PERSONPROFIL

Erik Nielsen

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Rødovre

Født 17. juli 1953 i København Gift 3 børn

A

Erik Nielsen (S) er borgmester i Rødovre kommune, et embede han har bestridt siden 1994. Dermed har Erik Nielsen været kommunens førstemand i mere end 20 år.

Han er oprindeligt uddannet maskinarbejder i 1973, hvilket han også arbejde som frem til 1986. Herefter blev han Beskæftigelseskonsulent i Rødovre Kommune, og senest valgt ind som borgmester.

I sit virke har han haft en lang række tillidsposter bl.a. som tidligere formand for Kommunernes Landsforening. I dag er han formand for Kombit og Kommunekredit. Herudover er han tidligere ishockeymålmand i Rødovre Skøjte & Ishockey Klub, en klub han sidenhen var formand for i en periode. Erik Nielsen er i 2017 blevet benådet med ridderkorset af Dannebrog.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 4996 Socialdemokratiet in total 10108
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 4501 Socialdemokratiet in total 9069

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Fordi jeg har vist at det kan lade sig gøre at have en robust økonomi og desuden en høj service på ældre og børneområdet. Jeg står i spidsen for et hold dygtige og visionære lokalpolitikere, som tænker langsigtet på at sikre borgernes velfærd, og vi eksperimenterer ikke med signal og spin politik. Vi ønsker velfærd frem for skattelettelser.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Rødovre Kommune skal sende 8. klassetrin til Silicon Valley i forbindelse med faget IT og Innovation i stedet for fx at sænke grundskylden.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mærkeligt spørgsmål. Dette er ikke aktuelt, da det ikke indgår i budgettet, og ikke er foreslået af nogen, men det gør tek X i skolerne og der siger jeg ja til højt ambitionsniveau for vore unge, frem for ufinansierede skattelettelser som giver borgeren 50 kr. mere om måneden.

2 Erik Nielsen har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Borgere skal kunne stille forslag i kommunalbestyrelsen ved at indsamle 650 underskrifter - mod de 1305 underskrifter, der skal til i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Vi er allerede rigtig dygtige i Rødovre

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Private skal leve op til de vedtagne kvalitets standarder.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mig er det ikke et enten eller, men et både og

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvad pokker er det for et spørgsmål og en holdning der ligger bag det udsagn. Som om arbejdsløse generelt ønsker at forblive arbejdsløse.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der er ca 2 km fra det yderste punkt til centrum af kommunen.

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

For mig er det ikke et enten eller, men et både og.

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Flertallet har lige bevilget 3 mio. kr. til flere pædagoger, så det er lige sket

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

1994 - nu

Borgmester Rødovre Kommune, Socialdemokratiet

1994 - nu

Formand for Økonomiudvalget Rødovre Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Formand KommuneKredit
Formand KOMBIT A/S

Uddannelse

Maskinarbejder Richard Jensens Enke A/S

Erhvervserfaring

1986 - 1994

Beskæftigelseskonsulent Rødovre Kommune

1978 - 1986

Maskinarbejder Atlas-Danmark IVS

2012 - 2014

Formand Kommunernes Landsforening
A

Politiske hverv

1994 - nu

Borgmester Rødovre Kommune, Socialdemokratiet

1994 - nu

Formand for Økonomiudvalget Rødovre Kommune, Socialdemokratiet

Tillidsposter

Formand KommuneKredit
Formand KOMBIT A/S

Uddannelse

Maskinarbejder Richard Jensens Enke A/S

Erhvervserfaring

1986 - 1994

Beskæftigelseskonsulent Rødovre Kommune

1978 - 1986

Maskinarbejder Atlas-Danmark IVS

2012 - 2014

Formand Kommunernes Landsforening

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet