PERSONPROFIL

Bjarke Abel

Socialdemokratiet

Valgt ved kommunalvalget i Greve

Født 16. september 1967 Gift 2 børn

A

Bjarke Abel (S) er byrådsmedlem i Greve Kommune, hvilket han har været siden 2009. Han er næstformand for Skole- og Børneudvalget samt medlem af Integrations-, Beskæftigelses- og Ungdomsudvalget.

Til daglig arbejder han som kundeservicechef ved Wastepartner Management ApS. Privat er han gift med Annette, og sammen har parret to døtre.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 472 Socialdemokratiet in total 7861
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 482 Socialdemokratiet in total 5866

Mærkesager

  • Beskæftigelse/arbejdsmarked
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Godt om mig:
Jeg blev første gang valgt til byrådet i 2009, og tager gerne en periode mere. Jeg har boet i Greve Landsby i 25 år og har været frivillig engageret i Greve Bylaug i mere end 10 år. Desuden har jeg siddet i skolebestyrelsen i 12 år på Hedelyskolen, hvor begge mine døtre har gået i skole.

I den kommende byrådsperiode vil jeg arbejde for:

Flere pædagoger i vores dagtilbud, SFO’er og klubber
Flere lærer i vores folkeskoler
Lejerskoler til alle elever
Billige boliger i Karlslunde og Tune
Udvikling af Greve Midtby

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2009 - nu

Byrådsmedlem Greve Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Næstformand for Skole- og Børneudvalget Greve Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Integrations-, Beskæftigelses og Ungdomsudvalget Greve Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Student Ryssensten Gymnasium

Erhvervserfaring

2016 - nu

Kundeservicechef Wastepartner Management ApS
A

Politiske hverv

2009 - nu

Byrådsmedlem Greve Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Næstformand for Skole- og Børneudvalget Greve Kommune, Socialdemokratiet

2017 - nu

Medlem af Integrations-, Beskæftigelses og Ungdomsudvalget Greve Kommune, Socialdemokratiet

Uddannelse

Student Ryssensten Gymnasium

Erhvervserfaring

2016 - nu

Kundeservicechef Wastepartner Management ApS

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet