280725-08766a47.jpeg
280725-08766a47.jpeg
Veganerpartiet
Lars Corvinius Olesen
Født 3/3/1991 - Samboende men ikke gift - Ingen børn - 2720 Vanløse
Nuværende stilling: Pressechef, Veganerpartiet
Hvorfor bør man stemme på dig?
Du ønsker ikke et samfund, hvor vi hele tiden taler om at skære i budgetter og skære i vores empati til hinanden. Jeg prioriterer at finde pengene ved at tænke nyt. Min vision er et samfund, hvor vi behandler hinanden med respekt, gør vores bedste for klimaet, miljøet og hinanden og et samfund, hvor vi ikke bruger vores skattepenge på at udnytte andre dyr. Vi kan f.eks. spare milliarder i sundhedsvæsenet ved at folk spiser mindre kød, mælk, æg og andre animalske produkter. Så hvorfor ikke inspirere hinanden til at spise mere plantebaseret for klima, andre dyr og for sundhedsgevinster? Jeg ønsker et samfund, hvor vi reducerer antallet af borgere med livsstilsygdomme og derfor skaffer flere ressourcer til at behandle alle andre, der har brug for hjælp i sundhedsvæsenet hurtigere. Jeg ønsker et samfund hvor vi behandler andre dyr, hinanden og ældre med respekt. Det gør vi ved at fokusere på alles sundhedhed og f.eks. spiser mere plantebaseret. Det er mad for alle - og for fremtiden
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Meget enig. Vi tilbyder en elendig integration, fordi det ikke bliver prioritetet højt nok. I gamle dage var der ikke de samme problematiske forhold, som der er i dag. Når vi behandler nytilkomne som værende i et jobcentersystem, så skabes der for stor distance til hinanden som mennesker.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det kommer an på hvilke andre områder, man vil skære i. Men der skal være mulighed for at hjælpe socialt udsatte grupper.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har i forvejen en ret lav kommuneskat. Men vi skal til at gentænke måden vi bruger penge i kommunen frem for at skære i budgetterne. F.eks. vil sundhedssektoren ifølge udregning facilitetet af tidl. fødevareminister Mogens Jensen spare 20 milliarder kroner, hvis folk blot spiste mindre kød i henhold til de tidligere kostråd.

Det er en god idé at bygge boliger på Campinggrunden (også kaldet Lærkesletten) på Amager Fælled.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Lars Weiss har været en god overborgmester, efter han overtog posten fra Frank Jensen i 2020.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Et øget fysisk aktivitetsniveau er forebyggende overfor livsstilssygdomme og mentale helbredsproblemer. Vi sparer penge i fremtiden vil at investerer i gode vaner i dag. Det gavner hele samfundet.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mangler flere tal og mere viden for at kunne afgøre dette. Hvis jeg bliver valgt ind vil jeg sætte mig grundigt ind i stoffet før jeg laver afgørelser.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal altid være mulighed for genoptræning. Men det er vigtigt på forebyggelse for ikke at havne i en skrue uden ende.

Der skal afsættes midler til at forbedre forhold for Københavns Kommunes handicappede, udsatte og sindslidende, selv hvis det betyder færre midler til andre velfærdsområder som skoler og daginstitutioner.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Balancen skal være rigtig. Det bør skulle være muligt at kunne finde budget til begge områder.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Antallet af biler i København skal mindskes, og en god måde at opnå det på er ved at nedlægge et stort antal parkeringspladser.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er enig i, at der skal fokuseres på at sænke C02-udlening. Men det kan man gøre uden at gå på bekostning på andre områder; som f.eks. ved at ændre det offentlige indkøb fra kød- til plantebaseret mad i offentlige kantiner.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Alle menesker har værdi. Det er måden hvorpå vi ser hinanden, der udgør et problem. Men vi har et integrationsproblem. Vi tilbyder en elendig integration, og det er skyld i mange forhold. Sæt flere penge af til god integration og sørg for at involvere alle del af den nuværende befolkning til at danne et bedre fællesskab. Et spørgsmål af denne natur splitter befolkningen og... Læs mere

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er brug for flere hænder og flere midler ude i ældreplejen. Antallet af ældre bliver ved med at vokse, og vi skal fokusere på at yde en værdig behandling af hinanden.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Børn er vores fremtid. Og at underprioritere den pædagogiske sektor er at skyde sig selv i foden. Flere pædagoger med bedre vilkår. Det er nogle er de personer, der skaber størst værdi i samfundet.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal være et anstændigt standardniveau for pleje. Vi skal ikke gøre det til en økonomisk krig, hvor det er størrelsen af din pengepung der afgør, om du bliver behanldet godt eller ej. Flere midler og hænder til sektoren.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det gør den ikke, når borgerne skal kæmpe så hårdt for f.eks. Amager Fælled og Stejlepladsen.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores veje bliver hurtigere ødelagt af privatbilisme. Lad os fokusere på klimavenlig transport, som er kollektivt, gratis og udbygget. Og selvfølgelig cykling.

Københavns Kommune skal indføre yderligere begrænsninger for restauratører i Indre By for at mindske gener fra nattelivet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det handler ikke om at at bruge flere midler, men om at bruge midlerne på nogle andre måder at imødegå personerne på frem for at forsøge sig med de nuværende ordninger. Borgerløn er en idé.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er forebyggende på så mange områder at få flere til at bevæge sig mere og føle sig som en del af et fysisk fællesskab. Det kommer altid an på, hvad man vil spare på. Men der bør være penge til at øge indsatsen.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kultur skal altid prioriteres. Når vi involverer hinanden i fælles værdier, skaber debatter, inspirerer og fnder formål - så har vi fokus på det at være mennesker. Verden skal ikke drives af at maksimere antallet af t-shirts, biler og luksushuse. Vi skal involverer hinanden i vigtige og samfundsrelevante problemstillinger - dette gøres gennem kulturindsatser.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er en forfærdelig situation at stå i. Der skal være budget til at kunne hjælpe begge alle børn. Flere hænder og flere midler.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg ved af erfaring, at dette er en meget effektiv måde at få folk til enten af bruge kollektiv transport, købe en cykel, bruge deleøkonomi eller omstillige sig til en grønnere transportform.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal være nemt at gøre en forskel, og det skal være nemt at vælge bilen fra. Vi skal være fra privatbilisme, hvor vi fylder motorvejene op med enkeltpersonbiler, Det er mentalt nedslidende at vente i kø og finde parkeringspladser. Og så er der jo også klimaet at tænke på.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det har været nemt og tilgængeligt.

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal være fokus på menneskevenlige uddannelser.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kvaliteten i sygehusvæsenet skal ikke øges gennem brugerbetaling og et økonomisk system. Læger skal ikke være forretningsmænd, men have patienterne for øje frem for egen pengepung. Dertil sagt skal personalet i sundhedsvæsenet have bedre vilkår, som det ser ud nu.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der har netop været en sag på DR om kødædende bakterier, og hvor lidt uddannet personalet er til at reagere. Derfor er der flere personer, som bliver ignoreret videre behandling men blot bliver anbefalet 'hvile'. Det har resulteret i flere amputationer og dødsfald. Der har desuden været mediebevågenhed over akkordarbejdslignende forholk, hvor meget løn personalet hos 1813 f¨r,... Læs mere

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Kun hvis det er stedspecifikt, identitetsskabende og inddrager naturen.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal ikke skævride sundhedsvæsenet til kun at være der for dem, som har penge og stort nok økonomisk råderum.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Generelt er der et sundhedsvæsen, der er underprioriteret og underbemidlet. At gå fra én fødsel til den næste skal ikke være et samlebåndsarbejde. Og forholdene kan altid blive bedre. Derfor svarer jeg 'overvejende uenig'.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi må ikke skabe større afstand mellem borgernes og sundhedsvæsenet. Det er nødvendigt at borgerne har et tættere forhold til sundhedsmedarbejdere, så man tager sygdommene i opløbet og bliver sendt det rigtige sted hen. Kunstig intelligens og bedre IT-videnssystemer vil i fremtiden gøre det nemmere for den enkelte praktiserende læge, sundhedsmedarbejder eller sygehusmedarbej... Læs mere

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bør sikre god adgang til sundhedsvæsenet for alle.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Til min viden er der i dag en for stor forskel fra kommune til kommune, hvor meget kommunerne prioriterer området og er villige til at give de nødvendige tilbud. Der vil være en mere ensartet behandling, hvis man rykker det op i regionerne. Det er mit bud, at der også kommer en bedre indsamling af erfaring, viden og god praksis, hvis man rykker tilbuddene op i regionen.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis der er en fordel i det for patienterne.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi kan ikke underprioritere vores fælles drikkevand og fælles byområder ved at vente på et "godt år", hvor pengene er til det".

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej. Alle skal have lige adgang til sundhedsvæsenet. Det er ikke kun forbeholdt for dem, der har økonomisk sikkerhed. Det er et fælles ansvar for os alle at sikre.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvis vi nedlægger regionerne, så sker det samme, som den gang amterne blev nedlagt: Viden og gode processer går tabt. Vi kan ikke overlade hver kommune at have styr på alle områder, som ligeså godt kunne være fælles for en del andre områder.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes generelt, at regionernes sundhedssystem skal tilføres flere midler.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Buslinjerne skal beholdes for at øge adgangen til transport, selvom du ikke ejer din egen bil. Region og kommune skal være bedre til at få folk til at bruge de nuværende linker og udbud af kollektiv transport, så vi ikke fylder byer og motorveje med privatbilisme.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I og med hospitalerne centraliseres, er der brug for hurtigere udrykning og tilstedeværelse for hjælp og transport ind til de centrale sygehuse.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Veganerpartiet er for udbygget offentlig transport. Men det skal være den optimale linjeføring, når vi vælger nye metrolinjer. Der granskes nu i behovet for netop den linje. Det vil jeg vente spændt på. Og hvordan skal den så finansieres? Det er ikke nødvendigt at frasælge byggegrunde til By & Havn, sådan som man også har gjort det på Amager Fælled og Stejlepladsen. Det vi... Læs mere

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke et mål i sig selv.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Psykiatrien er generelt underfinansieret.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (6)

Landsledelsesmedlem

2021-d.d.

Regionsrådskandidat, Region Midtjylland

2021-d.d.

Byrådskandidat, Københavns Kommune

2021-d.d.

Forperson for hovedbestyrelsen

2021-2021

Næstforperson for hovedbestyrelsen

2020-2021

Medlem af hovedbestyrelsen

2019-2020

Erhvervskarriere (4)

Pressechef, Veganerpartiet

2019-d.d.

Juniorkonsulent, Primetime Kommunikation

2017-2018

Bartender, Peter Gift

2011-2017

Produktionsmedarbejder, Caviart Seaweed Caviar

2010-2011

Uddannelse (2)

Cand.ling.merc, Aarhus Universitet - Business of Social Sciences (BSS), Institut for Virksomhedsledelse, Virksomhedskommunikation

2016-2018

Bachelor, Aarhus Universitet - Business of Social Sciences (BSS), Institut for Erhvervskommunikation, Erhvervskommunikation, Engelsk og kommunikation

2013-2016

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

301
Veganerpartiet
5463
Kommunalvalg 2021

128
Veganerpartiet
1839
Regionsrådsvalg 2021
Veganerpartiet
Personlige stemmer
301
Partiet i alt
5463
Kommunalvalg 2021
Veganerpartiet
Personlige stemmer
128
Partiet i alt
1839
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Integration
Miljø og klima
Skat
Sundhed
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat