PERSONPROFIL

Allan Jørgensen

Socialdemokratiet

Kandidat ved kommunalvalget i Greve

Født 18. februar 1946 i København Gift 3 børn

A

Allan Jørgensen var i år 2017 kandidat for Socialdemokratiet til kommunalvalget i Greve kommune. Allan Jørgensen blev ikke valgt ind.

Allan Jørgensen (S) afsluttede sin studentereksamen i 1965 fra Efterslægten. Derefter blev han cand.mag. fra Københavns Universitet i 1973 i samfundsfag og historie. Kort efter blev Allan Jørgensen ansat på Greve Gymnasium, hvor han var til sin pension.
Privat er Allan Jørgensen gift og har tre børn.

Valgresultater

KV 2017 Personlige stemmer 47 Socialdemokratiet in total 7861

Mærkesager

  • Socialområdet
  • Ældre

Med kandidatens egne ord

Jeg har, selv om jeg ikke har været valgt ind i byrådet før, stor erfaring med kommunalpolitik. Dels gennem mit arbejde i Danske Handicaporganisationer, dels gennem mit engagement i LEV Greve. Det specialiserede voksenområde, som dækker alle, der har brug for hjælp mellem 18 og 65/67 år (pensionsalderen er ikke nævnt under mærkesager (en forglemmelse af TV2), men det førtidspension, handicaptillæg mv. I de nuværende budgetter i kommunen er underbudgetterede, så det er nødvendigt, at der holdes øje med, at der afsættes tilstrækkelige midler.

Spørgsmål og svar

1 Greve Kommune bør fortsat bruge penge på iPads til skoleelever.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

2 Greve Kommune bør prioritere renovering af nedslidte skoler i stedet for skattelettelser.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

3 Pernille Beckmann har været en god borgmester de sidste fire år.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hun er en meget synlig borgmester, men desværre er det gået galt med økonomien i de sidste fire år.

4 Investeringer til gavn for biltrafik skal prioriteres højere end investeringer i kollektiv trafik.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

5 Kommunens indbyggere skal affaldssortere mere, end de gør i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

6 Der skal afsættes flere penge til idrætsområdet i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

7 Der skal afsættes flere penge til kunst og kultur (udstillinger, koncerter etc.) i det kommunale budget.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

8 Ressourcerne i min kommune bør fordeles, så en større andel går til socialt udsatte grupper, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

9 Tilstedeværelsen af flygtninge udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

10 Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil medføre en stigning i serviceniveauet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Hvorfor skal man have private aktører i det offentlige rum. De skal have et afkast, det kan man lige så godt bruge direkte på serviceydelserne uden fordyrende mellemled.

11 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på genoptræning, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Der findes et velfungerende genoptræningscenter i Greve, men der kan jo altid bruges lidt flere penge.

12 Min kommune skal bruge flere penge på at nedbringe antallet af elever i klasserne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

13 Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Arbejdsløshedsprocenten er blandt de laveste i landet, og det er meget svært at undgå en eller anden form for beskæftigelse, hvis man er arbejdsløs.

14 Kommuneskatten skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Kommuneskatten er helt i bund, -og de sidste fire år har drænet kommunekassen, så der ikke er ret meget råderum. Derfor ingen skattenedsættelser.

15 Kommunens yderområder skal tilføres flere penge fra det kommunale budget, end det er tilfældet i dag.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

16 Der skal bruges en større del af det kommunale budget på socialt forebyggende arbejde for at holde unge væk fra bander og kriminalitet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

17 Der bør bruges flere penge på at lave cykelstier, selvom dette vil medføre, at andre trafikområder får færre ressourcer.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

18 Bevaring af naturområder skal i højere grad, end tilfældet er i dag, prioriteres over udstykning til erhvervsejendomme.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

19 Der bør bruges flere ressourcer på at skabe og tiltrække større kulturelle begivenheder (udstillinger, koncerter etc.) til kommunen.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

20 Flere kommunale ressourcer bør bruges på en indsats i socialt udsatte boligområder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

21 Kommunen skal afsætte flere penge til, at flygtninge bliver en integreret del af lokalsamfundet.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

22 Jo mere velhavende de ældre er, jo mere skal de selv betale for ydelser, som tilbydes i den kommunale ældrepleje.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Ældre betaler også skat, så at betale for offentlige ydelser betyder, at ældre med behov for en særlig indsats dobbeltbeskattes, -og det går jeg ikke ind for.

23 Der skal bruges flere penge i det kommunale sundhedsbudget på sociale indsatser blandt sindslidende, selvom det indebærer, at andre sundhedsområder får færre penge.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Det specialiserede socialområde er i fatal grad underbudgetteret, der mangler for øjeblikket penge på budgettet, hvor man end ikke har kunnet gennemføre tilrettelagte besparelser. Derfor skal der generelt tilføres ressourcer, ca. 12 mio. kr. næste år, for at opretholde den nuværende service!

24 Der bør afsættes flere penge til at øge antallet af pædagoger i daginstitutionerne.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Pædagogantallet i forhold til børn er meget lavt, -det skal der rettes op på.

25 Kommunen skal afsætte flere penge til at tiltrække private virksomheder.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

26 Grundskylden skal sættes ned.

Helt uenig Delvis uenig Hverken eller Delvis enig Helt enig

Uddannelse

cand. mag. Samfundsfag, historie Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Lektor, cand. mag. emeritus Pension
A

Uddannelse

cand. mag. Samfundsfag, historie Københavns Universitet

Erhvervserfaring

Lektor, cand. mag. emeritus Pension

Data på denne side er udarbejdet og ejet af Paqle

Politik fra Hovedstadsområdet

Politik fra Hovedstadsområdet