Omstridt motorvej: Ring 5-syd skaber splittelse i partierne

Fremtrædende folketingskandidater i hovedstadsområdet går i mod deres partier i spørgsmålet om en ny Ring 5-motorvej.

Folketingskandidater fra valgkredse, der bliver direkte berørt af en kommende Ring 5 Syd, bryder med den generelle holdning i deres partier i spørgsmålet om for eller imod en Ring 5 syd motorvej fra Køge til Frederikssundsvej

Den sydlige del af Ring 5, som skal aflaste trafikken i hovedstadsområdet. Foto: Transport-, bygnings- og boligministeriet

1 af 2

Pendlere oplever daglige bilkøer på motorvejene, og de vil gerne have en aflastende Ring 5 Syd. Samtidig frygter beboere langs den sydlige del af den såkaldte Ring 5 trafikkorridor, at en ny motorvej tæt på deres hus vil stavnsbinde dem.

Spørgsmålet om en Ring 5 Syd motorvej fra Køge til Frederikssundsvejen deler i den grad folk i området. Og samme splittelse ses blandt folketingskandidater, som vælgerne i TV 2 Lorrys sendeområde kan stemme på.

Lokale folketingskandidater kæmper mod en Ring 5 Syd

Blandt fortalerne for en Ring 5 syd er der mange, der i deres ja henviser til, at de samtidig afventer resultaterne af de forundersøgelser, der er igang af en Ring 5 Syd - og at det er vigtigt at finde en løsning, der generer så få mennesker som muligt. 

Men i næsten alle ja-partier er der fremtrædende kandidater, der går direkte imod partiets generelle linje i spørgsmålet om Ring 5 Syd. 

Især kandidater, der stiller op i valgkredse omkring Greve og Roskilde, er imod en Ring 5 Syd. Planen er nemlig lige nu at motorvejen skal skære ned gennem de to kommuner. Så selvom deres partier generelt er for at arbejde videre mod en Ring 5 Syd, så går fremtrædende kandidater som Bertel Haarder (Venstre), Brigitte Klintskov Jerkel (Konservative) og til dels Astrid Krag (Socialdemokratiet) i mod byggeriet af motorvejen.

Se nedenfor, hvad kandidater fra de forskellige partier mener om Ring 5 Syd:

Fortsat "hovedstadsflertal" for en Ring 5 Syd

Hvis man primært ser på, hvad partierne overordnet har svaret, og på hvor mange mandater de 13 opstillede partier forventes at få i hovedstadsområdet, så tegner der sig dog et "hovedstadsflertal" for en Ring 5 Syd.

Baggrund om Ring 5 syd

Godt en måned før valget blev udskrevet, genoplivede regeringen og DF debatten om Ring 5 med deres trafikudspil. Planen er at lave en forundersøgelse af, hvad det vil kræve at bygge en Ring 5 syd motorvej fra Køge til Frederikssundsvejen. Målet er at aflaste trafikken på hovedstadsområdets andre motorveje.

Det er især kandidaterne fra Venstre, Liberal Alliance, Konservative, Socialdemokratiet og Stram Kurs, der overordnet siger ja til at arbejde videre med planerne om en Ring 5 Syd for at komme bilkøerne til livs.

Til gengæld er kandidaterne fra SF, Radikale Venstre, Enhedslisten, Alternativet og Nye Borgerlige imod, at der bliver lavet en Ring 5 syd-motorvej. Argumenterne her er primært et nej til flere motorveje og mere asfalt, men ja til mere kollektivt trafik.

Tidligere arbejdede Dansk Folkeparti også for en Ring 5 Syd, og de var også med i regeringens trafikudspil fra marts, men mandag oplyste gruppeformanden i Dansk Folkeparti, Peter Skaarup, til TV 2 Lorry, at partiet ønsker at sætte forundersøgelsen af den nye motorvej i bero.

I stedet vil partiet efter valget fremsætte et forslag om, at man i stedet laver en undersøgelse af, hvordan man kan optimere og effektivisere de eksisterende veje i området.

- Der er ikke tale om, at vi løber fra en aftale. Sagen er, at vi er blevet klogere, siden vi lavede trafikudspillet, og at vi efter valget vil foreslå en tilføjelse til det eksisterende udspil, siger Peter Skaarup.

Hvad mener kandidater fra de 13 partier om Ring 5 Syd?:

Der er i forvejen rigelig trafik i Greve og Solrød området, hvor jeg selv kommer fra.

Brigitte Klintskov Jerkel, Konservative, Grevekredsen

Det mener kandidater fra Konservative om Ring 5 Syd

Konservativ modstand mod motorvej

 

Splittelsen om Ring 5 Syd ses især tydeligt hos de konservative kandidater, hvor erhvervsminister Rasmus Jarlov, Helle Bonnesen fra Kbh. Borgerrepræsentation og MF’er Naser Khader alle siger klart ja. 

 

Sidstnævnte med henvisning til den trafik-aftale, som regeringen kort før valget lavede med Dansk Folkeparti, og hvor der ifølge Naser Khader bl.a. står:

- Aftaleparterne er enige om at prioritere 6.470 milioner kroner til en ny motorvej på den cirka 35 km lange strækning fra Køge til Frederikssundsvej.

 

Det forhindrer dog ikke Frederiksberg-kandidaten Nikolaj Bøgh fra Københavns Storkreds i at sige nej til Ring 5 Syd, mens MF’er Brigitte Klintskov Jerkel aktivt bekæmper en Ring 5 Syd.

 

- Står det til mig, så skal den sydlige Ring 5 helt sløjfes. Der er i forvejen rigelig trafik i Greve og Solrød området, hvor jeg selv kommer fra. Køge Bugt motorvejen er belastet af meget trafik, men der skal findes andre løsninger end en sydlig Ring 5, skriver Brigitte Klintskov Jerkel i sit svar til TV 2 Lorry.  

Se mere

Alternativet er en udvidelse af Køge Bugt Motorvejen med i hvert fald fire spor

Kenneth Kristensen Berth, MF'er og folketingskandidat, Dansk Folkeparti, Taastrupkredsen

Det mener kandidater fra Dansk Folkeparti om Ring 5 Syd

Fremtrædende DF’er modstander trafikaftale

 

Dansk Folkepartis Liselott Blixt bor selv i Greve-området, hvor Ring 5 syd kommer helt tæt på.

Og ligesom konservative Jerkel går den fremtrædende DF’er og spidskandidat i Køge-kredsen også mod den trafikaftale hendes parti indgik i med med regeringen i sagen om Ring 5.

Liselott Blixt har endda stiftet en såkaldt ringmafia mod Ring 5 syd sammen med personer, der normalt er hendes politiske modstandere i SF og Radikale Venstre - og fra Venstre.

 

Indtil mandag stod Liselott Blixt ret alene med den holdning - også blandt hendes egne partimedlemmer fra Dansk Folkeparti. Tidligere har både Kenneth Kristensen Berth og Pia Kjærsgaard været ude og tale om nødevendigheden af en Ring 5 Syd.

- Ring 5 er et nødvendigt alternativ til Køge Bugt Motorvejen, lyder det fra Pia Kjærsgaard, mens MF'er Kenneth Kristensen Berth uddyber:

- Alternativet er en udvidelse af Køge Bugt Motorvejen med i hvert fald fire spor som følge af etableringen af en fast forbindelse over Femern Bælt. Jeg bryder mig bestemt ikke om det alternativ.

 

Nu har piben i partiet fået en anden lyd, og gruppeformand Peter Skaarup siger mandag, at partiet nu ønsker at sætte arbejdet med forundersøgelsen i bero for i stedet at se på alternative løsninger, der kan forbedre vejene i området.

Se mere
02:35

4 politikere fra hhv. SF, De Radikale, Venstre og DF har lavet en såkaldt "Ringmafia", der trods deres partiers ja til Ring 5 Syd arbejder for et nej.

Luk video

Fakta om rundspørge blandt folketingskandidater i hovedstadsområdet

TV 2 Lorry har lavet en rundspørge blandt en række fremtrædende folketingskandidater med gode chancer for at blive valgt i hovedstadsområdet. 66 af de måske kommende MF’ere har svaret på spørgsmålet: Skal der laves en Ring 5-syd motorvej for at afhjælpe bilkøer og trafikafvikling i hovedstadsområdet, eller skal den sydlige del af trafikkorridoren til Ring 5 helt sløjfes?

Når undersøgelserne ligger klar, vil vi tage stilling til, hvordan vi bedst får aflastet Køge Bugt Motorvejen - så vidt muligt med bevaring af de smukke landsbyer og landskaber, som Sydlig Ring 5 vil ødelægge.

Bertel Haarder, Venstre, Greve kredsen

Det mener kandidater fra Venstre om Ring 5 Syd

Kandidaterne fra Venstre bakker generelt op om regeringens trafikaftale, hvor man vil undersøge mulighederne for at etablere en Ring 5 Syd.

Fra Københavns Storkreds lyder det fra Jan E. Jørgensen: 

- Der skal laves en Ring 5-syd. Folk, der eksempelvis bor i Hillerød, men arbejder i København, bruger alt for lang tid i trafikken. En ring 5-syd vil således være til stor gavn for de borgere, der hver dag pendler frem og tilbage. Derudover vil en Ring 5-syd kunne afhjælpe den enorme trængsel, vi oplever i hovedstaden. 

Martin Geertsen stiller også op i Københavns Storkreds og skriver om Ring 5 Syd: 

- Det er en af mine mærkesager, at vi skal gøre mest muligt for at komme trængslen til livs i Hovedstadsområdet, mens Venstres MF'er Hans Andersen i sit svar skriver:

- Ja, helt bestemt. Det vil gavne borgere og virksomheder i Nordsjælland.

 

Flere venstrekandidater tager dog det forbehold, at de vil afvente undersøgelserne af Ring 5 Syd, som regeringen og DF satte igang. Blandt andre Sophie Løhde, der skriver: 

- Vi skal have gjort noget ved de massive trængselsproblemer i hovedstadsområdet, men vi skal afvente den igangværende forundersøgelse og den efterfølgende VVM-undersøgelse af Ring 5 Syd, før vi tager endelig stilling. Til gengæld skal Ring 5 Nord smides helt i graven.

 

Charlotte Munch fra Københavns Omegns Storkreds er der også et forbehold: 

- Der er ingen tvivl om, at vi skal udvide vores vejnet generelt. Køge Bugt Motorvejen er hårdt belastet, så jeg mener, at vi bør se på løsninger her. Dog tænker jeg, at vi bør vente os se, hvad undersøgelser viser, om det er det rigtige sted at øge infrastrukturen, eller om man istedet bør se på andre muligheder.

 

Men selv dybt inde i regeringspartiet Venstre er der modstand mod Ring 5 Syd blandt kandidaterne i Greve-kredsen. Her stiller Bertel Haarder op, og fra ham lyder det til spørgsmålet, om der skal laves en Ring 5 Syd:

- Nej, helst ikke. Der er ganske vist brug for mere vejkapacitet, der sammen med den kollektive trafik kan aflaste den stærkt trafikerede Køge Bugt Motorvej. Jeg er blandt andet optaget af at undersøge udvidelse af eksisterende vejføringer, samt Ringsted-Roskilde-København-muligheden (syd om Osted), samt bedre forhold for togpendlere. Når undersøgelserne ligger klar, vil vi tage stilling til, hvordan vi bedst får aflastet Køge Bugt Motorvejen - så vidt muligt med bevaring af de smukke landsbyer og landskaber, som Sydlig Ring 5 vil ødelægge.

Se mere

Ja. Jeg støtter Ring 5 syd, som første etape af en fuld Ring 5 om hovedstaden

Morten Bødskov, Socialdemokratiet, Rødovre og Herlev kredsen 

Det mener kandidater fra Socialdemokratiet om Ring 5

Socialdemokratisk ja til Ring 5 

Mest utvetydig opbakning er der fra de socialdemokratiske folketingskandidater, hvor flere er klar til at gå længere nordpå med Ring 5:

 

- Ja. Jeg støtter Ring 5-syd, som første etape af en fuld Ring 5 om hovedstaden, lyder det fra socialdemokratiets MF’er Morten Bødskov fra Københavns Omegns Storkreds

 

Fra samme storkreds bakker Jeppe Bruus op om den fulde Ring 5:

- Den sydlige del af Ring 5 skal bygges. Og det skal den nordlige del også, så der kommer en fuld Ring 5, der kan fjerne en del af trafikken, der i dag skal ind forbi Københavns Omegn. Særligt i Gladsaxe, som er den kommune, der er hårdest ramt af støjen fra trafikken.

 

Mette Reissmann stiller op i Københavns Storkreds og skriver i sit svar:

- Ja. Vi støtter ring 5-syd, som vil betyde mindre kø på vejene omkring København.  

 

De socialdemokratiske kandidater efterlyser dog en bedre Ring 5-løsning, der generer færre borgere, end den regeringen lægger op til i trafikaftalen.

 

Og bekymringen er især stor blandt de kandidater, der stiller op i kommuner, hvor Ring 5 skal bygges. Blandt andet hos den socialdemokratiske folketingskandidat i Greve, Astrid Krag: 

- Både Trængselskommissionen og Vejdirektoratet har tidligere påpeget, at en Ring 5 ville kunne få betydelige konsekvenser for de omkringliggende bysamfund, for naturen og miljøet. Det bliver vi nødt til at få undersøgt nærmere, før vi kan tage endelig stilling til projektet, skriver Astrid Krag i sit svar til TV 2 Lorry.

Mette Gjerskov er også bekymret for lokalsamfundet i Roskildeområdet, hvor hun stiller op:  

Jeg synes, at det vigtigste lige nu er, at vi undersøger, om vi kan finde en form for løsning, som generer færre borgere end det, regeringen lægger op til. Eventuelt ved at udvide det eksisterende vejnet.

Se mere

Både Trængselskommissionen og Vejdirektoratet har tidligere påpeget at en Ring 5 ville kunne få betydelige konsekvenser for de omkringliggende bysamfund, for naturen og miljøet.

Astrid Krag, Socialdemokratiet, Greve Kredsen

Ja. Der er behov for at aflaste Køge Bugt Motorvejen – Danmarks mest trafikerede vej.

Laura Lindahl, Liberal Alliance, Sjællands Storkreds

Det mener kandidaterne fra Liberal Alliance om Ring 5 Syd

Liberal Alliance var med i regeringens trafikudspil, og kandidaterne her bakker op om en Ring 5 Syd: 

- Ja. Der er behov for at aflaste Køge Bugt Motorvejen – Danmarks mest trafikerede vej, lyder det fra Liberal Alliances Laura Lindahl, der ved dette valg stiller op i Sjællands Storkreds.

May-Britt Kattrup fra Nordsjællands Storkreds skriver i sit svar:  

- Ja, så længe at Ring 5-Syd kan etableres med tilknytning til Frederikssundsmotorvej og uafhængigt af Ring 5-Nord, er det fint. Men selv om det samfundsøkonomisk er en fornuftig investering, bør man inddrage borgerne og lytte til deres ønsker.  

Se mere

Vi anerkender dog, at der er brug for investeringer flere steder i landet for at nedbringe køtiden på vejene.

Anne Valentina Berthelsen, SF, Sjællands Storkreds

Det mener kandidater fra SF om Ring 5 Syd

SF går også imod en Ring 5 Syd og deres nordsjællandske kandidat Trine Torp skriver som begrundelse: 

- Nye veje fører bare til mere trafik, mere støj, og ødelægger værdifuld natur og lokalsamfund. Der skal i stedet investeres i den kollektive trafik og en infrastrukturplan, som gør det lettere ikke bare at komme til København, men også på tværs.

Fra Sjællands Storkreds skriver SFs Anne Valentina Berthelsen om Ring 5 Syd:

- Den vil ødelægge smuk natur, og trafikforskerne siger jo, at mere motorvej giver flere biler, hvilket er den helt forkerte vej at gå i forhold til klimaet. I SF ser vi hellere, at man bruger pengene på forbedringer af den offentlige transport, så vi på sigt kan flytte folk fra bilerne over i bus og tog.

Vi anerkender dog, at der er brug for investeringer flere steder i landet for at nedbringe køtiden på vejene, og vi ser også gerne, at Folketingets trafikudvalg undersøger alternative udvidelser af vejnettet i det problemramte område.

Se mere

Men bilen er jo kommet for at blive, så vi slipper ikke uden om vejinvesteringer.

Jens Rohde, Radikale Venstre, Københavns Storkreds

Det mener kandidater fra Radikale Venstre om Ring 5 Syd

Radikale Venstre er som parti i mod Ring 5 Syd og fra deres Nordsjællandske spidskandidat Martin Lidegaard lyder det: 

- Nej, jeg er lodret imod. Jeg vil hellere bruge de 6,5 milliarder kroner på at forbedre Kystbanen og den kollektive transport i Nordsjælland.

 

Også fra Nordsjælland lyder det fra kandidat Kristian Heegaard:

- Det er et svenskerprojekt. Investeringer i Kystbanen, færdiggørelse af Frederikssundmotorvejen samt Hillerødmotorvejen giver langt bedre mening.

 

Jeppe Trolle fra Sjællands Storkreds skriver: 

- Nej. Køerne skal slet ikke afvikles ved at bygge flere motorveje. Al forskning og empiri viser, at disse udbygninger blot øger trafikmængden. I stedet skal trængslen og CO2 belastningen af klimaet afhjælpes ved hjælp af intelligent road-pricing, større investeringer i offentlig transport og fremme af fælleskørsel.

 

Tidligere Miljøminister Ida Auken, der stiller op i Københavns Storkreds skriver i sit svar til TV 2 Lorry: 

- Nej, vi er imod den sydlige ring 5, som var med i regeringens seneste transportudspil. I øvrigt ligesom mange af de berørte kommuner, som også er imod.

 

Blandt de radikale kandidater er Jens Rohde fra Københavns Storkreds den eneste, der ikke siger klart nej: 

- Det må blive et betinget ja og et betinget nej. Først og fremmest er det vigtigt få lavet en sammenhængende trafikplan, der i langt højere grad satser på billig, kollektiv transport. Men bilen er jo kommet for at blive, så vi slipper ikke uden om vejinvesteringer. Den kollektive transport kommer dog i første række. 

Se mere

Det mener kandidater fra Alternativet om Ring 5 Syd

Alternativet er generelt imod Ring 5 Syd, der med Københavner-kandidat Carolina Magdalene Maiers ord skal sløjfes, og Uffe Elbæk uddyber partiets holdning: 

- Nej, der skal ikke laves en Ring 5-syd. I stedet for at investere i asfalt og give bedre forhold til privatbilismen, mener vi, at der skal investeres mere i kollektivtrafik, elbiler og forsøg med roadpricing, skriver han i sit svar til TV 2 Lorry. 

Se mere

Trængslen i København mindskes ikke ved at bygge flere motorveje.

Søren Søndergaard, Enhedslisten, Københavns Omegns Storkreds

Det mener kandidater fra Enhedslisten om Ring 5 Syd

Hos Enhedslisten er der ingen slinger i valsen, når politisk ordfører Pernille Skipper opsummerer partiets nej til Ring 5 Syd og til flere motorveje generelt: 

 

- I stedet er der behov for mere miljøvenlige alternativer såsom mere kollektiv trafik. I stedet for at investere i flere motorveje foreslår Enhedslisten, at investere 40 milliarder kroner i den kollektive trafik frem mod 2030. Dette vil inkludere en markant sænkning af billetpriserne.

 

Pernille Skipper stiller op i Københavns Storkreds, mens det fra Søren Søndergaard fra Københavns Omegns Storkreds lyder: 

 - Trængslen i København mindskes ikke ved at bygge flere motorveje. Det vil blot efter en periode føre til endnu flere biler og dermed også endnu mere trafikstøj, Trafikstøj er et overset emne i valgkampen. Der dør lige så mange af trafikstøj som af trafikulykker. Tusinder påføres forskellige sygdomme (stress, diabetes m.m.), og titusinder får bare deres dagligdag generet. For eksempel i Gladsaxe, hvor jeg selv bor, er den gennemkørende motorvej et problem for mange. 

Se mere

Den danske natur skal ikke agere omfartsvej. Vores natur skal bevares.

Mette Tiesen, Nye Borgerlige, Nordsjællands Storkreds

Det mener kandidater fra Nye Borgerlige om Ring 5 Syd

Nye Borgerlige er som parti imod en Ring 5 Syd og fra spidskandidat i Nordsjællands Storkreds Mette Tiesen lyder det:

- Det eneste, den vil gavne, er transport mellem Sverige og Tyskland. Den danske natur skal ikke agere omfartsvej. Vores natur skal bevares.

Københavns Storkreds Ketil Wathne Rasmussen er enig og supplerer :

- Arealreservationerne skal ophæves og de danske grundejere, der er ramt, skal ikke længere være stavnsbundet på grund af politikerne vægelsind. Man kan ikke tale om en opdeling af Ring 5. Hele Ring 5 skal droppes, ellers vil begge dele hele tiden være i spil.

Se mere

Det mener kandidater fra Kristendemokraterne om Ring 5 Syd

Stig Grenov stiller op for Kristendemokraterne i Københavns Storkreds og skriver om Ring 5 Syd: 

- KD vil sløjfe Ring 5 og investere pengene i andre alternativer. For eksempel at få den nye Ringstedbane til at køre med mere end ét tog i timen. Derudover vil vi sikre P-pladser ved omegnsstationer, hvorfra billig, offentlig, driftssikker trafik kan fragte til og fra byen.
Hvad angår lastbilstrafikken mellem Göteborg og Hamborg ser vi den helst omlagt til skibstrafik, hvilket samtidig er mere CO2 miljøvenligt.

Se mere

Det mener kandidater fra Partiet Klaus Riskær Pedersen om Ring 5 Syd

Partistifter Klaus Riskær Pedersen, der stiller op i Københavns Storkreds, skriver, at han endnu ikke har taget stilling til spørgsmålet. Det har partiets spidskandidat i Københavns Omegns Storkreds Peter Hjorth tilgengæld: 

- Ja. Selvfølgelig skal køer afhjælpes, da det koster mange penge at det arbejdende folk holder i en kø. Men vi ser gerne, at det bliver lettere at bruge det offentlige trafiksystem og vil gøre pendler-togtrafik gratis for alle!

Se mere

Det mener kandidater fra Stram Kurs om Ring 5 Syd

Ja, der skal laves en Ring 5-syd, lyder det fra Stram Kurs-kandidat i Københavns Storkreds Henrik Søndergaard.

Se mere

74 folketingsmedlemmer skal vælges i Lorryland

Borgere i TV 2 Lorrys sendeområde har 5. juni indflydelse på, hvem der skal vælges til de cirka 74 kreds- og tillægsmandater, der er på spil i de fire storkredse: Nordsjællands, Københavns, Københavns Omegns og Sjællands Storkreds.

03:18

Mød nogle af de beboere, der skal leve i uvished om, der kommer en motorvej tæt forbi deres hus.

Luk video

 


Tilmeld dig vores nyhedsbrev og bliv dagligt opdateret

Læs vores privatlivspolitik