261765-c6350c15.jpeg
261765-c6350c15.jpeg
S
Socialdemokratiet
Jonas Ring Madsen
Født 25/9/1984 - Samboende men ikke gift - 2 børn - 2680 Solrød Strand
Nuværende stilling: Fuldmægtig
Hvorfor bør man stemme på dig?
SOLRØD KAN MERE Solrød Kommune er et godt sted at bo. Tæt på skov, strand og Hovedstaden. Vi har mange foreninger, et godt idrætsliv, sunde aktive borgere og en lav arbejdsløshed. Det er et godt grundlag for at skabe en velfungerende kommune med mulighed for at leve og bo hele livet. Men hvis Solrød Kommune i fremtiden skal kunne levere en høj service for alle borgere og en stærk økonomi, er der behov for nye politiske løsninger. Du skal stemme på mig, hvis du ønsker; * Orden i økonomien * En kommuner der hænger bedre sammen end i dag * Mere borgerinddragelse * Støjbekæmpelse * At vi passer bedre på klimaet og naturen * Dagtilbud med bedre kvalitet * En folkeskole i særklasse * En værdig ældrepleje * Og en udvikling af Stationspladsen der tager udgangspunkt i borgernes behov.
Kandidatens svar på kandidattesten til Kommunalvalget

Det er godt for Solrød Kommune, at der lige nu bliver bygget et nyt, stort transportcenter mellem Køge Bugt Motorvejen og Ringstedbanen.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Det er godt for Solrød Kommune er der etableres flere arbejdspladser. Det er også godt for de familier i Solrød, der får kort til arbejde og mere fritid. Politisk skal der være stor opmærksomhed på, at de hyppige lastbilkørsler det medfører, ikke fører til gennemkørsler af vores landsbyer eller strandområderne. I Socialdemokratiet vil vi ikke acceptere, at lastbilerne kører ig... Læs mere

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruge flere penge på at styrke integrationen af flygtninge og indvandrere

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på at hjælpe socialt udsatte grupper

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så kommuneskatten kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen bør – på bekostning af andre områder – afsætte flere penge til at sikre mere fysisk aktivitet blandt borgerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal bygges et nyt rådhus i Solrød Kommune inden for de kommende fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Der skal ikke bygges et nyt Rådhus på Stationspladsen.

Kommunen bruger i dag for mange penge på at hjælpe mennesker, der godt kunne klare sig selv og for få penge på mennesker, der virkelig har brug for hjælp

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør bruges flere penge på genoptræning, selvom det indebærer, at andre kommunale sundhedsområder (som for eksempel forebyggelse) får færre penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er for let at forblive arbejdsløs i min kommune

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal spares på de kommunale budgetter, så grundskylden kan sættes ned

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Solrød Kommune skal selv bruge flere penge på at bekæmpe trafikstøj fra eksempelvis Køge Bugt Motorvejen i stedet for at afvente, at staten tager hånd om problemet.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Solrød Kommune skal igangsætte flere initiativer. I Socialdemokratiet vil vi gerne undersøge muligheden for at overdække motorvejen. Men det kræver at projektet bidrager med finansiering som fx Solceller som man arbejder med i Høje Taastrup Kommune, eller boliger som man arbejder med i Hvidovre Kommune.

Kommunen skal – på bekostning af andre områder - bruge flere penge på at sænke kommunens CO2-udledning

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Men det må ikke gå udover kernevelfærden. Den grønne omstilling, vækst og en stærk velfærd er hinandens forudsætninger.

Niels Hörup har været en god borgmester de seneste fire år.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flygtninge og indvandrere udgør et problem frem for en ressource for lokalsamfundet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er muligt at levere en betydeligt bedre ældrepleje uden at bruge flere penge

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der bør - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge til at øge antallet af ansatte i daginstitutionerne

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er godt, at Solrød Kommune har givet grønt lys til et nyt biogasanlæg ved Åmarken uden for Jersie.

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kandidatens begrundelse for svaret:

Nej. Der findes bedre alternativer til biogas som også er grønnere. Biogas er dyrt at fremstille og kræver mange transporter. Transporterne skal til lige køre langt, fordi vi ikke har nok landbrugsjorde tæt på biogassen. Biogas er ikke løsningen på fremtidens varmeforsyning i Solrød Kommune, derfor skulle Solrød Kommune i stedet have arbejdet mod flere solceller og helst en s... Læs mere

Mere konkurrence fra private aktører i ældreplejen vil forbedre serviceniveauet

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Beskyttelse af grønne områder i kommunen bliver prioriteret for højt i forhold til nye erhvervs- og boligbyggerier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Det er vigtigere at få renoveret kommunens eksisterende veje end at prioritere nye cykelstier

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Kommunen skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsætte flere penge til at hjælpe langtidledige tilbage i job

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - bruges flere penge på idræts-området

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Der skal - på bekostning af andre kommunale områder - afsættes flere penge til kunst og kultur som udstillinger og koncerter

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Skolerne skal i højere grad hjælpe særligt udfordrede børn, også selvom det vil ske på bekostning af hjælpen til de øvrige elever

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Flere af kommunens eksisterende P-pladser skal kun kunne bruges af el-biler

Helt uenig

Uenig

Neutral

Enig

Helt enig

Curriculum Vitae

Politisk karriere (3)

Byrådsmedlem, Solrød Kommune

2018-d.d.

Medlem, Økonomi-, teknik- og miljøudvalget, Solrød Kommune

2018-d.d.

Næstformand, Familie- og uddannelsesudvalget

2018-d.d.

Erhvervskarriere (4)

Fuldmægtig, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

2018-d.d.

Konsulent, Danske HF & VUC

2014-2018

AC-Medarbejder, Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen

2012-2013

Fuldmægtig, Arbejdsmarkedsstyrelsen

2011-2012

Uddannelse (1)

Kandidat Politik og administration, Aalborg Universitet

2004-2010

Kandidatens valgresultater
Personlige stemmer Partiet i alt
valgt ind
Kommunalvalg 2021

973
Socialdemokratiet
2187
valgt ind
Kommunalvalg 2017

206
Socialdemokratiet
2350
valgt ind
Kommunalvalg 2021
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
973
Partiet i alt
2187
valgt ind
Kommunalvalg 2017
Socialdemokratiet
Personlige stemmer
206
Partiet i alt
2350
Kandidatens mærkesager
Kultur, idræt og fritid
Miljø og klima
Skole/dagtilbud for børn
Sundhed
Ældre
Kandidaten på sociale medier

Alle lister i Solrød

S

Socialdemokratiet

261765-c6350c15.jpeg
Jonas Ring Madsen Spidskandidat
RV

Radikale Venstre

16263-683ef7d7.jpeg
Per Laursen Spidskandidat
C

Det Konservative Folkeparti

164788-2cc9892f.jpeg
Jan Færch Spidskandidat
NB

Nye Borgerlige

280398-d0e6b495.jpeg
Ulrik Lassen Spidskandidat
SF

Socialistisk Folkeparti

16672-0c540c91.jpeg
Henrik T. Larsen Spidskandidat

VoresSolrød

227671-07fcf6cb.jpeg
Christian Christopher Juul Nyholm Spidskandidat
LA

Liberal Alliance

164704-8ed97988.jpeg
Emil Blücher Spidskandidat

Havdruplisten

280785-a33ebe9b.jpeg
Christian Vang Spidskandidat
DF

Dansk Folkeparti

281022-73f1f56b.jpeg
Brian Mørch Spidskandidat
V

Venstre

282931-9e909bd2.jpeg
Niels Hörup Spidskandidat
Ø

Enhedslisten

279970-730fea48.jpeg
Birgit Gedionsen Spidskandidat