PERSONPROFIL

Niclas Bekker Poulsen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Greve

Gift 2 børn

A

Niclas Bekker Poulsen (S) er 2. viceborgmester i Greve Kommune. Han er medlem af Økonomiudvalget samt Kultur- og Fritidsudvalget. Niclas Bekker Poulsen har været valgt som byrådsmedlem i Greve Kommune siden valget i 2009.

Niclas Bekker Poulsen er uddannet fra Hotel- og Restaurantskolen. Han arbejder til daglig som faglig konsulent for fagforbundet Dansk Metal Sydøst, og han har tidligere bl.a. arbejdet som kundekonsulent i Arbejdernes Landsbank. Privat er Niclas Bekker Poulsen bosat i Tune. Han er gift med Rikke, og sammen har parret to børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2350 Socialdemokratiet in total 7861
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1169 Socialdemokratiet in total 5866

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Spørgsmålet er hvem borgerne har mest tillid til vil sikre en ordentlig velfærd i kommunen. Vi har fra socialdemokratiets side fremlagt et budget og en vision om at sætte tidligt ind, samt gøre det nemmere at være ældre.

Det betyder blandt andet bedre normering i daginstitutionerne, flere skolelærere, genindførelse af flextrafik og så skal vi have bygget flere billige boliger som tusindvis af Greveborgere er skrevet op til.

Vi kan mere, hvis vi gøre mere sammen, og det håber vi at få borgernes mandat til.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Jeg tror vi skal retænke brugen af Ipads. Det er vigtigt med IT som et aktivt redskab, således at man får de kompetencer man skal have, men det kan gøres på en anden måde.

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommunen skal tilbyde en service for alle uanset hvor man er i livet. Hvis man så har råd til at tilkøbe ting, det er ok.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi skal gøre mere for de sindslidende og vi skal sætte tidligere ind. Derfor har vi fra sociademokratiets side afsæt midler til gratis psykologhjælp for unge under 25.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2. viceborgmester Greve Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Økonomiudvalget Greve Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Greve Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

1996 - 1999

Erhvervsuddannelse Hotel- og Restaurantskolen

1989 - 1995

STX Matematisk student, Johannesskolen

Erhvervserfaring

2016 - nu

Faglig sekretær Dansk Metal SydØst

2008 - 2016

Kundekonsulent Arbejdernes Landsbank
A

Politiske hverv

2. viceborgmester Greve Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Økonomiudvalget Greve Kommune, Socialdemokratiet
Medlem af Kultur-og Fritidsudvalget Greve Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

1996 - 1999

Erhvervsuddannelse Hotel- og Restaurantskolen

1989 - 1995

STX Matematisk student, Johannesskolen

Erhvervserfaring

2016 - nu

Faglig sekretær Dansk Metal SydØst

2008 - 2016

Kundekonsulent Arbejdernes Landsbank

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet