260402-46f512e3.jpeg
260402-46f512e3.jpeg
C
Det Konservative Folkeparti
Charlotte Haagendrup
Født 4/3/1967 i Lyngby-Taarbæk kommune - Gift - 4 børn - 3650 Ølstykke
Nuværende stilling: Socialrådgiver
Hvorfor bør man stemme på dig?
Vi skal give mere plads til det frie valg. For de ældre, er det ikke kun hvem der skal svinge støvsugeren, men også hvilken slags bolig de skal kalde deres hjem. Vi skal også i Egedal have friplejehjem. Vi skal fortsat gøre det interessant og let at være erhvervsvirksomhed i Egedal. Vi skal også have fokus på de Egedal borgere, som i kortere eller længere tid har en funktionsnedsættelse får den rettidige og værdige hjælp og støtte. Det er afgørende at vi fortsat udbygger vores fritidskvadratmeter i hele kommunen, så vores vision "En hverdag i fælleskab og bevægelse" kan fortsætte - også fremover, hvor mange nye tilflyttere er kommet til. Vi har lige nu kvardratmeter nok, men det varer ikke længe før vi kommer til at mangle. I kommende periode skal vi kigge fra skolerenoveringer til fritidskvadratmeter - ikke kun idrætslivet, men hele området. Og så skal vi fortsat udlkægge meget til Egedals borgere. Vi skal sætte rammen, og så skal politikker og indhold i renoveringer ud i virk
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er der slet ikke behov for i Egedal. Heldigvis er der nogle rigtige fornuftige samarbejder mellem foreninger, kommune og Erhvervsliv, som har været engagerede oig dygtige til den del.

Midler til borgere med handicap skal have højeste prioritet, selv hvis det betyder færre midler til andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Borgere med funktionsnedsættelser ønsker sig først og fremmest en værdig behandling. Dernæst skal man i Egedal ikke føle man skal i kamp, når man skal til møde om sine udfordringer. Der skal være muligheder for de borgere der har brug for en hånd i ryggen.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der SKAL være ressourcer til at hjælpe de mest udsatte borgere i Egedal. Der skal også gives en ordentlig behandling i den sagsgang der skal til. Det koster ikke penge.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener ikke vi skal spare for at sætte skatten ned.

De to skolelukninger i Ølstykke og Smørum har været en god beslutning.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De to skolelukninger giver i min optik stadig bedst mening. De blev lukket for at vi kunne tage de bedst fungerende skoler og renovere disse og derved få færre kvadratmeter. Der er de kommende mange år færre elever på skolerne i Egedal, og der er i min optik tosset, at lade dem stå halvtomme., og samtidig skulle vedligeholde dem

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Visionen i Egedal, som Byrådet har vedtaget er "En hverdag i fællsekab og bevægelse". Den går i tråd med at jeg som konservativ ønsker at borgerene i Egedal har et rigt fritidsliv, og derunder også motion, bevægelse. Vi har i naturen skabt forskellige muligheder over årene, som vi fortsat skal udbygge. Samtidig skal vi sørge for at vores foreninger kan eksistere og gerne ekspa... Læs mere

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det tænker jeg ikke vi har problemer med i Egedal

Der er behov for at bygge flere nye daginstitutioner i Egedal Kommune – også selvom andre velfærdsområder får færre midler.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er jo ofte sådan at vi ikke nødvendigvis kan bruge penge på alle områder. Vi bygger når vi har brug for det. Der er åbnet daginsittution i Smørum i 2019, der er fremrykket daginstitution i Ølstykke til 2024, der udbygges i Slagslunde på eksisterende institution, og dvi skal udbygge med endnu en institution i Smørum snart. Vi har fået markant flere borgere, der har tilva... Læs mere

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er ingen tvivl om at forebyggelse er vejen fram og det er der vi skal sætte ind.

Karsten Søndergaard har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der gøres meget i Egedal for at støtte borgere tilbage i arbejde. Det skal der også, for vi ved, fra undersøgelser, at hurtig tilbagevenden til arbejdmarkedet, er bedst.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Som konservativ vil vi altid gerne lade pengene være i borgernes lommer.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det skal gøres i en process så vi passer på vores kommune.

Egedal Kommune har forsømt det specialiserede socialområde.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Når man læser handleplan fra to møder, med borgere og pårørende til borgere med funktionsnedsættelser, så ser det ud som om det er værdighed og ordentlighed der først og fremmest mangler.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

For Egedals vedkommende, har vi alle sammen været dygtige og engagerede i at byde nye borgere fra verden velkommen, og samtidig støttet og stillet krav så de er kommet godt og ordentligt ind i vores lokalsamfund. Derfor er de fleste af de nye borgere i Egedal også selvforsørgende ved ordinære job og uddannelse.

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er ingen tvivl om at noget kunne gøres anderledes og vi kunne få noget bedre.

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Konservative ønsker at der er et ordentlig antal medarbejdere i dagsinstitutionerne, og at de bruger mest tid på at være om børnene. Desuden ønsker jeg at der skal mere fokus på at fremme dagplejen, som desværre i mange år har været nedprioriteret og udhulet. Det skal der laves om på.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Private aktører er velkommen på ældreområdet, og kan medvirke til at kommunen kommer til at se anderledes på hvordan tilgangen til forskellige opgaver også kan løses.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg mener at der prioriteres fornuftigt når vi skal udlægge pg planlægge nye byggerier. Der skal bestemt prioriteres grønne områder - og det kan næsten ikke blive for højt.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere for eksempel nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vejene skal naturligvis være fremkommelige og uden huller og andet. Det er ikke til diskussion. Cykelstier til bla. stationer og offentlige institutioner (feks. skoler og sport) er naturligvis også en vigtig faktor. . Konservative ønsker fortsat at udbygge med cykel/gang stier, hvor det giver mest mening.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Problemet er ikke så stort i Egedal. De langtidsledige skal have den støtte og hjælp til at komme ud popå arbejdsmarkedet igen. Ikke mere - ikke mindre.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal bruges penge så borgerne i Egedal kan dyrke fritiden, uanset om det er idræt eller andre interesser. Visionen for Egedal er en hverdag i fællesskab og bevægelse, og vi ved at jo sundere menensker er, jo bedre har de det psykisk og fysisk, også hvis sygdom rammer. Der er i indeværende periode investeret meget i faciliteter på idrætsområdet. Den kommende periode skal d... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

I Egedal har vi en kunststrategi og for hvert grundsalg sættes 2% af til kunst. Det betyder at vi kan fokusere på kunst uden at skulle "have penge op af lommen". Om vi fremadrettet skal have mere fokus på feks. udstillinger og koncerter, tror jeg ikke umiddelbart. Der er så mange ligende arrangementer omkring os, at vi nok vil få svært ved at hamle op med det.

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er allerede mange tiltag for at hjælpe udfordrede børn i folkeskolen. Vi skal også passe på vores andre elever, så det handler om at styrke vores dygtige lærere og pædagoger i skolen, og give dem muliigheder for at rumme forskellige børn i samme lokale.

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej, da - vi skal ikke efterligne København.
Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der er gymnasier i rigtig mange byer, men der er meget langt mellem erhvervsskolerne. meget langt.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der kan ikke på samme måde være specialisering på mindre sygehuse. Derfor skal det være større hospitaler. Der kan desværre være problemer med pårørende får længere transport ved besøg,

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg kan have en bekymring for at det er for meget for Regionen.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal sikres at der er mulighed for Flextrafik

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (5)

1. viceborgmester, Egedal Kommune

2022-d.d.

Formand, Kultur- og Erhvervsudvalget, Egedal Kommune

2014-d.d.

Medlem af Social- & Sundhedsudvalget, Egedal Kommune

2017-d.d.

Medlem af Økonomiudvalget, Egedal Kommune

2017-d.d.

Byrådsmedlem, Egedal Kommune

2005-d.d.

Erhvervskarriere (4)

Socialrådgiver, Halsnæs kommune

2020-d.d.

Socialrådgiver, Ballerup Kommune

2017-2020

Owner, ScarpFactory.dk

2009-2014

HR Manager, Special-teknik A/S

2006-2012

Uddannelse (2)

Bachelor, University College Sjælland, Socialt arbejde

2013-2017

Diplomuddannelse, Plymouth college of further Education, Business and Finance

1989-1991

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

682
Det Konservative Folkeparti
3019
Regionsrådsvalg 2021

785
Det Konservative Folkeparti
190020
Regionsrådsvalg 2017

770
Det Konservative Folkeparti
103772
valgt ind
Kommunalvalg 2017

610
Det Konservative Folkeparti
2784
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
682
Partiet i alt
3019
Regionsrådsvalg 2021
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
785
Partiet i alt
190020
Regionsrådsvalg 2017
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
770
Partiet i alt
103772
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Det Konservative Folkeparti
Personlige stemmer
610
Partiet i alt
2784
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Kultur, idræt og fritid
Socialområdet
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

50579-1c7945c3.png
Martin Geertsen Spidskandidat