiv trafik i København. Nu skal vi så sætte ind for at gøre København mere fremkommelig for bilister. Vi skal have taxierne ud i busbanerne. Vi skal have p-priserne ned i Ørestad og Nordhavn.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej vi er ved at drukne i containere. Nok er nok.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Idræt er sundt for alle aldersgrupper. Jo flere unge der går til sport jo større er chancerne for at de ikke bliver en del af en kedelige statistik som inkludere kriminalitet. Jo flere ældre der deltager i idræt jo bedre. Det er med til at holde det hele menneske i gang. Dette betyder færre udgifter i sundhedssektoren.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Nej. Så længe kunsten er s ringe som den er jeg ikke villig til at bruge flere penge på dette område.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jo flere socialt udsatte der bliver hjulpet i den positive retning jo færre udgifter på sigt. Det giver god mening. Men vi skal stille krav til mennesker som får hjælp. Noget for noget-princippet. Borgerne skal hjælpes til at tage ansvar for deres eget liv.

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er desværre en lille del af flygtningene der skaber de store og negative overskrifter. Men de flygtninge som bevist ikke ønsker at være en del af samfundet skal hurtigst muligt retur.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgerne er og bliver de vigtigste. Jeg ser gerne konkurrence dog skal vi sikre os at serviceniveauet opretholdes og der stilles større krav til evt. private udbydere således ingen borgere kommer i klemme.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg arbejder i denne sektor. Og det er altid en overvejning hor pengene bruges bedst muligt. Blot skal vi huske at ingen borger mere eller mindre værd end andre. Men jo flere borgere vi kan genoptræne til at kunne klare mest muligt selv jo flere ressourcer frigøres til andre områder i sundhedssektoren.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja i det omfang det er muligt. Dette kan være med til at øge fagligheden. Vi skal sikre os at alle elever kommer med. Såvel de svage som de stærke elever.

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Tænker ikke det er mere svært i København sammenlignet med andre kommuner.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jo lavere kommuneskat jo bedre. Vi skal dog hele tiden huske på at der skal være balance i tingene og vi skal være forberedt på uforudsete udgifter.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For at skabe en by i harmoni og sammenhæng skal vi gøre alt hvad vi kan for at binde byen bedre sammen. Specielt områderne i Vanløse, Brønshøj og Valby skal tilføres flere ressourcer. Der skal skabes aktiviteter for lokalområdernes beboere. Vi skal have et samlet København.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Bandekonflikten e en af de vigtigste udfordringer vi har i den kommen valgperiode. Vi skal afsætte flere ressourcer for at søge at løse denne konflikt. Men vi skal være langt mindre blødsødende. Vi skal stille hårdere krav til alle involverede. Hvis man deltager i bandekonflikten skal man kunne udvises af landet.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg ønsker at dele sol og vind lige. Så jeg vil ikke umiddelbart bruge flere penge på cyklismen hvis dette er på bekostning af øvrige transportformer.

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal hele tiden kunne trække nye arbejdspladser til. Men det må ikke blive på bekostning af den natur som vi ikke har meget af i forvejen i kommunen.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

København skal også i fremtiden kunne markedsføre sig på store kulturelle begivenheder. Det skaber omtale og giver turister.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Absolut. Det er en af måderne til at komme mange konflikter til livs. Det er vejen til bedre integration. Hvilket igen er vejen til flere i arbejde. Vi skal søge at løfte flest mulige fra belastede boligområder i den rette retning.

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det er vigtigt at de flygtninge der kommer til byen også får en ordenligt velkomst og følelsen af at vi tager godt imod dem så længe de er her. Dette vil øge motivationen integration. Jo bedre integration jo bedre mulighed for adgang til jobmarkedet som er lig med selvforsørgelse.

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De ældre har været med til at bygge det velfærdssamfund op vi i dag kan være stolte a. Det er på tide at vi prioritere vores ældre medborgere. Det er som om politikerne vil straffe de ældre hver gang muligheden byder sig. De ældre som har lidt flere økonomiske ressourcer sal blot bruge pengene til at kunne forkæle sig lidt ekstra. De fortjener det.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Igen ønsker jeg at dele sol og vind lige. Det er et meget firkantet spørgsmål som er umuligt at svare på.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja vi skal have skabt bedre forhold for både børn og pædagoger. Børnene for en bedre dagligdag og det samme gør pædagogerne.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Helt enig. Private virksomheder skaber vækst og arbejdspladser. Vi skal gøre det mere smidigt og attraktivt at sarte virksomhed i kommunen.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

BR-Kandidat
Tidl. Folketingskandidat

Uddannelse

Sosu-assistent Fredericia

Erhvervserfaring

Sosu-Assistent Københavns Kommune
V

Politiske hverv

BR-Kandidat
Tidl. Folketingskandidat

Uddannelse

Sosu-assistent Fredericia

Erhvervserfaring

Sosu-Assistent Københavns Kommune

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet