PERSONPROFIL

Ole Lund Petersen

Socialdemokratiet

Kandidat ved kommunalvalget i Gentofte

Født 15. februar 1947 i København I et forhold 4 børn

A

Ole Lund Petersen var i år 2017 kandidat for Socialdemokratiet til kommunalvalget i Gentofte kommune. Ole Lund Petersen blev ikke valgt ind.

Han er både uddannet speditør og pædagog og har blandt andet arbejdet på en børnepsykiatrisk afdeling i Glostrup, som afdelingsleder på et skole-behandlingshjem samt som souschef på det tidligere Ribe Amts Ungdomscenter.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 59 Socialdemokratiet in total 4351

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg vil arbejde for, at folkeskolen bliver det naturlige valg.
At de ældre på vores plejehjem får maden produceret på stedet og ikke som vakuumpakket mad fra en ekstern leverandør.
At der bygges almene boliger med skyldig hensyntagen til de almen boligorganisationers anvisningsret.

Spørgsmål og svar

1 Gentofte Kommune skal bygge ungdomsboliger til de ca. 500 unge på venteliste. Boligerne skal bygges på adresserne Ved Sløjfen, Ved Stadion og på en adresse øst for Charlottenlund Station.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi mangler ungdomsboliger så selvfølgelig skal vi bygge.

2 Det er en god idé, at flygtninge er placeret på 60 forskellige adresser i kommunen frem for i et enkelt center.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Hans Toft har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der mangler offentlige transportmuligheder på tværs af kommunen. Man kunne indfører små betalingsfri el busser også i aftentimerne. Vi skal se på den nye teknologi om den kan benyttes.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal fortsætte den udvikling der er startet. Vi skal være en endnu grønnere kommune når det gælder affaldssortering.

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er investeret rigtig mange penge på idrætsområdet i de forgangne år, bla er der bygget et nyt stadion, nu må idrætsområdet holde en investeringspause. Der skal der ses på at man etablere et cafeteria på Stadion hvor der skal sælges ordentlig mad. Man kunne benytte de lokaler der står tomme i dag, lige overfor ishockey hallerne.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har et veludbygget biblioteksvæsen som jeg hellere vil udvikle og som er lokalt forankret. Bibliotekerne styrker fællesskabet og hverdagskulturen trækker borgere til kommunen.

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældreplejen skal ikke udsættes for udlicitering, man skal ikke kunne tjene penge på offentlig services, det skal være en opgave for det kommunale fællesskabet.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

At være arbejdsløs er ikke noget man vælger. Der skal selvfølgelig stilles krav til den arbejdsløse, men der skal også stilles krav til kommunen om, at understøtte den arbejdsløse, så de kommen i ordinære lønnede job.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De unge der står i en social udsat position skal vi støtte med alle de midler vi kan afsætte. Fra barnet starter i en daginstitution og når barnet møder folkets skole. Når vi forebygger, undgår vi dels en merudgift på længere sigt, men lige så vigtigt er det, at den unge får en ordentlig uddannelse.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen er næsten udbygget, hvis der skulle være ledige grunde, bør de reserveres til almene boliger, dem mangler vi i kommunen

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har nok ikke så mange socialt udsatte boligområder, men opstår der problemer skal vi hurtigt kunne agere

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg mener det er fællesskabets opgave, at tilbyde den nødvendige ældrepleje, uanset indtægt.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

De personer med mindst ressourcer skal have vores fulde opmærksomhed, men vi skal ikke beskære andre sundhedsområder for at få penge til indsatser overfor de sindslidende.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal være et godt sted at bo det skal vi satse på, vi ligger tæt på kommuner hvor der er store virksomheder og kommunen har ikke selv store erhvervsgrunde.

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skal ikke være mindre, på sigt kan grundskylden måske hæves.

Politiske hverv

bestyrelsesmedlem i Socialdemokratiet i Gentofte
Gentofte Ejendomsselskab, afdelingsbestyrelsen, Repræsentantskabesmedlem

Uddannelse

Speditør, pædagog Linde Alle og Socialpædagogisk Højskole

Erhvervserfaring

Pensionist
A

Politiske hverv

bestyrelsesmedlem i Socialdemokratiet i Gentofte
Gentofte Ejendomsselskab, afdelingsbestyrelsen, Repræsentantskabesmedlem

Uddannelse

Speditør, pædagog Linde Alle og Socialpædagogisk Højskole

Erhvervserfaring

Pensionist

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet