PERSONPROFIL

Jannik Koldborg

Radikale Venstre

Kandidat ved kommunalvalget i Lejre

Født 29. april 1999 i Nuuk, Grønland

B

Jannik Koldborg var i år 2017 kandidat for Radikale Venstre ved Kommunalvalget i Lejre kommune. Jannik Koldborg blev ikke valgt ind.

Han er næstformand for Radikal Ungdom Sjællandsalliancen.

Til daglig går Jannik Koldborg Andersen på Roskilde Katedralskole. Privat er han bosat i Allerslev.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 83 Radikale Venstre in total 556

Mærkesager

  • Skole/dagtilbud for børn
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

* Giv mere selvbestemmelse til skolerne.
Skolerne i Lejre skal have mere frihed til selv at sammensætte den skoledag, som de mener styrker eleverne bedst - både fagligt, men også socialt.
Det skal i højere grad være op til skolerne selv at bestemme skoledagens længde, sammensætning og fokus i et samarbejde med både skolebestyrelse, lærere, forældre og ikke mindst elever.

* Fokus på læringsmiljøerne på skolerne.
Jeg mener, at man burde arbejde for at udskolingerne på alle Lejre kommunes skoler samarbejder i endnu højere grad end nu. Der skal skabes grobund for, at de unge i kommunen kan knytte bekendtskaber med andre unge fra hele kommunen - og ikke kun fra ens egen by.

*Forbedret offentlig transport
Den offentlige trafik på tværs af alle vores landsbyer skal forbedres. Dette kunne fx. være med natbus hjem fra Roskilde midtby fredag og lørdag, så det ikke kun er unge fra stationsbyerne Lejre og Hvalsø, der har mulighed for at komme hjem efter en livlig fredag nat.
De unge skal have mulighed for at være mere uafhængige af at deres forældre skal køre dem frem og tilbage.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

Næsteformand i Radikal Ungdom Roskilde

Tillidsposter

Næstformand Radikal Ungdom, Sjællandsalliancen

Uddannelse

Gymnasial uddannelse Roskilde Katedralskole
Folkeskole Allerslev Skole
B

Politiske hverv

Næsteformand i Radikal Ungdom Roskilde

Tillidsposter

Næstformand Radikal Ungdom, Sjællandsalliancen

Uddannelse

Gymnasial uddannelse Roskilde Katedralskole
Folkeskole Allerslev Skole

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet