Københavns Politi nedlægger 200 stillinger

Borgerne skal ikke kunne mærke, at Københavns Politi bliver 200 mand færre frem mod 2015, siger direktør.

Det er ansættelsesstop hos Københavns Politi, der skal reducere styrken med 200 mand over de næste to år.

- Vi har været tilbageholdende med ansættelser i nogen tid, men nu melder vi klart ud i organisationen, at der gælder et ansættelsesstop, fortæller politidirektør Thorkild Fogde til Ritzau.

De 200 mand er en del af Rigspolitiets plan, der skal fordele antallet af ansatte i landets politikredse mere ligeligt. Men for Københavns Politi betyder det en besparelse, som gør, at der fra nu af kun sker nyansættelser efter aftale med ledelsen.

For den nytiltrådte politidirektør bliver udfordringen over de næste to år at sikre, at nedskæringen i antal ansatte ikke sætter sine spor i hovedstadens gader.

- Det udadvendte og tryghedsskabende politi skal påvirkes mindst muligt. Det er målet, at københavnerne skal mærke så lidt som muligt til den her ændring, siger Thorkild Fogde.

Derfor gennemfører Københavns Politi også ændringer i arbejdsgange og strukturen af ansatte.

- Det bliver en udfordring at sikre den samme eller en bedre politiydelse med 200 færre ansatte. Det kræver, at vi ikke bare reducerer, men også effektiviserer, siger Fogde.

Københavns Politi tæller i starten af 2013 cirka 2900 ansatte. Et tal der om to år skal ligge på 2700. Nedskæringen håber politidirektøren at kunne nå gennem ansættelsesstoppet.

- Vi forsøger at udnytte den naturlige afgang på grund af alder eller kolleger, der søger til andre politikredse, siger Thorkild Fogde.

Men det er endnu for tidligt at udelukke fyringer.

- For øjeblikket kan jeg ikke sige, om der kommer nogle fyringer. Vi forsøger at klare os igennem uden, men vi ved mere hen ad foråret, fortæller politidirektøren.

Det er Rigspolitiet, der har gennemført undersøgelsen, som flytter stillinger fra Københavns -, Københavns Vestegns -, Nordsjællands - og Østjyllands Politi til andre politikredse i landet.