PERSONPROFIL

Anders Gerner Frost

Nytgribskov

Valgt ved kommunalvalget i Gribskov
Spidskandidat i Region Hovedstaden

Født 19. marts 1976 Gift 4 børn

G

Anders Gerner Frost (Nytgribskov) er borgmester i Gribskov Kommune. Han har siddet i byrådet siden 2009. Han er formand for Økonomiudvalget.

Anders Gerner Frost arbejder til daglig som ejendomsmægler for Danbolig. Han har i øvrigt medvirket i underholdningsprogrammet Hammerslag på DR. Privat er Anders Gerner Frost bosat i Tisvildeleje. Han er gift, og han har fire børn.

Valgresultater

KV 2017

Valgt ind

Personlige stemmer 2321 Nytgribskov in total 5121
KV 2013

Valgt ind

Personlige stemmer 1243 Nytgribskov in total 3444

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Vi mener, at kommunalvalget kommer til at
være et spørgsmål om, man ønsker mere af
det samme, eller om man ønsker noget nyt, hvor
vi hæver ambitionsniveauet på en lang række områder.
Vi skal have en stærk og tydelig ledelse med klare visioner for Gribskov
Kommune - en klar retning skal erstatte den uklare politiske kurs, som vi har
oplevet i denne valgperiode.

Kandidaten på de sociale medier

Spørgsmål og svar

1 Gribskov Kommune skal bevare landsbyskolerne i stedet for at centralisere skoleområdet med færre skoler til følge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Kim Valentin har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Gribskov Kommune skal bruge penge på at bygge en bedre vej mellem Græsted og Gilleleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Valgresultater

RV 2017 Personlige stemmer 897 Nytnordsjælland in total 2547

Mærkesager

  • Ældre
  • Skole/dagtilbud for børn

Med kandidatens egne ord

Vi mener, at kommunalvalget kommer til at
være et spørgsmål om, man ønsker mere af
det samme, eller om man ønsker noget nyt, hvor
vi hæver ambitionsniveauet på en lang række områder.
Vi skal have en stærk og tydelig ledelse med klare visioner for Gribskov
Kommune - en klar retning skal erstatte den uklare politiske kurs, som vi har
oplevet i denne valgperiode.

Kandidaten på de sociale medier

Politiske hverv

2010 - nu

Byrådsmedlem Gribskov Kommune, Nytgribskov

2013 - 2017

Medlem, Økonomiudvalget Gribskov Kommune, Nytgribskov

2017 - nu

Borgmester Gribskov Kommune, Nytgribskov

2017 - nu

Formand for Økonomiudvalget Gribskov Kommune, Nytgribskov

Erhvervserfaring

2004 - nu

Ejendomsmægler Danbolig
G

Politiske hverv

2010 - nu

Byrådsmedlem Gribskov Kommune, Nytgribskov

2013 - 2017

Medlem, Økonomiudvalget Gribskov Kommune, Nytgribskov

2017 - nu

Borgmester Gribskov Kommune, Nytgribskov

2017 - nu

Formand for Økonomiudvalget Gribskov Kommune, Nytgribskov

Erhvervserfaring

2004 - nu

Ejendomsmægler Danbolig

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet