PERSONPROFIL

Birger Prahl

Socialistisk Folkeparti

Kandidat ved kommunalvalget i Lejre

Single 2 børn

F

Birger Prahl var i år 2017 kandidat for Socialistisk Folkeparti ved Kommunalvalget i Lejre kommune. Birger Prahl blev ikke valgt ind.

Birger Prahl (SF) var kommunalbestyrelsesmedlem i Lejre Kommune 2009 - 2017, hvor han var valgt for Socialistisk Folkeparti . Han var medlem af Udvalget for Erhverv & Turisme og Udvalget for Teknik & Miljø.
Hans politiske mærkesager er bl.a. bæredygtig natur- og miljøpolitik, en styrkning af de lokale skoler og bedre plejeforhold for kommunens ældre og handicappede.
Birger Prahl er i dag pensionist, men han har et langt arbejdsliv som folkeskolelærer bag sig. Han er uddannet ved Emdrupborg Statsseminarium, og han har over 35 års lærererfaring fra skoler i Bramsnæs- og Lejre Kommune. I næsten alle årene har Birger Prahl også arbejdet som lærernes tillidsrepræsentant.
Birger Prahl bor i Ejby på Midtsjælland. Han er enlig og har to voksne børn. Fritiden bruger han bl.a. på islandske heste, havebrug og som medlem af den historiske forening Prindsens Hverving.

Valgresultater

KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 40 Socialistisk Folkeparti in total 5677
KV 2009 Personlige stemmer 63 Socialistisk Folkeparti in total 0
KV 2017 Personlige stemmer 101 Socialistisk Folkeparti in total 2874

Mærkesager

  • Ældre
  • Miljø- og renholdelse

Med kandidatens egne ord

Jeg har boet i Ejby i 39 år. Været lærer på Bramsnæsvigskolen i ca 30 år, og sammen med min familie været aktiv i den historiske forening “Prindsens Hverving” i Sagnlandet Lejre .

I de sidste otte år har jeg været medlem af kommunalbestyrelsen, hvor jeg har været medlem af Udvalget for Teknik og Miljø samt Handicaprådet. De sidste fire år har jeg tillige været medlem af Udvalget for Erhverv og Turisme, KaraNoverens (nu ARGOs) bestyrelse samt bestyrelsen for Fishing Zealand.

Mine mærkesager:

Natur og Miljøpolitik.
Jeg vil arbejde for at vi får en endnu bedre natur, der kan bruges af os alle, og som vi kan fremvise med stolthed. Det kan f.eks. være særlige ”hundeskove”, stier til mountainbikes og ridning, men også natur hvor stilhed og fugleliv kan nydes. For at gøre færdsel i naturen mere attraktiv skal der opstilles shelters på passende steder langs vandre- og cykelruterne. Vi skal også gøre de lettere at oprette Bed and Breakfast, så nedlagte landbrusbygninger kan skabe liv og beskæftigelse samt glæde de turister der besøger vores kommune.
Miljø og vedvarende energi hænger uløseligt sammen med beskyttelse af naturen. Vi skal derfor til stadighed være vågne for ny teknologi, der kan spare energi i de kommunale bygninger. Kommunen skal også være borgerne behjælpelig med energioptimering og udvikling af energianlæg og gerne indgå partnerskab om dette..
Men miljø er også at passe på det vi har.
Jeg vil fortsat kæmpe mod brug af sprøjtemidler.
Jeg vil fortsat kæmpe for at vores grundvand forbliver rent.
Jeg vil fortsat kæmpe for mere økologisk drift.
Jeg vil fortsat kæmpe for at vores vandløb og fjorde bliver renere.
Jeg vil fortsat kæmpe for mere genbrug og genanvendelse af ressourcerne i vores affald.
Denne liste er selvfølgelig ikke udtømmende

Skolepolitik.
Vi skal fortsætte kvalitetsudviklingen af vores skoler. ”Suveræne skoler” det kræver bla. veluddannede lærere, gode fysiske rammer og up to date undervisningsmaterialer.
Jeg synes ikke skolereformen har v...

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Lejre Kommune bør fortsat bruge penge på at støtte og fremme økologiske initiativer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Lejre Kommune skal fremme byggeri af flere almennyttige boliger og andelsboliger, så der også er boligtilbud til enlige.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Carsten Rasmussen har været en god borgmester, siden han overtog posten sidste år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2009 - 2017

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Bachelor Skolelærer, Emdrupborg Statsseminarium

Erhvervserfaring

Lærer Magreteskolen
Lærer Bramsnæsvigskolen
Tillidsrepræsentant
F

Politiske hverv

2009 - 2017

Kommunalbestyrelsesmedlem Lejre Kommune, Socialistisk Folkeparti

Uddannelse

Bachelor Skolelærer, Emdrupborg Statsseminarium

Erhvervserfaring

Lærer Magreteskolen
Lærer Bramsnæsvigskolen
Tillidsrepræsentant

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet