PERSONPROFIL

Hans Frederik Brobjerg

Folketingskandidat i Nordsjællands Storkreds
Kandidat ved kommunalvalget i København
Kandidat til regionsrådsvalget i Hovedstaden

Bor i Københavns Kommune

T

Mærkesager

  • Skole og uddannelse
  • Udenrigs- og forsvarspolitik
  • Økonomi
  • Hospitaler og sundhed
  • Skattepolitik

Med kandidatens egne ord

Der er ingen grænser for menneskets kunnen ud over dem, vi selv sætter. Alligevel søger lederskabet i Danmark og i meget af Vesten hellere efter udefrakommende fjender end efter inderligt fremskridt. Det har jeg ønsket at ændre, siden jeg blev bevidst om, hvad det betyder at være politisk. Danmark skal skabe fred i verden gennem bidrag til udvikling af f.eks. fusionskraft og rumforskning.

Siden 2008 har jeg arbejdet nationalt og internationalt med Lyndon LaRouches kampagne for en retfærdig økonomisk verdensorden. Fra 2013-17 tog jeg en BA i latin for at oversætte de vigtigste renæssancetænkere, deriblandt Nikolaus von Kues og Johannes Kepler, til dansk. Jeg har interesse for alt, der reflekterer den højeste form for klassisk kunst. Kun gennem skønhed når vi politisk frihed.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Genoptjeningsperioden for ret til dagpenge skal sættes ned fra 12 til 6 måneder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmarks fremtid hviler ikke på sådanne småjusteringer. Med en bankopdeling og en ægte nationalbank, der kan udstede dirigistiske statskreditter til projekter, der jævnfør Lyndon LaRouches metode vil øge den relativt mulige befolkningstæthed således, at de øger den samlede værdi af samfundet mere, end det kræver at gennemføre dem, vil der være mere end nok arbejde til alle. Når det er sagt, bør de sidste årtiers forringelser af overførselsindkomster rulles tilbage.

2 Der bør skabes flere job i den offentlige sektor

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Skabelse af job i den offentlige sektor kan aldrig være et mål i sig selv. Med en bankopdeling og en ægte nationalbank, der kan udstede dirigistiske statskreditter til projekter, der jævnfør Lyndon LaRouches metode vil øge den relativt mulige befolkningstæthed således, at de øger den samlede værdi af samfundet mere, end det kræver at gennemføre dem, vil de job, der er relevante for samfundets udvikling, blive skabt og sikret.

3 Der skal fra politisk hold gøres mere for at sikre, at arbejdskraft fra andre EU-lande ikke underbyder danske lønninger

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hele Europa (uafhængigt af EU) bør etablere et samarbejde med Bælte og Vej Initiativ igangsat af Kina, hvorigennem enhver europæisk nation vil kunne opnå en rigdom indenfor en enkelt generation, der gør enhver form for diskussion om lavtlønnet arbejde overflødig. I en overgangsperiode er det vigtigt at sikre, at danske lønninger ikke kan underbydes af nogen.

4 Nogle typer af medicin er så dyre i forhold til den dokumenterede effekt, at det er rimeligt, at de ikke benyttes på danske hospitaler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er langt fra at investere nok i vores sundhedsvæsen. Med en bankopdeling og en ægte nationalbank, der kan udstede dirigistiske statskreditter til projekter, der jævnfør Lyndon LaRouches metode vil øge den relativt mulige befolkningstæthed således, at de øger den samlede værdi af samfundet mere, end det kræver at gennemføre dem, vil der skabes rigdom nok, til at betale for praktisk set enhver behandling, som fagpersonale skønner vil kunne hjælpe patienten.

5 Der bør indføres brugerbetaling på udvalgte ydelser i sundhedssektoren

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling bør afskaffes på alle områder, der er nødvendige for menneskets almindelige velbefindende. Med en bankopdeling og en ægte nationalbank, der kan udstede dirigistiske statskreditter til projekter, der jævnfør Lyndon LaRouches metode vil øge den relativt mulige befolkningstæthed således, at de øger den samlede værdi af samfundet mere, end det kræver at gennemføre dem, vil der skabes rigdom nok til at dække sådanne udgifter.

6 Øget konkurrence fra private aktører får det offentlige sundhedsvæsen til at præstere bedre

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En højkultur får alle til at præstere bedre. Danmark bør tage initiativ til og deltage i spydspidsprojekter indenfor videnskab og kultur, som f.eks. et forceret program til udviklingen af kommerciel fusionskraft, der indenfor et årti vil kunne begynde at udrulles til hele verden, hvorefter vi vil have ubegrænset energi. Enhver anstændig læge vil elske at tjene folkesundheden i en nation, der arbejder mod et sådant mål.

7 Det skal være lettere for danske statsborgere at få en udenlandsk ægtefælle til Danmark

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det bør ikke volde besvær at få sin ægtefælle til Danmark.

8 Den danske udlændingepolitik er for stram

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark bør øjeblikkeligt omlægge sin udenrigspolitik fra den nuværende tendens til aggressionskrige mod især lande i Sydvestasien til en udviklingspolitik i samarbejde med det internationale Bælte og Vej Initiativ igangsat af Kina. Efter blot en enkelt generation kan fattigdom og terrorisme være fortid, hvorefter ingen længere vil ønske at flytte fra et land med sol og varme til det kolde og ugæstfrie nord.

9 Det skal være lettere end det er i dag at udvise indvandrere/flygtninge, der har overtrådt straffeloven

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Udvisning af kriminelle er en billig løsning, der ligesom mobning og eksklusion i børnehaven ikke hører til i en højkultur. Danmarks befolkning bør opløftes ved en højkultur, der gør kriminalitet til noget, vi læser om i historiebøgerne. I en overgangsperiode vil frihedsberøvelse af individer, der udøver hård kriminalitet være nødvendig som en foranstaltning, der skal sikre den almene sikkerhed. Men udvisning er infantilt og unødvendigt.

10 Der er i dag for mange, der ikke tager et arbejde, fordi de offentlige ydelser er for høje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmarks fremtid hviler ikke på sådanne småjusteringer. Med en bankopdeling og en ægte nationalbank, der kan udstede dirigistiske statskreditter til projekter, der jævnfør Lyndon LaRouches metode vil øge den relativt mulige befolkningstæthed således, at de øger den samlede værdi af samfundet mere, end det kræver at gennemføre dem, vil der være nok spændende projekter, som folk kan deltage i, hvilket vil bringe dem i arbejde, uanset størrelsen af offentlige ydelser.

11 Den økonomiske ulighed i det danske samfund bør mindskes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Økonomisk ulighed er kun et skinproblem i et samfund, hvor nogle har for lidt. Med en bankopdeling og en ægte nationalbank, der kan udstede dirigistiske statskreditter til projekter, der jævnfør Lyndon LaRouches metode vil øge den relativt mulige befolkningstæthed således, at de øger den samlede værdi af samfundet mere, end det kræver at gennemføre dem, vil der være rigdom nok til alle. Dermed vil begrebet »økonomisk ulighed« blive overflødigt.

12 Kontanthjælpsloftet skal fjernes (kontanthjælpsloftet er grænsen for, hvad folk kan modtage i offentlige ydelser)

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mennesker bør ikke presses til at gå på arbejde ud fra dyrisk nødvendighed. Dette hører ingenlunde til i et højkulturelt samfund. Med en bankopdeling og en ægte nationalbank, der kan udstede dirigistiske statskreditter til projekter, der jævnfør Lyndon LaRouches metode vil øge den relativt mulige befolkningstæthed således, at de øger den samlede værdi af samfundet mere, end det kræver at gennemføre dem, vil de job, der er relevante for samfundets udvikling, blive skabt og sikret.

13 Folkeskolen fokuserer for meget på karakterer og nationale tests

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et barns dannelsesproces forbedres ikke ved regulering af karaktersystemet, men derimod ved en gennemgribende omlægning af uddannelsessystemet fra det nuværende Ritt-system (ingen må lære, hvad ikke alle kan lære), til et W. v. Humboldt-system (når eleven når universitetsalderen, skal han være i stand til i samarbejde med sin professor at bidrage til udviklingen af landet). Dette vil som konsekvens føre til mindre fokus på karakterer og mere fokus på karakter.

14 Efter Folkeskolereformen er skoledagen blevet for lang

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Et barns dannelsesproces forbedres ikke ved regulering af skoledagens længde, men derimod ved en gennemgribende omlægning af uddannelsessytsemet fra det nuværende Ritt-system (ingen må lære, hvad ikke alle kan lære), til et W. v. Humboldt-system (når eleven når universitetsalderen, skal han være i stand til i samarbejde med sin professor at bidrage til udviklingen af landet).

15 Inklusionen af børn med særlige behov i folkeskolen er gået for vidt

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der bør aldrig herske tvivl om, at børn med særlige behov får disse behov fuldt ud opfyldt.

16 Det er nødvendigt at indføre brugerbetaling på flere ydelser på ældreområdet

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Brugerbetaling bør afskaffes på alle områder, der er nødvendige for menneskets almindelige velbefindende. Med en bankopdeling og en ægte nationalbank, der kan udstede dirigistiske statskreditter til projekter, der jævnfør Lyndon LaRouches metode vil øge den relativt mulige befolkningstæthed således, at de øger den samlede værdi af samfundet mere, end det kræver at gennemføre dem, vil der skabes rigdom nok til at dække sådanne udgifter.

17 Hvis det nuværende niveau i ældreplejen skal opretholdes, er det nødvendigt, at folkepensionsalderen sættes højere end den nuværende aftale på 67 år i 2027

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhver modsætning mellem økonomisk støtte til forskellige grupperinger, der har brug for det, hvilket inkluderer både pensionister og ældreplejen, er kunstig. Med en bankopdeling og en ægte nationalbank, der kan udstede dirigistiske statskreditter til projekter, der jævnfør Lyndon LaRouches metode vil øge den relativt mulige befolkningstæthed således, at de øger den samlede værdi af samfundet mere, end det kræver at gennemføre dem, vil der være rigdom nok til at understøtte alle.

18 Der bør tilføres ekstra ressourcer til ældreplejen, selvom dette vil medføre, at andre velfærdsområder får færre ressourcer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhver modsætning mellem økonomisk støtte til forskellige grupperinger, der har brug for det, hvilket inkluderer ældreplejen, er kunstig. Med en bankopdeling og en ægte nationalbank, der kan udstede dirigistiske statskreditter til projekter, der jævnfør Lyndon LaRouches metode vil øge den relativt mulige befolkningstæthed således, at de øger den samlede værdi af samfundet mere, end det kræver at gennemføre dem, vil der skabes rigdom nok til at understøtte alle.

19 Der bør indføres en differentieret moms, så der eksempelvis bliver lagt lavere moms på sunde fødevarer, mens der til gengæld bliver lagt højere moms på andre varer

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mennesker er ikke dyr og skal ikke styres med signaler, sådan som man styrer en fåreflok med en hund. Har man et formål med livet, ønsker man også at leve sundt: Danmark bør tage initiativ til og deltage i spydspidsprojekter indenfor videnskab og kultur, som f.eks. et forceret program til udviklingen af kommerciel fusionskraft, der indenfor et årti vil kunne begynde at udrulles til hele verden, hvorefter vi vil have ubegrænset energi. Deltager man i et sådan program, ønsker man at spise sundt.

20 Udligningsordningen sender for mange penge fra de rigeste til de fattigste kommuner

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hele Danmark skal gøres mere produktivt gennem dirigistiske statskreditter til projekter, der jævnfør Lyndon LaRouches metode vil øge den relativt mulige befolkningstæthed således, at de øger den samlede værdi af samfundet mere, end det kræver at gennemføre dem. Dette vil gøre diskussionen om omfordeling overflødig, da det vil skabe langt mere værdi i samfundet, end de småbeløb, der for nuværende omtales.

21 Topskatten på arbejde bør bevares

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Den nuværende beskatning er uproblematisk, når vi straks gennemfører en bankopdeling og en ægte nationalbank, der kan udstede dirigistiske statskreditter til projekter, der jævnfør Lyndon LaRouches metode vil øge den relativt mulige befolkningstæthed således, at de øger den samlede værdi af samfundet mere, end det kræver at gennemføre dem. Med sådanne projekter vil lønningerne hos alle, inklusive samfundets rigeste, stige betragteligt.

22 Skatter og afgifter bør sænkes for private virksomheder

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Virksomheder klarer sig bedst i et velfungerende samfund. Den nuværende beskatning er uproblematisk, når vi straks gennemfører en bankopdeling og en ægte nationalbank, der kan udstede dirigistiske statskreditter til projekter, der jævnfør Lyndon LaRouches metode vil øge den relativt mulige befolkningstæthed således, at de øger den samlede værdi af samfundet mere, end det kræver at gennemføre dem. Med sådanne projekter vil omsætningen og overskuddet i de private virksomheder vokse betragteligt.

23 Det generelle danske lønniveau er så højt, at det skader dansk økonomi

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Intet lønniveau kan skade dansk økonomi, for så er det ikke længere en dansk økonomi. Med en bankopdeling og en ægte nationalbank, der kan udstede dirigistiske statskreditter til projekter, der jævnfør Lyndon LaRouches metode vil øge den relativt mulige befolkningstæthed således, at de øger den samlede værdi af samfundet mere, end det kræver at gennemføre dem, vil der skabes rigdom nok til at understøtte høje og stigende lønninger.

24 Der bør investeres mere i det offentlige for at styrke økonomien

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hele den danske infrastrukturplatform skal opgraderes markant. Dette inkluderer et magnettognet med forbindelse til Hamborg og Berlin under Femern, til Stockholm under Øresund og mellem København og Århus/Ålborg under Kattegat. Det inkluderer også konstruktionen af fem-seks atomkraftværker og investeringer til forskning i og udvikling af fusionskraft og rumfart, bl.a. industrialisering af månen med henblik på minedrift efter helium-3.

25 Den økonomiske støtte til velfungerende børnefamilier bør sættes ned til fordel for øget økonomisk støtte til socialt udsatte børnefamilier

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhver modsætning mellem økonomisk støtte til forskellige grupperinger, der har brug for det, hvilket inkluderer alle børnefamilier, er kunstig. Med en bankopdeling og en ægte nationalbank, der kan udstede dirigistiske statskreditter til projekter, der jævnfør Lyndon LaRouches metode vil øge den relativt mulige befolkningstæthed således, at de øger den samlede værdi af samfundet mere, end det kræver at gennemføre dem, vil der være rigdom nok til at understøtte alle.

26 Aldersgrænsen for at købe øl og vin skal hæves fra 16 til 18 år

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi har brug for en kulturel renæssance, ikke mere kontrol. Unge mennesker, der er fælles om at skabe skøn musik og anden kunst, vil ikke være tilbøjelige til at misbruge alkohol.

27 Der bør gives mere økonomisk støtte til børnefamilier end tilfældet er i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Opbakningen til børnefamilier bør øges indtil den danske befolkning igen er i vækst.

28 Danmark bør anlægge en mere kompromissøgende linje over for Rusland

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmark bør indgå i et samarbejde med USA, Indien, Rusland og Kina for et nyt paradigme uden geopolitik og permanent krigsførelse. Dette samarbejde kan med fordel tage udgangspunkt i Bælte og Vej Initiativet, iværksat af Kina, hvor Rusland allerede er en meget tæt samarbejdspartner. Spydspidsprojekter som industrialisering af månen til minedrift efter helium-3 og udviklingen af fusionskraft bør udgøre rygraden i et sådant samarbejde.

29 Ulandsbistanden bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ulandsbistanden bør gå fra at være en monetær håndsrækning til korrupte embedsfolk, til at udgøre dirigistiske kreditter til projekter, der jævnfør Lyndon LaRouches metode vil øge den relativt mulige befolkningstæthed således, at de øger den samlede værdi af samfundet mere, end det kræver at gennemføre dem. Dette vil i samarbejde med Bælte og Vej Initiativet kunne bringe udviklingslandene på fode på få årtier.

30 Forsvarsforbeholdet bør afskaffes, så Danmark kan deltage fuldt ud i EU's militære samarbejde

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU bør afskaffes i sin nuværende form og erstattes af et samarbejde omkring udvikling. Europas nationer bør indgå i et samarbejde med USA, Indien, Rusland og Kina for et nyt paradigme uden geopolitik og permanent krigsførelse med udgangspunkt i Bælte og Vej Initiativet, iværksat af Kina, hvor Rusland nu er en meget tæt samarbejdspartner. Spydspidsprojekter som industrialisering af månen til minedrift efter helium-3 og udviklingen af fusionskraft bør udgøre rygraden i et sådant samarbejde.

31 Den kriminelle lavalder, der i dag er 15 år, bør sænkes

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ingen straf kan danne en polyhistor. Danmarks befolkning bør opløftes ved en højkultur, der gør kriminalitet til noget, vi læser om i historiebøgerne. I en overgangsperiode vil frihedsberøvelse af individer, der udøver hård kriminalitet være nødvendig, ikke som straf, men som en foranstaltning, der skal sikre den almene sikkerhed. Den nuværende kriminelle lavalder opfylder i denne sammenhæng den tiltænkte funktion tilstrækkeligt.

32 Der bør gives højere fængselsstraffe for kriminalitet, der involverer vold

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ingen straf kan danne en polyhistor. Danmarks befolkning bør opløftes ved en højkultur, der gør kriminalitet til noget, vi læser om i historiebøgerne. I en overgangsperiode vil frihedsberøvelse af individer, der udøver hård kriminalitet være nødvendig, ikke som straf, men som en foranstaltning, der skal sikre den almene sikkerhed.

33 Der skal lægges mindre vægt på straf og mere vægt på resocialisering i dansk retspleje

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ingen straf kan danne en polyhistor. Danmarks befolkning bør opløftes ved en højkultur, der gør kriminalitet til noget, vi læser om i historiebøgerne. I en overgangsperiode vil frihedsberøvelse af individer, der udøver hård kriminalitet være nødvendig, ikke som straf, men som en foranstaltning, der skal sikre den almene sikkerhed. Under en sådan, bør almen dannelse af individets fakulteter stå øverst på dagsordenen.

34 Det er en vigtig politisk opgave, at få danskerne til at genbruge mere end de gør i dag

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med etableringen af en isotopøkonomi, hvorved genbrug af råstoffer foregår på molekylært eller atomart niveau, vil enhver form for velfærdshæmmende genbrugsforanstaltninger blive overflødige, hvorved befolkningens frie energi vil forøges og frigøres til andre og vigtige opgaver.

35 Afgiften på el-biler bør sænkes markant for at gennemtvinge en hurtigere udfasning af diesel- og benzinbiler

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Om vi kører på el eller brint er irrelevant, så længe den energi, der bruges til fremstillingen denne el eller brint kommer fra ineffektive energikilder. Stop det useriøse ræs mod »grøn energi« (der er alt andet end grønt), og giv Danmark stabil, billig og miljøvenlig strøm med fem-seks kernekraftværker. Det kan gøres på 6-7 år.

36 Virksomhedernes grønne afgifter bør sættes op

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhver form for grøn afgift, der har at gøre med det tossegode cirkus, der kendes under begrebet »menneskeskabte klimaforandringer« skal straks fjernes. Virksomheder bør derudover overholde de lovkrav, der stille for, at natur og miljø beskyttes.

37 Danmark har afgivet for meget magt til EU

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

EU bør afskaffes i sin nuværende form og erstattes af et samarbejde omkring udvikling. Europas nationer bør indgå i et samarbejde mellem USA, Indien, Rusland og Kina for et nyt paradigme uden geopolitik og permanent krigsførelse med udgangspunkt i Bælte og Vej Initiativet, iværksat af Kina, hvor Rusland nu er en meget tæt samarbejdspartner. Spydspidsprojekter som industrialisering af månen til minedrift efter helium-3 og udviklingen af fusionskraft bør udgøre rygraden i et sådant samarbejde.

38 Danmark og EU bør indgå aftaler om at oprette lejre i Nordafrika, som migranter og asylansøgere kan sendes til

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Dette er det rene galimatias. Danmark bør øjeblikkeligt omlægge sin udenrigspolitik fra den nuværende tendens til aggressionskrige mod især lande i Sydvestasien til en udviklingspolitik i samarbejde med det internationale Bælte og Vej Initiativ igangsat af Kina. Efter blot en enkelt generation kan fattigdom og terrorisme være fortid, hvorefter ingen længere vil ønske at flytte fra et land med sol, varme og vækst, til et fremmed kontinent.

39 Den nuværende grænsekontrol bør gøres permanent

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Europa (uafhængigt af EU) bør etablere et samarbejde med Bælte og Vej Initiativ (BRI) igangsat af Kina, hvorigennem enhver europæisk nation vil kunne opnå en rigdom indenfor en enkelt generation, der gør bekymringer omkring grænsekontrol overflødige. Samtidig bør Europa og BRI arbejde sammen om at udvikle alle lande, der ønsker det, hvorved grænsekontrol vil blive helt overflødig. Grænsekontrol kan være nødvendigt i en overgangsperiode.

40 Udlicitering af velfærdsopgaver til private udbydere giver mere service for pengene

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Med en bankopdeling og en ægte nationalbank, der kan udstede dirigistiske statskreditter til projekter, der jævnfør Lyndon LaRouches metode vil øge den relativt mulige befolkningstæthed således, at de øger den samlede værdi af samfundet mere, end det kræver at gennemføre dem, vil der være rigdom nok til at understøtte alle relevante velfærdsopgaver, og en diskussion om marginale og ligegyldige besparelser vil være overflødig.

41 Der er mange administrative stillinger i det offentlige, der kunne spares væk, uden at det ville gå ud over kernevelfærden

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Danmarks fremtid hviler ikke på sådanne småjusteringer. Med en bankopdeling og en ægte nationalbank, der kan udstede dirigistiske statskreditter til projekter, der jævnfør Lyndon LaRouches metode vil øge den relativt mulige befolkningstæthed således, at de øger den samlede værdi af samfundet mere, vil der skabes rigdom nok til at undgå frugtesløse diskussioner om nedskæringer.

42 Det offentlige er generelt for ineffektivt og bureaukratisk

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

En sådan generalisering er både principel og historisk ukorrekt.

43 Den kommende Kronprinsesse Marys Bro ved Frederikssund skal betales over skatten i stedet for ved brugerbetaling

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Grundlæggende infrastruktur bør fremover finansieres med en ægte nationalbank, der kan udstede dirigistiske statskreditter til projekter, der jævnfør Lyndon LaRouches metode vil øge den relativt mulige befolkningstæthed således, at de øger den samlede værdi af samfundet mere, end det kræver at gennemføre dem. Ethvert infrastrukturprojekt, inklusive dette, bør vurderes ud fra denne standard.

44 Det er vigtigere at udvide motorveje til Hillerød, Frederikssund og Helsingør end at investere yderligere i kollektiv trafik

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Enhver antaget modsætning mellem investeringer i offentlig og privat transport er kunstig. Hele den danske infrastrukturplatform skal opgraderes markant. Dette inkluderer et magnettognet med forbindelse til Hamborg og Berlin under Femern, til Stockholm under Øresund og mellem København og Århus/Ålborg under Kattegat. Tilgodeseelse af privattransport er i den sammenhæng blot en naturlig udvidelse af sådanne hovedpulsårer.

45 Der skal sendes færre penge fra Øst- til Vestdanmark i kommunal udligning

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hele Danmark skal gøres mere produktivt gennem dirigistiske statskreditter til projekter, der jævnfør Lyndon LaRouches metode vil øge den relativt mulige befolkningstæthed således, at de øger den samlede værdi af samfundet mere, end det kræver at gennemføre dem. Dette vil gøre diskussionen om omfordeling overflødig, da det vil skabe langt mere værdi i samfundet, end de småbeløb, der for nuværende omtales.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 6 Schiller Instituttets Venner in total 234

Kandidaten på de sociale medier

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 9 Schiller Instituttets Venner in total 636

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Nordsjællands Storkreds, Løsgænger

Uddannelse

2013 - 2017

Bachelor Latin, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2018 - nu

Oversætter og forsker Multivers
T

Politiske hverv

2019 - nu

Folketingskandidat Nordsjællands Storkreds, Løsgænger

Uddannelse

2013 - 2017

Bachelor Latin, Københavns Universitet

Erhvervserfaring

2018 - nu

Oversætter og forsker Multivers

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet