PERSONPROFIL

Johnny Lehmann

Det Konservative Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Allerød

Født 19. oktober 1966 i Danmark Gift 1 barn

C

Johnny Lehmann var i år 2017 kandidat for Det Konservative Folkeparti til kommunalvalget i Allerød kommune. Johnny Lehmann blev ikke valgt ind.

Johnny Lehmann (K) er byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti i Allerød Kommune ved det kommende kommunalvalg. Han har tidligere været opstillet for partiet i kommunen.

Han er uddannet ejendomsmægler og arbejder til daglig som ejendomsadministrator og -udvikler.Er via ejerskab i bymidten medinitiativtager til styregruppen for Byforum Allerød, som arbejder for en mere aktiv bymidte

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 19 Det Konservative Folkeparti in total 3144
KV 2013 Personlige stemmer 45 Det Konservative Folkeparti in total 3853

Mærkesager

  • Kultur, idræt og fritid
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Med mine praktiske erfaringer fra lokale tillidserhverv indenfor skolebestyrelse (Lillevang skole), foreningslivet (Blovstrød Løverne, Klassekampen, SkoleOL) og det lokale erhvervsliv medtager jeg mange praktiske erfaringer og viden oparbejdet gennem mange års dialog med brugere, ansatte og ledere. Jeg ved at der er ekstra behov for indsatser på børne/skoleområdet, de fysiske rammer, hvor borgerne færdes og oplægget til det kommende Byforum Allerød - mere liv i bymidten.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Allerød Kommune bør lukke skoler og dermed prioritere færre skoler med flere elever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Som skolebestyrelsesmedlem ved jeg, at der prioriteres ro på området efter 2+2 model og skolereform. Vores dygtige ansatte skal have ro til at koncentrere sig om indhold.

2 Jørgen Johansen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Borgmesterens 1. periode er løst flot. Periode 2 vil tage fat med erfaringerne fra periode 1.

3 Allerød har brug for vækst. Derfor skal nogle af de grønne områder inddrages til bolig- og erhvervsbyggeri.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Væksten er allerede vedtaget for de næste kommende år. Så ja, Allerød har brug for vækst, men der sker også en byfortætning i bymidten med flere etageboliger nær stationsområdet.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ja, fordi indbyggertallet stiger markant MEN en uændret procentdel af det samlede budget. Serviceniveauet forbliver uændret, dog skal bygningerne eftergås ligesom bygningerne til skolerne m.m.

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Alle har glæde af, at de få unge kommer på rette vej i tide. Gerne i samarbejde med interessenter som Ungdomsskole og foreningslivet.

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det sker nu gradvist gennem Byforum Allerød fra 1/1 2018, hvor finansieringen kommer fra kommune, handelsliv og ejerforeningen Bymidten i Allerød. Ressourcer er også frivillige, dem er der også dialoger med.

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ikke besvaret

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

Ejendomsmægler/Valuar, HD 1.del

Erhvervserfaring

Ejendomsadministrator og -udvikler
C

Uddannelse

Ejendomsmægler/Valuar, HD 1.del

Erhvervserfaring

Ejendomsadministrator og -udvikler

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet