PERSONPROFIL

Anette Mortensen

Venstre

Valgt ved kommunalvalget i Stevns

Født 22. marts 1978 i Strøby Egede Gift 2 børn

V

Anette Mortensen (V) er medlem af kommunalbestyrelsen i Stevns Kommune, hvilket hun har været siden 2014. I 2018 overtog hun borgmesterposten. Derudover her hun medlem af flere bestyrelser, råd og nævn.

Anette Mortensen er uddannet indenfor ergoterapi, og hun arbejder som sagsbehandlende ergoterapeut i Stevns Kommune. Hun har to børn og bor til daglig i Strøby Egede.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 1179 Venstre in total 2535
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 303 Venstre in total 4778

Mærkesager

  • Trafik
  • Beskæftigelse/arbejdsmarked

Med kandidatens egne ord

Det vigtigste for mig i den kommende valgperiode er fornuft, samarbejde og udvikling.

Der skal træffes fornuftige beslutninger, hvor alle parter er inddraget og hørt. Det er vigtigt at både flertal, opposition, borgere og interessenter får lov til at bidrage til beslutningerne.

Beslutninger skal træffes på et oplyst og gennemarbejdet grundlag og der skal handles i tide.

Den kommende periode skal være præget af ro og samarbejde og som borgmester vil det være mit klare mål, at sikre dette. Jeg søger gerne at opnå beslutninger i fællesskab og jeg er villig til at finde kompromiser, selv i svære sager.

Jeg vil arbejde målrettet på at Stevns Kommune bliver en erhvervsvenlig kommune, hvor det er attraktivt at drive virksomhed. Vi skal have kontakt til virksomhederne og spørge dem, hvordan vi hjælper dem bedst. Gennem dialog og netværk opnår vi et tættere samarbejde til gavn for alle på Stevns.

Jeg har fokus på at Stevns skal være et godt sted at bo og leve. Det skal være trygt for børn at vokse op, skatten skal holdes i ro, så vi har råd til at bo her og der skal være gode muligheder for at få en tryg alderdom.

Jeg mener at Stevns er det bedste sted for mine børn at vokse op og mit mål er at de mener det samme, når de engang bliver forældre.

For at det kan lykkedes skal der værnes om det er gør Stevns unik. Naturen og de åbne vidder skal bevares samtidig med at der gives plads til byudvikling. Naturen og åndehullerne skal tænkes ind i byudviklingen og byerne må ikke blive større end at naturen stadig er lige udenfor.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Mogens Haugaard Nielsen har været en god borgmester for Stevns i de seneste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Mogens Haugaard Nielsen har desværre ikke formået at løfte opgaven som borgmester. Evnerne til at samarbejde, lytte til andre og finde kompromiser har ikke været til stede og derfor mistede han flertallet og opbakningen fra 17 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

2 Stevns Kommune har været for dårlig til at udnytte potentialet i, at Stevns Klint er blevet gjort til Verdensarv af UNESCO.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Politikerne i Stevns Kommune skal sikre, at medarbejderne i forvaltningen kan arbejde frit uden politisk indgriben.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politikere skal udstikke den overordnede ramme for arbejdet i forvaltningen og derefter have tillid til at medarbejdere og ledere arbejder videre ud fra det.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det allervigtigste for at Stevns kan følge med udviklingen, er at der kommer en statsvej fra Stevns til motorvejen. Bliver der behov for at kommunen selv investerer i dele af vejen for at den kan realiseres, er jeg klar til at finde de penge der er behov for.

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Men jeg mener at kommunen selv bærer en del af ansvaret for problemet . Det er afgørende at der stilles krav til flygtninge fra starten af. Når de ønsker at være i Danmark, skal de også bidrage til samfundet, ved at arbejde og tilpasse sig danske normer.

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arealmæssigt er Stevns Kommune stor og jeg er overbevist om at det er muligt at tilgodese begge dele.

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Politiske hverv

2018 - nu

Borgmester Stevns Kommune, Venstre

2014 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Stevns Kommune, Venstre

2014 - nu

Medlem, Økonomiudvalget Stevns Kommune, Venstre

2014 - nu

Medlem, Plan- og Teknikudvalget Stevns Kommune, Venstre

Uddannelse

2009 - 2012

Bachelor Ergoterapi, University College Sjælland

Erhvervserfaring

2003 - nu

Sagsbehandlende ergoterapeut Stevns Kommune
Administrativ medarbejder Km-byg Valløby ApS
V

Politiske hverv

2018 - nu

Borgmester Stevns Kommune, Venstre

2014 - nu

Kommunalbestyrelsesmedlem Stevns Kommune, Venstre

2014 - nu

Medlem, Økonomiudvalget Stevns Kommune, Venstre

2014 - nu

Medlem, Plan- og Teknikudvalget Stevns Kommune, Venstre

Uddannelse

2009 - 2012

Bachelor Ergoterapi, University College Sjælland

Erhvervserfaring

2003 - nu

Sagsbehandlende ergoterapeut Stevns Kommune
Administrativ medarbejder Km-byg Valløby ApS

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet