227044-3a315eb3.jpeg
227044-3a315eb3.jpeg
RV
Radikale Venstre
Jacob Netteberg
Født 9/11/1970 i København - I parforhold men ikke samboende - 2 børn - 3460 Birkerød
Nuværende stilling: Selvstændig, direktør
Hvorfor bør man stemme på dig?
Jeg er pragmatisk værdi-kriger, far og selvstændig iværksætter. Har erfaring fra vores sygehusvæsen, uddannelsessystem, og erhvervslivet. Har levet, studeret, undervist og arbejdet både i udlandet og hjemme. Jeg har solceller på taget, og en giftfri have. Jeg arbejder frivilligt med flygtninge, og har været mentor for unge i socialt belastede boligområder. Jeg sætter handling bag mine ord, jeg slår ikke blikket ned og knytter næven men smøger ærmerne op, og rækker hånden frem. Jeg tør tænke nyt! - Vi skal tage ansvar for at løfte borgere med brug for hjælp, til at mestre eget meningsfyldte liv. Vi skal styrke vores foreningsliv. Og civilsamfundet skal inddrages med borgersamlinger og borgerforslag. Vi skal løfte FN's 17 Verdensmål og gå forrest i den kommunale grønne omstilling og værne om både natur og drikkevand. Kommunens økonomi skal drives ansvarligt. Vi skal have fokus på erhvervsliv og iværksætteri. Med kvalificeret rådgivning, digital infrastruktur og effektiv sagsbehandling.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg ved at vores jobcenter gør en formidabel indsats - idag! Og vi får groft sagt meget mere integration for færre penge, end vi gjorde for 4 år siden. Jeg ser integrationsindsats som en investering fremfor bare en udgift. Og især de unge skal gribes, og hjælpes igang med uddannelse, lærepladser og sportslige fællesskaber så vi ikke gentager fortidens fejl med fremmedgørelse og... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Omgørelser i Ankestyrelsen taler deres tydelige sprog. Vi har for længe valgt "den billigste vej". Og det ender med at koste os dyrt i det lange løb. Både som kommune og økonomisk, men nok så vigtigt, koster det på et menneskeligt plan, hvor pårørende og samfund ender med at betale en pris.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Selvom alle gerne vil betale mindre, kommer vi ikke udenom at Rudersdal har Danmarksrekord i den laveste kommuneskat! Det er fint, men ingen grund til at sænke niveauet. Med stigende krav til vores velfærd, både for børn, unge og gamle, vil der blive brug for hver en krone.

Det er problematisk, at ingen af kommunalbestyrelsens 23 medlemmer har indvandrerbaggrund, selvom hver 13. indbygger i Rudersdal har dette.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er glad for at Rudersdal Radikale Venstre i år har mindst én kandidat med indvandrebaggrund. Men så gerne flere i alle partierne.

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Endnu engang - jeg tror ikke på præmissen at det behøver at være "på bekostning af andre områder". Jeg er overbevist om at vi kan gøre det bedre for samme midler. Men derudover ser jeg gerne at vi prioritere den fysiske aktivitet, som et generelt sundhedsforbyggende tiltag. Jf. vores støtte til idrætsanlæg, men også at støtte div. foreningsforslag og adgang til netop bedre cyke... Læs mere

Jens Ive har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Synes spørgsmålet er både uværdigt og populistisk. Jens Ive er ikke min partifælle, og jeg er politisk uenig med ham i flere sager. Men jeg vil ikke deltage i en slags personhetz. Jeg vil hellere diskutere politik.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er ikke sikker på vi bruger "for mange penge på mennesker der kan klare sig selv". Men jeg er ikke i tvivl om at vi kunne gøre det både bedre og mere hensigtsmæssigt når det kommer til dem der virkelig har brug for vores hjælp.

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi bruger mange kræfter på genoptræning. Flere fælles initiativer med vores nabokommuner kan give os mere for de samme penge. Og forebyggelse er og bliver, en vigtig prioritering i de kommende år.

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vores jobcenter er faktisk ret dygtige til at hjælpe de fleste igang med nyt job eller anden uddannelse. I Rudersdal er langt de fleste af dem udenfor arbejdsmarkedet, tilbage i beskæftigelse indenfor 3-6 mdr. De få, der dog har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet har typisk mere brug for hjælp af social karakter. Og det skal vi (fortsat) blive bedre til.

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den grønne omstilling koster! Og som Magrethe Vestager sagde: "Sådan er det jo!" Det er en bunden opgave, at vi som kommune, såvel som samfund, skal nedbringe vores CO2. Og i en overgang vil det unægtelig betyde et merforbrug af vores midler, men vi har heldigvis råd og kræfter til det.

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi har (desværre) en markant forskel på flere af vores plejecentre. Det er tydeligt både på medarbejdertilfredshed, fastholdelse, søgning og beboer kommentarer. Og de "gode" koster ikke nødvendigvis mere end de mindre gode. Det handler i høj grad om faglighed, ledelse og inddragelse af medarbejdere og pårørende.

Det var en god beslutning at foretage en administrativ sammenlægning af otte skoler til fire skoler.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

For mig at se var det "et nødvendigt onde" jeg gerne havde været foruden. Men jeg er ikke i tvivl om at alternativet havde kostet os mindst én skole i kommunen, og de resterende ville skulle kæmpe med dårlig økonomi de næste mange år. I det lys er jeg rigtig glad for at vi lykkedes med at beholde skolematrikler i alle landsbyer i kommunen. Men jeg havde gerne set en langt mere ... Læs mere

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi er allerede i fuld gang med implementering af minimums normeringer. Men det er vigtigt at vi ikke kun ansætter, men fastholder fagpersonale i vores daginstitutioner. Således bør vi også gøre det attraktivt med flere efteruddannelser og sikre vilkår for vores personale.

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg kan sagtens forestillle mig ydelser der leveres af det private. Vi har således et udemærket tilbud i hjemmeplejen, og ikke desto mindre, har flere tilvalgt den kommunale hjemmepleje. Måske netop pga konkurrencen har vi netop fået en række forbedringer i vores kommunale tilbud.

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

De grønne områder er og bliver vores vigtigste årsag til at borgere vælger at flytte til vores kommune. Derfor skal vi altid værne om dem. Og vi bør kunne finde kompromisser når der bygges nyt som ikke er på bekostning af vores skov, søer eller vandløb.

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Naturligvis skal vores veje vedligeholdes, men hvis vi skal tiltrække flere over på cyklen kræver det investeringer i cykel-infrastruktur.

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Ligesom integration og meget andet socialt arbejde, er dette ikke udelukkende en udgift, men en investering. AT hjælpe langtidsledige i job (eller i efteruddannelse) vil næsten altid være en sund investering over en længere periode. Derfor kan det et enkelt år godt se "dyrt" ud på budgettet, men det bliver hurtigt dyre at lade stå til.

Rudersdal Kommune bør afsætte midler til at forhindre butiksdød i eksempelvis Birkerød, Nærum og Holte – selvom det går ud over andre velfærdsområder.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er ikke parat til at lade detailhandel indsatser gå ud over velfærd. Men vi bør lytte til vores detailhandel. Og hvis vi kan finde midler i de opkrævede dækningsafgifter som kan bruges konstruktivt sammen med fælles detailhandel, er jeg åben for ideen. Vil dog påstå vi gør allerede en del for vores handelsliv. Således er især Holte midtpunkt og Nærumvænge torv i den grad på... Læs mere

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er ikke sikker på det skal være "på bekostning af" andre områder, da vi jo både sidste år og netop i det vedtagne budget har sat ekstra midler af til flere store idrætsopgaver. Således både tagrennovation og nye gulve i flere af vores haller, ligesom der er bevilget midler til fodboldklubben i Birkerød og forundersøgelser til ny svømmehal. Så vi bruger skam allerede flere p... Læs mere

Det var gode beslutninger, at Rudersdal Kommune hævede skatten i både 2020 og 2021.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Da vi endelig fik en mulighed for at beholde gevinsten ved en skattestigning efter udligningsreformen, gav det god mening at hæve skatten. Rudersdal har fortsat Danmarks "billigste" skatteprocent, men i det mindste har vi ikke længere samme likviditetsproblemer.

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg er tilhænger af at kommunen i høj grad stiller rammer til rådighed, og vi lader private aktører udnytte disse rammer. Det betyder at vi skal "prioritere at facilitere". Det er også det vi gør idag, og med de netop frigivet ekstra puljemidler har vi både indkøbt en kæmpeskærm som kan benyttes af foreninger, ligesom vi har stillet med både mandskab og udstyr i forbindelse med... Læs mere

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi SKAL forbedre hjælpen til børn med udfordringer! Det er simpelthen en bunden opgave - fordi flere og flere børn får stillet diagnoser, flere og flere børn mistrives, og fortsat er der for mange der har udfordringer. Men det skal ikke være på bekostning af de øvrige børn, og det behøver det heller ikke at være! Det kræver flere 2-lærer ordninger, bedre tid til elever (læs: ko... Læs mere

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens svar på kandidattesten til Regionsrådsvalget

Regionen skal bruge flere penge på kollektiv trafik, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det har været for besværligt at blive testet for covid-19 i Region Hovedstaden.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det bør være en prioritet at få flere til at vælge erhvervsuddannelse eller erhvervsgymnasium fremfor almene gymnasier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er godt med gymnasielle uddannelser, men de unge søger det også i stor stil helt af sig selv. Så vi skal naturligvis prioritere at gøre det attraktivt med erhvervsuddannelserne. Især til de unge drenge der har brug for noget andet end de meget boglige og akademiske ungdomsuddannelser.

Hvis det offentlige indgår et tættere samarbejde med privathospitaler, vil det øge kvaliteten af sygehusvæsenet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Akuttelefonen 1813 virker, som den skal.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Den virker rimeligt, men ventetider er et reelt problem.

Regionen skal opprioritere kulturelle indsatser/projekter i yderområder, frem for i de store byer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at forebygge, undersøge og rense forurenet grundvand, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres mere brugerbetaling på sundhedsområdet for at finansiere flere og dyrere behandlinger i fremtiden

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Forholdene for gravide og fødende i Region Hovedstaden er gode.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ekstremt forskelligt - og dermed ikke "gode nok".

Det er vigtigt at holde fast i de mindre syge- og sundhedshuse, selv hvis det koster på specialiseringen på de enkelte sygehuse

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er ikke et "enten eller" men et "både og". De små, og nære sundhedshuse skal også fungere som "forlængelse" af de specialiserede afd på sygehusene.

Regionen skal bruge flere penge på at sikre socialt udsattes adgang til sundhedsvæsenet på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør være en mere ligelig fordeling af tosprogede elever på de gymnasiale uddannelser i regionen end det er tilfældet i dag

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

"Ekkokammer" eller "glasboble" - kært barn har mange navne. Både etnisk danske og tosprogede elever har godt af at lære mangfoldigheden. Vi har ikke brug for at store grupper lukker sig om sig selv. Hverken den ene eller anden gruppe.

Region Hovedstaden skal overtage specialtilbud til handicappede børn fra kommunerne.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Med omgørelser på +50% indenfor det specialiserede område er vi nødt til at reformere det nuværende system. Om det skal være regioner, eller anden faglig organisering er ikke afgørende for mig. Men det er et problem der kræver nytækning.

Sygehusene skal i højere grad lade private virksomheder stå for vaskeri, rengøring, patienttransport, bygningsdrift og lignende opgaver

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på at finde, undersøge og rense forurenede grunde, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør indføres et gebyr på besøg hos praktiserende læge for at finansiere andre udgifter i sundhedssystemet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Jeg så gerne at tandlæge blev gratis eller fik langt større offentlig tilskud end idag. Hvis det kunne finansieres ved et mindre gebyr hos praktiserende læge, så godt. Det bør dog være indkomstafhængigt. Og fortsat gratis for folk på overførselsindkomst.

Regionerne bør nedlægges og opgaverne lægges ind under kommuner og stat

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionens fødeafdelinger skal tilføres flere midler – selv om det betyder, at andre sundhedsområder i regionen får færre midler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Buslinjer med få passagerer skal nedprioriteres, så der kan sættes flere busser ind på linjer med mange passagerer

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal også investere i grøn omstilling i yderområder. Alt for mange udenfor de store færdselsårer er tvunget til at have mindst én bil idag. Derfor må vi fastholde tilbud om kollektiv transport, også i yderområder.

Regionen skal opprioritere akutberedskabet i yderområderne, selv om det vil ske på bekostning af andre områder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Vi skal opprioritere beredskabet - men med de kommende sundhedshuse vil der forhåbentlig også bliver væsentlig kortere afstande til mange typer behandling.

Region Hovedstaden skal arbejde for og bidrage økonomisk til at etablere en metrolinje mellem Rigshospitalet og Herlev Hospital med stop ved Bispebjerg Hospital undervejs.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

En større andel af konsultationer med praktiserende læger skal foregå over video eller telefon

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Regionen skal bruge flere penge på psykiatrien på bekostning af andre sundhedsområder

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Psykiatrien, og især børn- og ungepsykiatrien er i alvorlige vanskeligheder. Vi bør sidestille psykiske sygdomme med somatiske. Samme ressourcer, samme krav på diagnose og behandling.
Curriculum Vitae

Politisk karriere (4)

Kommunalbestyrelsesmedlem, Rudersdal Kommune

2019-d.d.

Folketingskandidat, Nordsjællands Storkreds

2018-d.d.

Formand for Radikale Venstre Kandidatnetværk

2019-d.d.

Medlem af Hovedbestyrelse

2019-01-01-d.d.

Erhvervskarriere (2)

Direktør, WE KNOW PEOPLE A/S

2013-08-20-d.d.

Strategisk rådgiver

2022-04-01-d.d.

Uddannelse (3)

, International Advertising Association IAA, Marketing Manegement

2010-2012

Pba., Space Invaders, Digital Design

1996-1998

Diploma graduate, IT-Universitetet, Cph., Digital Marketing

2008-2008

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
Folketingsvalg 2022

ukendt
Radikale Venstre
ukendt
Regionsrådsvalg 2021

1251
Radikale Venstre
93614
valgt ind
Kommunalvalg 2021

425
Radikale Venstre
2472
Folketingsvalg 2019

ukendt
Radikale Venstre
ukendt
Regionsrådsvalg 2017

1745
Radikale Venstre
74270
Kommunalvalg 2017

233
Radikale Venstre
2476
Folketingsvalg 2022
Radikale Venstre
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Regionsrådsvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
1251
Partiet i alt
93614
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Radikale Venstre
Personlige stemmer
425
Partiet i alt
2472
Folketingsvalg 2019
Radikale Venstre
Personlige stemmer
ukendt
Partiet i alt
ukendt
Regionsrådsvalg 2017
Radikale Venstre
Personlige stemmer
1745
Partiet i alt
74270
Kommunalvalg 2017
Radikale Venstre
Personlige stemmer
233
Partiet i alt
2476
Kandidatens mærkesager
Beskæftigelse/arbejdsmarked
Integration
Miljø og klima
Socialområdet
Sundhed
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Hovedstaden

S

Socialdemokratiet

279876-90769155.jpeg
Lars Gaardhøj Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

260922-b7030ff9.jpeg
Karin Friis Bach Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

280285-5a20f304.jpeg
Christoffer Buster Reinhardt Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

51852-b908cf49.jpeg
Jesper Hammer Spidskandidat

Valgfest med mexicansk tema

17709-e3a6be00.jpeg
Michael Staal-Olsen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

261250-a1a4eb93.jpeg
Peter Westermann Spidskandidat

Veganerpartiet

261229-15ff0e12.jpeg
Ole Therkelsen Spidskandidat

Lokalliste i Region Hovedstaden

280862-dc923143.jpeg
Karoline Cleemann Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

282549-86b491f1.jpeg
Niels Høiby Spidskandidat

Hampepartiet

280641-51cb1bc2.jpeg
Klaus Trier Tuxen Spidskandidat
KD

Kristendemokraterne

261963-0e6225b1.jpeg
Bjarne H. Kirkegaard Spidskandidat

Lavere skatter og afgifter

Martin Tidsvilde Spidskandidat

Danmark for Alle

280768-7f8e4201.jpeg
Stefan Socevic Spidskandidat

Fjordlandslisten

Camilla Cordius Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

164282-e2dfd517.jpeg
Finn Rudaizky Spidskandidat

Stram Kurs

43191-5fd3917e.jpeg
Rasmus Paludan Spidskandidat

Feministisk Initiativ

282321-e4023f13.jpeg
Sally Dorthea Fischer Spidskandidat

Kommunisterne

280656-674de0cc.jpeg
Rikke Galina Frydensbjerg Carlsson Spidskandidat

Det Syge Hus

280729-5cd39421.jpeg
Kim Kjellerup Spidskandidat

Copenhagen

Jakob Dabrowski Spidskandidat
V

Venstre

283826-c41c5ce6.jpeg
Martin Geertsen Spidskandidat