8733-eb93aafc.jpeg
8733-eb93aafc.jpeg
RV
Radikale Venstre
Bjørn Bjerrehøj
Født 29/11/1983 i Slagelse - Gift - Ingen børn - 2770 Kastrup
Nuværende stilling: Chefkonsulent
Hvorfor bør man stemme på dig?
Fordi jeg vil arbejde for en grøn bæredygtig kommune, som har fokus god velfærd (ældre/unge mv.) og som ikke er bange for at invitere det private erhvervsliv indenfor - eller sikre gode rammevilkår.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

En sammenlægning af Dragør Kommune og Tårnby Kommune er en god idé.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi kan langt hen af vejen lave et forpligtende samarbejde. Jeg vil ikke aktivt arbejde for kommunesammenlægningen - men når/hvis Dragør en dag henvender sig - skal vi være klar til at indgå i den dialog.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Til mit kendskab bruger vi ikke de boliger vi allerede har til flygtninge (fordi vi modtager meget få). Derfor handler det om at tage vores andel af f.eks. kvoteflygtningene + bruge det budget der i forvejen er sat af.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det handler om at give den rette hjælp på det rette tidspunkt.

Allan S. Andersen har været en god borgmester.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Håndteringen af COVID + nedgangen i lufthavnen har været store udfordringer, som er klaret godt.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej vi bør holde skatterne i ro - der skal være råd til velfærden.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det handler om at gøre det attraktivt at bevæge sig. Det handler om at udbygge/bygge supercykelstier. Det handler om at skabe byrum som inviterer til bevægelse mv.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det handler om en balancegang.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at sikre forebyggelse - så vi undgår at skulle genoptræne. Men det handler også om at sikre større fleksibilitet - f.eks. genoptræning i eget hjem. Men omvendt er det også vigtigt for en del borgere at komme ud - socialt og møde andre mennesker.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Umiddelbart ikke, MEN vi skal gøre alt hvad vi kan for at få folk tilbage i arbejde.

Tårnby Kommune svigtede sine indbyggere ved ikke at kæmpe mere aktivt mod udvidelsen af Københavns Lufthavn i retninger af støjplagede boligområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det bør være muligt at sikre udviklingen af lufthavnen - samtidig med at man støj- og klimakompensere indenfor lufthavnens område.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej vi bør holde skatterne i ro - der skal være råd til velfærden.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bør sikre at kommunens bygninger, bilpark mv. bliver CO2-neutral. Derudover skal vi påvirke nationalt niveau til at stille større krav til f.eks. nybyggeri, virksomheder mv.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal via f.eks. frivillige foreninger sikre en god integration - så der er nogle til f.eks. at hjælpe med at oversætte kommunens eller det offentliges breve - sikre lektiehjælp til børn og unge. Hvis vi giver en tidlig indsats får vi også en vellykket integration.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg tvivler på, at vi får en "betydeligt" bedre ældrepleje uden at bruge flere penge. Men det handler for mig om at vi har "god" ældrepleje.

Tårnby Kommune bruger for mange ressourcer på at udvide og forbedre trafikforholdene på Englandsvej i stedet for at fokusere på at få mindsket bilismen gennem Tårnby Kommune.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er lavet nogle forbedringer + behov for flere f.eks. ny/bedre asfalt. MEN overordnet set skal vi fremme kollektiv trafik og cyklisme med f.eks. gode cykelstier/supercykelstier.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Minimumsnormeringerne hjælper en del herpå. Så forhåbentligt vil det kunne gøre en markant forskel.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er ingen garanti for at servicen bliver bedre. MEN det skal selvfølgelig fortsat være muligt for ældre at kunne bestemme om de evt. vil have en privat udbyder.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det handler om at sikre grønne "åndehuller" - og sikre en større biodiversitet.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det handler om at når en vej renoveres - så udbygge og renoveres cykelstierne samtidig. Det skal være både og.

Tårnby Kommune skal bruge færre ressourcer på at skabe jobs i rejse- og oplevelsesbranchen og flere ressourcer i andre brancher.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det handler om en balancegang. Vi skal fremme bæredygtige arbejdspladser og sikre medarbejdere til f.eks. ældreplejen.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at vi gør hvad vi kan for at folk kommer tilbage i varig beskæftigelse - i tilfælde af de har mistet deres arbejde.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har et rigt idrætsliv f.eks. 2 svømmehaller i én kommune. Der bør i stedet tænke i at åbne de kommunale faciliteter op - så det er muligt at booke 1 badmintonbane eller 1 svømmebane.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Som jeg ser det handler det om at synliggøre nogle af de tilbud vi allerede har.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det handler om at sikre f.eks. 2-lærer ordninger. Det handler om bedre normering f.eks. færre børn i klasserne. Det handler om sikre den rette hjælp til de børn der har brug for det.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal være sikre at samarbejdet off/privat muliggør at der laves opladningsmuligheder for el-biler.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det bør være muligt at sikre en bedre og mere effektiv off. transport, som gør det muligt nemt og enkelt at transportere sig i regionen.

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej. Der har selvføleligt være spidsbelastninger. Men overordnet set har det være muligt at få tider hurtigt i f.eks. "ydertimerne".

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det handler om at tale erhvervsuddannelserne op - da det særligt er her vi har mangel på arbejdskraft.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det private skal være et supplement til det offentlige.

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Langt de fleste gange folk får den rigtige hjælp. MEN der har efterhånden været en del skandalesager - som skal tages alvorligt. Derfor må vi afvente hvad redegørelser mv. giver anledning til. Regeringens kommende sundhedsreform kunne også tænkes at ændre akuttelefonen - ikke kun i Region Hovedstaden - men i hele landet.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er vigtigt at der er tilbud i yderområderne. Men det er også vigtigt at sikre tilbud i områder men en høj befolkningstæthed.

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal gøre mere for at sikre rent drikkevand/grundvand. Men tænker det handler om at sikre oprydning af forurenede grunde og vores generationsforureninger.

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

NEJ.

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der har været et efterslæb - som vi er ved at komme efter. Der er i høj grad mangel på arbejdskraft - noget handler om rammer og vilkår (løn, arbejdstider mv.) men noget handler også om ledelse.

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det handler om at sikre den bedste behandling. Dermed kan en række mindre sygehuse- og sundhedshuse fortsat have sin berettigelse, men vi bør ikke gå på kompromis med kvaliteten.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det handler om at regionen f.eks. skal være medspiller når f.eks. gadesygeplejesker skal finansieres i kommunerne.

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det arbejdes der i forvejen på - i 2023/2024 træder den nye model i kraft.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det handler om at sikre et fagligt højt niveau. Jeg synes det bedre hører til i regionen - end i kommunerne.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

På de områder hvor det giver mening skal vi ikke være bange for at udlicitere/lave udbud.

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er erfaringer f.eks. fra Sverige at trække på. Men overordnet set mener jeg at sundhedsbehandlingen i Danmark skal og bør være gratis.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

NEJ. Regionen har vist sit værd og skal forsætte. Fordelingen af arbejdsopgaver tænker jeg med fordel kan justeres.

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har netop prioriteret flere midler hertil.

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det handler om at sikre en fleksibel off. transport. Det giver ikke mening at køre stor busser rundt i yderområderne i hele døgnet. Men i stedet tænke i fleksible muligheder med telebusser, teletaxer mv.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Region Hovedstaden er netop Region Hovedstaden - dvs. der burde ikke være områder der oplever at være yderområder. Dog kan der være områder hvor der er langt til f.eks. sygehuset. Men måske vil regeringens sundhedsreform hjælpe herpå.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Hvorvidt det skal være metro eller f.eks. Guidet Light Transit (GLT), som kombinerer hjul og skinner, og Bus Rapid Transit-systemet (BRT), som er busser i egen kørebane - det må komme an på konkrete anbefalinger.

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er upraktisk i en travl hverdag at haste frem og tilbage til lægen i arbejdstiden. Derfor bør flere konsultationer tænkes virtuelt.

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det handler om at psykiatrien skal have et løft. Men den bør ikke ske på bekostning af det somatiske område.
Curriculum Vitae

Erhvervskarriere (12)

Chefkonsulent, Udviklings- og Forenklingsstyrelsen

2020-d.d.

SP teamleder, Sjællandsuniversitetshospital

2020-2020

Specialkonsulent, Odense Universitetshospital

2014-2019

Adward manager, JCI Danmark

2014-2015

Junior, JCI Danmark

2008-2015

Fuldmægtig, Socialstyrelsen

2014-2014

Controller, Kerteminde Kommune

2012-2014

Vice President Operations, JCI Denmark

2013-2013

Formand, JCI Denmark

2012-2012

Akademisk projektleder, Region Syddanmark

2011-2012

Konsulent, Danish Diabetes Association

2009-2010

Studentermedhjælper, Odense Kommune

2008-2009

Uddannelse (2)

Master, Syddansk Universitet, Offentlig ledelse

2015-2018

Kandidat, Syddansk Universitet, Statskundskab

2003-2009

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Regionsrådsvalg 2021

632
Radikale Venstre
93614
Kommunalvalg 2021

110
Radikale Venstre
776
Regionsrådsvalg 2017

977
Radikale Venstre
23926
Kommunalvalg 2017

491
Radikale Venstre
5215
Regionsrådsvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
632
Partiet i alt
93614
Kommunalvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
110
Partiet i alt
776
Regionsrådsvalg 2017
Radikale Venstre
Personlige stemmer
977
Partiet i alt
23926
Kommunalvalg 2017
Radikale Venstre
Personlige stemmer
491
Partiet i alt
5215
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat