227738-240fbd30.jpeg
227738-240fbd30.jpeg
RV
Radikale Venstre
Tine Hessner
Født 27/11/1967 - Gift - 2 børn - 3500 Værløse
Nuværende stilling: Konsulent & facilitator, Hessner-consult
Hvorfor bør man stemme på dig?
Læs gerne mere her: www.tinehessner.dk eller på facebook @tinehessnerfuresoe Jeg tænker socialt, bæredygtigt og økonomisk - og pragmatisk. Radikale i Furesø går med i budgetforlig og binder ABCØ-sammen. Det giver indflydelse. Jeg lytter - og flytter Furesø i en bedre retning. Det har jeg gjort i 4 år. Med hjerte og fornuft. Mellem rød og blå. For et frit, stærkt og grønt Furesø. Jeg er formand for Kultur- og Fritid. Vi har sikret ny fritidspolitik, puljer og ro om foreningers økonomi. Jeg har også kæmpet for to-lærerdækning i skolerne, beskæftigelsesindsats for AC´ere og ikke-vestlige kvinder og partnerskaber med erhvervslivet. Kunstgræsbaner er etableret miljørigtigt og FN´s verdensmål bragt ind i samtlige politiske udvalg. Men vi kan gøre mere. Meget mere. Hjælp mig til det - og gør Furesø til en GRØN, STÆRK og FRI Kommune Tine Hessner - spidskandidat liste B - Stemmen der samler
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

AL integration er i i sidste ende også god økonomi. Derfor er det en falsk forudsætning, at integration kun #"koster" - for der er så mange gevinster, når feks. vores bydelsmødreprogram hjælper ikke-vestlige kvinder til at begå sig i det danske samfund. Får deres børn til at deltage i fritidsaktiviteter, tage uddannelse og søge job. Så integration - det betaler sig.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er her fællesskabet skal bære. Udsatte børn og unge, folk med funktionsnedsættelser, sygdom mm. Socile indsatser er ogå kriminalitetsforebyggende og bidrager til selvhjulpne borgere.

SFO'er og fritidshjem skal have flere økonomiske midler, end de har i dag, selv hvis det sker på bekostning af andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Furesø har både FFO ´er og fritidshjem. I Værløse området er der FFO - i Farum er det blandet. Der skal være plads til begge tilbudstyper, men der skal også ske en koordinering og et samarbejde med skolerne. Når skoledagens formentlig bliver kortere er det vigtigt at vi allokerer midler til fritidsområdet og i det hele taget værdsætter fritidspædagogikken mere og sikrer fagper... Læs mere

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores skatteniveau er OK.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores foreningsliv er rigt og godt. Med tilbud til børn, unge og voksne/seniorer. Fysisk aktivitet sker jo bla. her - og det skal vi støtte op om med gode faciliteter, vores fritidspas til unge (som måske skal udvides til udsatte borgere også). Derudover skal vi som kommune sikre faciliteter til uorganiserede aktiviteter (udenfor foreningslivet), Det kan være outdoor motionsre... Læs mere

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg hører ikke om nogle der bliver hjulpet mere end de har behov for. Mit grundæggende menneskesyn harmonerer med det jeg ser mest af i Furesø: Ansvarlige mennesker der gerne vil bidrage til fællesskabet. Gennem arbejde, frivilligt arbejde mm. Det radikale synspunkt er også, at de bredeste skuldre må bære mest - men det fritager ikke den enkelte for ansvar.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Genoptræning behøver ikke koste mere for at være bedre? Men overgangen fra sygehus til hospital skal være god og genoptræningen komme hurtigt i gang. Mange borgere kan også meget selv, hvis de feks. kan få online-guidance. Det kunne jeg godt tænke mig at arbejde mere med. Som en lille note er der selvfølgelig meget forskel på genoptræning afhængig af, hvilket sygdomsforløb, ma... Læs mere

Hvis Farumbanen forlænges, skal den gå langs Hillerødmotorvejen og ikke via Høvelte.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Først og fremmest er det en rigtig god idé at forlænge S-toget til Farum. Det vil aflaste motorvejen, det vil aflaste nuværende Farum Station, og det vil give en hurtigere offentlig transport fra Furesø til Hillerød - evt. også til Supersygehuset.. Man kan så diskutere sporføringen samt placering af stationer. Jeg synes det er svært. Langs Hillerødmotorvejen giver ikke så stor... Læs mere

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes, Furesøarbejder benhårdt og professionelt i jobcenteret med at hjælpe borgere i arbejde. Vi har særlige indsatser omkring ikke-vestlige kvinder, nyuddannede ACér tog 55+ årige. Oven i det er der et godt samarbejde med det lokale erhvervsliv om rekruttering og jobmatch, virksomhedspraktikker, fleksjobs mm. Arbejdsløshed kan ikke helt undgås, men vi gør det relativt... Læs mere

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den grønne dagsorden er ekstremt vigtig. Måske er det ikke super-sexet at tale om fjernvarme, og investeringerne er store, men det er det eneste forsvarlige ift fossile brændstoffer. En del af Furesø har gasfyr feks. Den kommunale bilpark skal også være 100% emissionsfri, ligesom vores busbestilling hos Movia skal være det. Samtidig med at vi etablere supercykelstier og gør ... Læs mere

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har ikke de store udfordringer i Furesø - og dem vi har, tager vi hånd om. Diversitet er en gave - og det hjælper meget, hvis man vælger at se det således! VI bruger også penge på at uddanne bydelsmødre og feks. sikre fritidspas til børn der ikke er foreningsvante, så de kan komme i gang. Så går resten af sig selv.... Radikale i Furesø har foreslået i byrådet - og fik opbak... Læs mere

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi mangler hænder - og det er en forudsætning. Men, der er helt sikkert dokumentationskrav der kan løsnes, så personale kan bruge tid på kerneopgaven - værdig pleje. Man kan sagtens inspireres af Burzog i Holland som har sloganet "Coffee first" og arbejder i selvstyrende teams omkring borgergrupper. Man viser tillid til deres faglighed og borgerne og deres pårørende er tilfre... Læs mere

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Børn skal overvejende mødes af fagpersonale, som kan tilrettelægge aktiviteter, kender til aldersgruppens udviklingstrin mm. Andelen af pædagoger skal løftes fra 60 til 70 % inden 2030. Vi må tilbyde gode forhold gift at merituddannelse pædagoger samt løfte pædagogmedhjælpere til at være pædagogiske assistenter. Det vil koste, men er det hele værd.

Furesø Kommune skal – på bekostning af andre områder – prioritere en samlet buslinje gennem hele Furesø Kommune fra Farum til Jonstrup.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er en supergod idé med de små lokale ringbusser, som vi fels har i Farum. Det er også relevant at se på, om der skal flere til. Og det kan også godt være at der skal være en fra Farum til Jonstrup - men vi skal tænke transportmønstrene ind, er der behov der inkluderer Kirke Værløse? Farum Nordby? Hareskovby? etc. - så vi gør det klogt. Er det bede dag- og aftentranport? osv... Læs mere

Ole Bondo Christensen har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Borgmesteren har næsten absolut flertal i byrådet. Jeg er bekymret for at det bliver virkeligheden efter valget, fordi det uundgåeligt vil ændre på samarbejdsformer med andre partier. Det er afgørende at borgmesteren arbejder hen over midten i byrådet, og det vil jeg kvittere for, at Ole Bondo Christensen har gjort. Men...han gør det ikke alene, og som radikalt byrådsmedlem sk... Læs mere

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi havde for nogle får siden i Furesø en kæmpeudfordring med privat hjemmepleje der gik konkurs - og så har man sm kommune stadig servicepligten!!! Så man skal tænke sig om og spade risikoen, hvis man går den vej. Radikale ser gerne et friplejehjem i Furesø - det koster ikke kommunen anlægskroner og er godt at tilbyde borgerne valgmuligheder.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er bygget meget ud i Furesø: Ryget Skovby, Laanshøj, Farum Kaserne, Jonstrup mm. Ethvert byggeri belaster i og for sig naturen, men jeg synes også vi søger at balancere det. Men..nu er der vist også bygget nok. Det er vigtigt, med de bydele vi har, at der også er infrastruktur, daginstitutioner mm. Så...det første spadestik har store konsekvenser. Jeg er tilfreds med d... Læs mere

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det vi har skal være i orden, uanset om det er veje eller cykelstier. Men det er det nu også i høj grad....

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det gør vi i forvejen.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er to typer udgifter på idrætsområdet: Anlægsudgifter og serviceudgifter (drift). De er god fornuft i at bruge penge på anlæg og idrætsliv - de ter jo den direkte vej til mental og fysisk sundhed. Som Kultur- og Idrætsudvalgsformand har jeg bedt om overblik over alle de eksisterende ønsker som vores foreninger og brugere har til anlæg. Noget handler om renovering af det ... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg kæmpede forgæves, da A og V lukkede Egnsteatret Undergrunden. En perle i Furesø - og ud over Furesø grænser. Men V synes ikke det må koste - og A synes det var for elitært. Begge dele er helt galt i en radikale optik. Enestående dansk musikdramatik under den statslige Egnsteateraftale er med til at sikre kulturarven i HELE Danmark - ligesom andre kommuners egnsteatre gør... Læs mere

Der skal bygges boliger på erhvervsområdet Widexgrunden i Værløse, der lige nu står ubenyttet hen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

På Widexgrunden skal der i den bedste af alle verdener være et udbygget iværksætter miljø, et friplejehjem og en ungdomsuddannelse. Den stationsnære beliggenhed er altafgørende til feks. at placere en ungdomsuddannelse. Området er udlagt til erhverv p.t., og vi har ikke flere ledige erhvervsområder. Det er (for) nemt at bygge boliger - det er der altid developere der har gode ... Læs mere

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Uh ha. den er svær, for...vi vil gerne inklusion, men inklusion også grænser - både for barnets skyld (især), men også for det som vi så mærkeligt kalder "normalklassen". I Furesø gør vi faktisk en stor indsats for at følge udviklingen tæt (i børn og skoleudvalget hvor jeg sidder) og re-tænke indsatsene så der er flere "mellemrum" - altså alternativer til enten at være i klas... Læs mere

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg synes det er oplagt at vi går i dialog med bycentrene om at dedikere pladser - men også sikre ladestandere - til el-biler.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (5)

Byrådsmedlem, Furesø Kommune

2017-d.d.

Medlem af Økonomiudvalget, Furesø Kommune

2017-d.d.

Medlem af Udvalget for Skole og Ungdomsuddannelse., Furesø Kommune

2017-d.d.

Medlem af Udvalget for Beskæftigelse og Erhverv, Furesø Kommune

2017-d.d.

Formand for Udvalget for Kultur, Fritid og Idræt, Furesø Kommune

2017-d.d.

Erhvervskarriere (1)

Selvstændig - Konsulent og facilitator, Hessner-consult.dk

2011-d.d.

Uddannelse (1)

Cand.merc., Copenhagen Business School, Økonomi og virksomhedsledelse

1988-1993

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

735
Radikale Venstre
2130
Regionsrådsvalg 2021

797
Radikale Venstre
93614
valgt ind
Kommunalvalg 2017

478
Radikale Venstre
1556
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
735
Partiet i alt
2130
Regionsrådsvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
797
Partiet i alt
93614
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Radikale Venstre
Personlige stemmer
478
Partiet i alt
1556
Kandidatens mærkesager
Integration
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat