To vandværker lukket ned efter pesticid-fund i drikkevandet

Hofor har lukket for vandværker i Hvidovre og Dragør efter fund af for store mængder af stoffet DM, der stammer fra sprøjtemidler, i drikkevandet.

To vandværker i hovedstadsområdet er blevet lukket ned på grund af fund af for store mængder af stoffet Dimethylsulfamid, forkortet DMS.

Det oplyser Hovedstadens Forsyning, Hofor, på sin hjemmeside.

Stoffet er en pesticid-rest, der stammer fra sprøjtemidler anvendt blandt andet til landbrug og træbeskyttelse. Ved vandprøver blev stoffet fundet på otte af Hofors14 vandværker i hovedstadsområdet. Det er noget nyt, at der testes for stoffet.

Dog var det kun hos Hvidovre Vandværk og Dragør Vandværk, at mængden af DMS var så høj, at Hofor har været nødsaget til at lukke værkerne helt. 

De to vandværker blev lukket i starten af maj måned.

Hofor oplyser, at kilden til det forurenede vand i Dragør er fundet, og at den forurenede boring nu er afskåret fra vandforsyningen, så vandværket i Dragør på ny er oppe at køre igen.

Hvad er DMS?

I Hvidovre arbejdes der fortsat på at finde frem til de boringer, der indeholder DMS. Indtil kilderne er fundet, forsynes husstande i Hvidovre med vand fra Hofors store, regionale vandværker.

På de seks øvrige vandværker, hvor stoffet blev sporet, er de ramte boringer blevet taget ud af drift.

Fordi stoffet DMS ikke tidligere har været en del af Hofor kontrolprogram, kan de ikke oplyse, hvor længe stoffet har været i drikkevandet.

Vandværker: Politikerne bør forhindre DMS-fund

Fundet af stoffet har fået vandværkernes brancheorganisation, Danva, til at reagere. 

De mener, at politikerne bør indføre strengere love, der skal forhindre pesticider fra eksempelvis landbrug i at ende i drikkevandet.

- Vandselskaberne kæmper en indædt kamp for at holde rester af tilladte og forbudte pesticider ude af drikkevandet. Det er på tide, politikerne opfylder danskernes ønske om rent, pesticidfrit drikkevand og får det beskyttet en gang for alle, siger Carl-Emil Larsen, direktør i Danva, i en pressemeddelelse.

Derfor skal der indføres et forbud mod sprøjtemidler i de områder, hvor grundvandet tappes, mener foreningen.

- Der skal i forhold til de tilladte pesticider, der bruges i dag, indføres sprøjtefrie boringsnære beskyttelsesområder, så man deler landet i to; et sted hvor man dyrker vand og et andet, hvor man dyrker afgrøder. Det gælder samtidig om at få oplistet alle de forbudte stoffer, vi kan forvente at se i grundvandet, så man analyserer for dem og kan reagere hurtigt i vandselskaberne.

Hofor skriver på deres hjemmeside, at de arbejder sammen med vandværker om at få indført et forbud mod brug af sprøjtegifte og andre skadelige stoffer i nærheden af områder, hvor man indvinder vand. 

Vandværkerne i Dragør og Hvidovre var to af i alt otte af Hofors vandværker, hvis vand indeholdt stoffet DMS. Her var indholdet så højt, at Hofor var nødt til at lukke dem.
Vandværkerne i Dragør og Hvidovre var to af i alt otte af Hofors vandværker, hvis vand indeholdt stoffet DMS. Her var indholdet så højt, at Hofor var nødt til at lukke dem.
Foto: Google maps