Overblik: Alternativet foreslår cykelfradrag - se de andre partiers trafikplaner

Cykelfradrag og 30 procent billigere offentlig transport var blandt Alternativets forslag i dag. Vi har lavet et overblik over partiernes trafikambitioner

Foto: Andreas Beck / Scanpix

Alternativet fremlagde trafikudspil mandag Foto: TV 2 Lorry

1 af 2

Med få dage til folketingsvalget fremlagde Alternativet mandag et nyt trafikudspil, der blandt andet indholder et cykelfradrag til pendlere, der cykler mere end tolv kilometer til og fra arbejde.

Hvis det står til Alternativet, får cyklisterne også nye cykelstier at køre på. På landsplan afsætter partiet en milliard kroner til en pulje, som kommunerne kan søge støtte fra.  

Alternativets udspil er det seneste i rækken af forslag, der især kan få betydning i København. 

Fredag foreslog Dansk Folkeparti at undersøge muligheden for at lave en grøn plads for enden af Søerne ved Østerbrogade ved at bygge en minitunnel ved den kommende metrostation. 

Fokus på gratis bro og letbane

De to partier er langt fra alene om at have ambitioner for trafikken i TV 2 Lorrys sendeområde. Vi har derfor samlet nogle af partiernes mange forslag til ændringer i Lorryland.

Alternativets forslag

 • 30 procent billigere offentlig transport og udbygning af den offentlige transport.
 • Skærpede reglerne for miljøzoner for lastbiler, busser og varebiler i byerne.
 • Bedre vilkår for elbiler og indførelse af bilfri zoner og strækninger.
 • Alternativets borgerrepræsentationsgruppe vil nedlægge Bispeengbuen og reducere trafikken på Åboulevarden med henblik på at lukke den helt ned for trafik.
 • Kommunerne skal have mulighed for at lukke ned for biltrafikken i byerne.
 • Oprette en miljøring og et roadpricing-system, hvor man betaler for sit kørselsforbrug.
 • Hurtigere og bedre ladestandere til elbiler.
 • Parkeringspladser med fast stamplads og parkeringslicenser til delebiler.
 • 4-årig pulje til udbygning af cykelstier og cykel-infrastruktur på en milliard kroner.
 • Cykelfradrag til pendlere, der cykler 12 kilometer eller mere til og fra arbejde.

Læs mere om Alternativets udspil her

Regeringen og Dansk Folkeparti

I marts præsenterede Regeringen og Dansk Folkeparti en infrastrukturplan, som de skal samle et flertal for efter valget. Planen berør TV 2 Lorrys sendeområde på flere måder.

 

 • Frederikssundmotorvejens tredje etape: 3,4 milliarder kroner. Første fase igangsættes i 2022.
 • Sydlig Ring 5 vest for København: 6,5 milliarder kroner. Anden fase igangsættes 2025-2030.
 • Øget kapacitet på Motorring 3 ved København.
 • Udvidelse af Hillerødmotorvejen, M3 til Ring 4 (begge retninger).
 • Udvidelse af Ring 4 (nordlig del).
 • Opgradering til motorvej af Hillerødmotorvejens forlængelse.
 • Aftalen rummer også penge til generelle forbedringer af blandt andet vejnettet og den kollektive transport samt puljer til støjbekæmpelse, bedre forhold for cyklister og hurtigere togdrift

Læs mere om infrastrukturplanen her

Socialdemokratiets trafikpolitik

Socialdemokratiet vil realisere Togfonden, der blandt andet betyder en nedbringelse af rejsetiden mellem København og Odense til en time. De vil også have elbusser i Danmarks store byer.

 

Eksempler på projekter, som Socialdemokratiet mener bør indgå i drøftelserne af en ny infrastrukturplan. Der er ikke tale om en endelig prioritering:

 • Forlængelse af Hillerødmotorvejen
 • Færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen
 • Ring 5 ved København
 • Motorvej mellem Næstved og Rønnede
 • Udbygning af Helsingørmotorvejen
 • Vejforbindelse til Stevns
 • Kapacitetsforbedring på Amagermotorvejen
 • Udbygning af letbanen i Ring 3
 • International kombiterminal ved Køge
 • Cykelstier i hele landet og videreudvikling af supercykelstinetværk
 • Trafikstøjspulje

Læs mere om Socialdemokratiets infrastrukturplan her

Nye Borgerliges trafikpolitik

 • Motortrafikvejsstrækningen fra Lillerød til Hillerød skal opgraderes til en motorvej hurtigst muligt.
 • Frederikssundmotorvejen skal færdiggøres
 • Kystbanen skal styrkes
 • Kronprinsesse Marys Bro skal være betalingsfri
 • Støtter etableringen af en østre ringvej uden om bykernen med etablering af en tunnel under havneløbet, der kan forbindes til indfaldsvejene fra nord og syd.
 • Ring 5 skal skrinlægges

Læs mere om Nye Borgerliges trafikpolitik her

SFs trafikpolitik

 • Timemodellen gennemføres. Det betyder blandt andet en rejsetid på en time fra Københavns Hovedbanegård til Odense.
 • Optimering af S-togs-nettet og etablering af S-tog til Helsingør med henblik på blandt andet at nedbringe forsinkelser.
 • Miljøvenlige letbane fra Ring 3 til Nørrebro Station. Forbindelsen bør forberedes bedst muligt på en eventuel videreførelse ad eller under Nørrebrogade til Nørreport Station.  
 • Busbaner og prioriterede trafiklys skal gøre busserne hurtigere ved kørsel i byerne.
 • Flere cykelstier og –ruter i byer og langs landeveje, bedre cykelparkering og et udbygget af net af supercykelstier
 • Bedre parkeringsforhold ved stationerne, så man lettere kan skifte transportmiddel.
 • Alle busser skal i løbet af tyverne omlægges til eldrift eller biogas eller lignende efterhånden som de kommer i nye udbud.
 • SF foreslår, at der etableres et vendespor ved Ny Carlsberg station, der vil muliggøre ti minutters drift fra Frederikssund. Samtidig vil det muliggøre fortsat S-togsdrift til/fra Frederikssund og Høje Taastrup i tilfælde af personpåkørsel eller andet driftstop imellem København H og Svanemøllen.
 • Flytning af Herlev S-togs station hen ved/under den kommende letbane i Ring 3, så det bliver let og hurtigt at skifte.
 • Kapacitet i S-togene skal øges ved at forlænge togene og øge antallet af afgange.

Læs mere om SFs trafikpolitik her

Radikale Venstres trafikpolitik

Vil fortsætte med at investere i grønne buser og letbaner i de store byer og metro og S-tog i Hovedstaden. Desuden vil de have ren luft-zoner i byerne, hvor forurenende biler ikke længere skal have lov at køre

 

Radikale Venstres transportpolitik

Enhedslistens trafikpolitik

Partiet har ikke fremlagt en større plan, men af hjemmesiden fremgår det, at letbaner og supercykelstier i byerne skal prioriteres og at der skal investeres massivt i cykler, busser og jernbaner.

 

Enhedslistens hjemmeside

Stram Kurs og Klaus Riskær har ikke fremlagt planer om ændringer af trafikken. 

 

Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik